Archívne informácie záujmových klubov a združení v Trenčíne na str. indexf :
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |  Avíza  |  Aktivity  |  Výstavy  |  Výročia  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info+vii  |  Archívne informácie :

NAŠE KLUBY :

   Archívne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Telefón:
v pracovné dni
10.00 - 11.30 h
0948 928 924


Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Červené barety

Publikácie KVV - SR
doplnené 17.02.2021
Výber na stiahnutie
pdf je tu:
otvoriť >>>

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúz-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

Na tejto stránke sú umiestnené informácie čís. 381 až 400 :

398. Výročná členská schôdza Klubu vojenských výsadkárov v Trenčíne

obr.19398 V Posádkovom klube Trenčín sa 9. februára 2019 konala v poradí už 15. výročná schôdza trenčianskeho oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR. Oblastný klub založený v apríli 2003 sa za 15. rokov dostal do povedomia vojenskej aj civilnej verejnosti. Viceprezident KVV SR odovzdal jeho expredsedovi Jozefovi Krajčírovi certifikát o udelení titulu „Čestný predseda oblasti Trenčín“. Viac je tu : otvoriť >>>


397. Prípravy na ozbrojené povstanie sa začali Vianočnou dohodou

obr.19397

Klub vojenskej histórie protifašistického odboja (ZO SZPB Trenčín - 1) pripravil 2. januára 2019 v Posádkovom klube Trenčín prednášku a 22. februára 2019 aj výstavku k 75. výročiu Vianočnej dohody. Časť opozičných politických strán vo vojnovej Slovenskej republike sa po zmenách vo vojensko-politickej situácii v roku 1943 dohovorili pripraviť zvrhnutie kolaborantskej slovenskej vlády. otvoriť >>>


396. Spoločná výstava "Generál Štefánik" v Trenčíne

obr.19avz01

Vo vestibule úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja bola dňa 1. februára 2019 otvorená výstava o velikánovi slovenského národa, generálovi M.R. Štefánikovi. Výstava ho prezentovala ako osobnosť svetového formátu a bola prístupná do konca februára 2019. Exponátmi prispeli aj Klub filatelistov a Klub numizmatikov z PK Trenčín. Externá reportáž z vernisáže výstavy + video je tu : otvoriť >>>


Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2018 :

393. Odhalenie pamätnej tabule na "srbskej" kaplnke v Trenčíne

0831o Pamätnú tabuľu obetiam "Veľkej vojny" odhalili na kaplnke "kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov" v Trenčíne pred Dňom vojenských veteránov 9. novembra 2018. V kostnici za kaplnkou je uložených 172 kostier obetí z Balkánu, ktoré zomreli na zranenia a choroby v Trenčíne v prvej svetovej vojne. Tabuľa bola odhalená z iniciatívy srbských združení a spolkov na Slovensku. Viac je tu : otvoriť >>>


392. V Drietome bola odhalená pamätná tabula čs. legionárovi

obr.18392 V obci Drietoma, v okrese Trenčín, si 25. októbra 2018 pripomenuli 100. výročie vzniku Československa aj zásluh čs. légií na vybojovaní územia štátu Čechov a Slovákov. Na záver podujatia bola odhalená pamätná tabula čatárovi Jánovi Minárikovi, príslušníkovi 22. čs. streleckého pluku, ktorý bojoval na fronte vo Francúzsku v rokoch 1917-1918 a účastníkovi bojov o štátne hranice ČSR : otvoriť >>>


391. Oslavy dvoch významných výročí v Brezovej po Bradlom

obr.18391 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja (ZO SZPB Trenčín 1) uskutočnil 22. septembra 2018 zájazd na oslavy dvoch výročí v Brezovej pod Bradlom. Bolo to 170. výročie víťazstva slovenských dobrovoľníkov nad silou maďarskej milície 22. októbra 1848 a 25. výročie Dňa Ozbrojených síl SR. Účastníci zájazdu navštívili aj Múzeum M.R. Štefánika a jeho mohylu na Bradle. Viac >>> + video


390. V bitke o Viedeň zastavili Európania rozpínavosť Osmanskej ríše

obr.18390 Bitka pri Viedni zásadne ovplyvnila ďalší vývoj v Európe na sklonku 17. storočia. Porážkou vojsk osmanských Turkov bolo zastavené ich úsilie podmaniť si nové územia v srdci Európy. 12. septembra 1683 armáda poľského kráľa Jana Sobieskeho III. silou rozhodla o víťazstve spojeného vojska kresťanskej Európy. Jej výsledok bol aj začiatkom konca osmanskej ríše a jej expanzie do Európy : viac >>>


