Achívne informácie záujmových klubov a združení v meste Trenčín na indexj :
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |   Avíza  |  Aktivity  |  Výstavy  |  Výročia  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info+vii  |  Archívne informácie :

NAŠE KLUBY :

   Archívne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Telefón:
v pracovné dni
10.00 - 11.30 h
0948 928 924


Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Červené barety

Publikácie KVV - SR
doplnené 17.02.2021
Výber na stiahnutie
pdf je tu:
otvoriť >>>

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúz-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

Na tejto stránke sú umiestnené informácie čís. 301 až 320 :

320. Púť Čs. obce legionárskej do Arrasu a Dunkerque

Obr.15320 V dňoch 6. - 10. mája 2015 uskutočnila delegácia členov ČsOL pri príležitosti 100. výročia bojov "Roty Nazdar" pri Arrase a 70. výročia kapitulácie nemeckých vojsk obkľúčených v Dunkerque. Spoločne s českými vojakmi a delegáciou vedenou ministrom obrany ČR sa zúčastnili stretnutí pri pamätníkoch vojakov "Roty Nazdar" a čs. vojakov z oboch svetových vojen na vojenskom cintoríne v La Targette : viac >>>


319. Oslavy 70. výročia skončenia 2. svetovej vojny v Trenčíne

Obr.15319 Pri pamätnej tabuli venovanej vojakom oslobodzovacích armád padlím v apríli 1945, umiestnenej na Posádkovom klube Trenčín, sa 6. mája 2015 uskutočnilo slávnostné stretnutie k 70. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. Stretnutie pripravil Klub vojenskej histórie protifašistického odboja v spolupráci s PK Trenčín. Po stretnutí bola v PK TN otvorená výstava k téme výročia : viac >>>


318. Otvorenie výstavy o Karolovi Pajerovi na bruntálskom zámku

Obr.15318 Na zámku v Bruntále otvorili 16. apríla 2015 dva dlhodobo spolupracujúce slovenské kluby výstavu o slovenskom učiteľovi, dobrovoľníkovi čs. 1. pešej divízie vo Francúzsku a jednému zo záchrancov 525 detí vo Francúzsku v rokoch 1940 -1944. Karol Pajer padol ako príslušník jednotky síl francúzskeho domáceho odboja v jednej z veľkých bitiek s nemeckými okupantmi pri Mont - Mouchet : viac >>>


317. Trenčania si pripomenuli 70. výročie oslobodenia svojho mesta

Obr.15317 Trenčín bol oslobodený 10. apríla 1945 ráno. Oslavy 70. výročia oslobodenia sa začali 14. apríla 2015 na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja ocenením účastníkov protifašistického odboja z celého regiónu. Mesto Trenčín oslávilo svoje výročie odpoludnia pri Pamätníku umučených na Brezine. Predstaviteľ Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR odovzdal na Mestskom úrade pamätné medaile veteránom odboja : viac >>>


316. Hodnotenie 40. ročníka turistického pochodu "Vojenská 50-ka"

obr.15316 Už 40. ročník turistického pochodu “Vojenská päťdesiatka“ sa konal dňa 11. apríla 2015. Pochod z Trenčína na trase 50 km, z Krásnej Vsi na trase 25 km a od Karolintalu po troch kratších trasách sa končil spoločne na Jankovom vršku. Do Krásnej Vsi a Karolintalu dopravili účastníkov pochodu z Trenčína autobusy, ktoré priviezli účastníkov pochodu z cieľa na Jankovho vršku späť do Trenčína :  viac >>> Nasleduje 1. hodnotenie pochodu


314. Trenčianski výsadkoví veteráni hodnotili činnosť svojho klubu

Obr.15314 Oblastný Klub vojenských výsadkárov v Trenčíne vyhodnotil svoju činnosť v roku 2014. Výročnej členskej schôdze dňa 7. februára 2015 sa zúčastnil aj prezident KVV SR, primátor mesta Trenčín, delegácie KVV Bratislava, Banská Bystrica, Žilina a Zlín. V prednesenej Správe o činnosti boli uvedené aj aktivity členov v iných kluboch a združeniach v Trenčíne a jeho okolí : viac >>> + videoklip z cvičenia " Vltava 1966 "


Informácie o aktivitách klubov v roku 2014 :

312. KVH Protifašistický odboj sa presadzuje vlastnými aktivitami

Obr.14312 V Posádkovom klube Trenčín sa dňa 19. novembra 2014 konala výročná členská schôdza Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB Trenčín 1. Schôdze sa zúčastnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, prezident Zväzu vojakov SR Tomáš Švec, delegácia OblO SZPB Trenčín, ATV a predsedovia troch klubov :  viac >>>


311. Deň vojnových veteránov v Trenčíne bol tradične pri srbskej kaplnke

obr.14311 Spomienkové stretnutie v svetový Deň vojnových veteránov pripravilo mesto Trenčín 11. novembra 2014 v spolupráci s veliteľstvom Pozemných síl Ozbrojených síl SR od 11,00 hodiny na vojenskom cintoríne pri "srbskej kaplnke". Na cintoríne sa nachádzajú aj hroby vojakov z viacerých štátov, bojujúcich v I. svetovej vojne, ktorí zomreli v trenčianskych vojenských nemocniciach :  viac >>> + 2 video