389. Spomíname a nezabúdame na vojakov, ktorí bojovali v SNP

obr. 0835 Pred budovou Veliteľstva Pozemných síl OS SR v Trenčíne sa 29. augusta 2018 konala spomienka na armádneho generála i.m. Jána Goliana. Ešte ako dôstojník sa Golian stal hlavným organizátorom vojenských príprav na SNP aj prvým veliteľom povstaleckej 1. československej armády. Členovia HOS 1. ČSA na Slovensku v SNP položili veniec k pamätnej tabuli na budove VPS OS SR : viac >>>


387. Trenčania na slávnostnej členskej schôdzi ZO SZPB Očová

obr.18387 Na pozvanie Oblastného KVV SR Banská Bystrica sa delegácia členov KVV SR Trenčín a ZO SZPB Trenčín -1 zúčastnila slávnostnej členskej schôdze ZO SZPB Očová. Na schôdzi prijali názov „ZO SZPB generálmajora Juraja Pivolusku Očová“. Schôdzi predchádzalo pietne stretnutie, venované príslušníkom 2. čs. samostatnej "parabrigády" v ZSSR a osádke Li-2, ktoré spadlo pri Očovej. Viac >>>


385. Spomienkové stretnutie k 100. výročiu Kragujevskej vzbury

obr.18385 Mesto Trenčín s veliteľstvom Posádky Trenčín pripravili vo štvrtok 7. júna 2018 v bývalých kasárňach "drotárskeho" C.a K. pešieho pluku 71 spoločné stretnutie k 100. výročiu vzbury jeho vojakov v Kragujevci. Stretnutie pri pamätníku tam popravených 44 slovenských vojakov pluku sa konalo po slávnostnom nástupe posádky Trenčín. K 100. výročiu sa uskutočnili aj ďalšie podujatia v Trenčíne. Viac je tu >>>


384. Stretnutie k 73. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny v Európe

obr.384 V dňoch 8. alebo 9. mája si pokrokové štáty pripomenuli 73. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe aktom bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka v Berlíne dobytom Červenou armádou. Spojenci v nej porazili nacizmus aj fašizmus. OSN vyzvala svoje členské štáty, mimovládne organizácie aj jednotlivcov, aby si pripomínali tieto dva dni. Trenčania si výročie pripomenuli 9. mája 2018 : viac >>>


383. Odhalenie pamätníka pilotovi RAF Antonovi Vankovi v rodnej obci

obr.18383 V Lednických Rovniach bol dňa 7. mája 2018 odhalený pamätník Antonovi Vankovi, československému letcovi v britskom Kráľovskom letectve. Zahynul 8. decembra 1944 ako pilot 312. československej stíhacej perute v Spitfire pri štarte k operačnému letu. V roku 1946 mu bol udelený Československý vojnový kríž 1939 a povýšený do hodnosti podplukovník in memoriam bol v roku 1991. Viac >>>


382. Výstavu o Karolovi Pajerovi v Gemersko-malohontskom múzeu

obr.18382 Výstavu o Karolovi Pajerovi, hrdinovi protifašistického odboja, ktorý pomohol záchraniť stovky detí vo Francúzsku v 2. svetovej vojne spolu aj s výstavou o 1. čs. pešej divízii vo Francúzsku otvorili v Rimavskej Sobote 4. mája 2018 dvaja kurátori Klubu vojenských veteránov Trenčín a Klubu priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline. Zúčastnili sa aj aj piety pri pamätníku osloboditeľov mesta. Viac >>>


 <<< vpred na novšie informácie                                  >>> vzad na staršie informácie
Informácie čís. 381 až 400

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Spoločnosť M.R.Štefánika
Spoločnosť
M.R.Štefánika

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka KVV BA
KVV SR

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína



Vojny na video

2svinfoa
Cesty k druhej
svetovej vojne

2csinfoa
Cesty k zániku ČSR v r. 1939

2svinfod
Tri štáty na-
padli Poľsko

0812 11. čs. ppr
Východný

2cskdo1a
DUKLA 1944:
brána do ČSR

ARCHÍV

informácie:
č. 361 - 380
č. 341 - 360
č. 321 - 340
č. 301 - 320
č. 281 - 300
č. 261 - 280
č. 241 - 260
č. 221 - 240
č. 201 - 220
č. 181 - 200
č. 161 - 180
č. 141 - 160
č. 121 - 140
č. 101 - 120
č. 081 - 100
č. 061 - 080
č. 041 - 060
č. 021 - 040
č. 001 - 020
1918 - 2008 Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.