309. Účastníci protifašistického odboja na Dni Ozbrojených síl SR

Obr.14307 Pri príležitosti Dňa ozbrojených síl SR sa 22. septembra 2014 na Veliteľstve pozemných síl OS SR konal slávnostný nástup. Pozvaní boli aj účastníci protifašistického odboja v druhej svetovej vojne a delegácia organizácií SZPB v Trenčíne. Po skončení slávnostného nástupu pozval veliteľ PV OS SR priamych účastníkov protifašistického odboja na krátke spoločenské stretnutie :  viac >>>


308. Poľsko napadli 1. septembra 1939 armády dvoch štátov + 3 videoklipy

Obr.14308 Po rozbití Česko-Slovenska a ovládnutí oboch zemí obrátil Hitler pozornosť na Poľsko. S cieľom spojiť dve oddelené nemecké územia cez tzv. poľský koridor a mesto Gdansk, požadoval ich odstúpenie Nemecku. Vopred naplánované napadnutie Poľska odôvodnil zinscenovanou provokáciou. Keď 1. septembra 1939 Nemecké ozbrojené sily vpadli do Poľska, západné veľmoci Poľsku nepomohli : viac >>>


307. Stretnutie k 70. výročiu leteckej bitky nad Bielymi Karpatmi

Obr.14307 Delegácia trenčianskeho Klubu letcov a Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja sa dňa 31. augusta 2014 zúčastnila spomienkového stretnutia v mestečku Slavičín k 70. výročiu leteckej bitky nad Bielymi Karpatmi. Stretnutie sa konalo po návšteve múzea a bohoslužby v kostole pri pamätníku 28 amerických letcov zo zostrelených lietadiel, letiacich na ciele v okolí Moravskej Ostravy :  viac >>>


306. Málo známe fakty o Trenčíne a Slovenskom národnom povstaní

obr.14306 V Trenčíne sa pripomína Slovenské národné povstanie na viacerých pamätných tabuliach. Mnohí okolo nich iba prejdú a ani si neprečítajú, komu sú venované. Často iba tušia, že sú venované pamiatke ľudí, ktorí zahynuli pre niečo v čase vojny, ale iba málo kto sa už o nich zaujíma. 70 rokov od vypuknutia SNP je príležitosťou si pripomenúť občanov, ktorí položili život za našu slobodu:  viac >>>


305. Aktivity trenčianskych klubov zamerané na 70. výročie SNP

obr.14305 Pri príležitosti 70. výročia SNP (Slovenského národného povstania) sa delegácie väčšiny klubov pôsobiacich v PK Trenčín zúčastnili niekoľkých slávnostných stretnutí a osláv. Okrem účasti na akciách zorganizovaných Trenčianskym samosprávnym krajom, Oblastnou organizáciou SZPB, mestom Trenčín, ako aj vládou SR, pripravili tri kluby k 70. výročiu SNP spoločnú výstavu v PK Trenčín :  viac >>>


304. Seržant Archie LaFond má novú pamätnú tabulu

Obr.14304 Keď sa 7. júla 1944 vracali bombardéry B-24 "Liberator" 454. bombardovacej skupiny 15. leteckej armády USAF z misie na rafinériu Obertal, 20 vracajúcich sa strojov zhodilo bomby aj na zbrojovku v Dubnici na Váhom. Jeden zo zostrelených B-24 spadol na svahy Inovca. Po opustení lietadla sa Stg. Achie M. LaFondovi neotvoril padák. Od 6. júla 2014 má pamätnú tabuľu v obci Dubodiel :  viac >>>


302. Po stopách dvoch svetových vojen v západnej Európe

Obr.14302 Päť členov Klubov vojenských výsadkárov SR z Martina, Trenčína a Žiliny uskutočnilo 3. až 16. júna 2014 ďalšiu cestu "po stopách svetových vojen" v západnej Európe. Hlavným cieľom cesty boli oslavy 70. výročia vylodenia v Normandii. Navštívili aj miesta konca pohlavárov nacizmu v Nemecku, bojiská oboch svetových vojen vo Francúzsku, v Belgicku aj Holandsku a ďalšie pamiatky :  viac >>>


301. Aktivity trenčianskych klubov k výročiam Veľkej vojny

Obr.14301 V trenčianskej kasárni bývalého C.a K. pešieho pluku 71 sa 5. júna 2014 uskutočnilo spomienkové stretnutie k 96. výročiu popravy účastníkov Kragujevskej vzbury. Pietny akt sa konal pri pamätníku 44 vojakov "drotárskeho" pluku, popravených 8. júna 1918 v Kragujevci. Po stretnutí bola v Posádkovom klube Trenčín otvorená rozsiahla výstava k 100. výročiu vzniku prvej svetovej vojny :  viac >>>


 <<< vpred na novšie informácie                                  >>> vzad na staršie informácie
Informácie čís. 301 až 320

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Spoločnosť M.R.Štefánika
Spoločnosť
M.R.Štefánika

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka KVV BA
KVV SR

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
TrenčínaVojny na video

2svinfoa
Cesty k druhej
svetovej vojne

2csinfoa
Cesty k zániku ČSR v r. 1939

2svinfod
Tri štáty na-
padli Poľsko

0812 11. čs. ppr
Východný

2cskdo1a
DUKLA 1944:
brána do ČSR

ARCHÍV

informácie:
č. 281 - 300
č. 261 - 280
č. 241 - 260
č. 221 - 240
č. 201 - 220
č. 181 - 200
č. 161 - 180
č. 141 - 160
č. 121 - 140
č. 101 - 120
č. 081 - 100
č. 061 - 080
č. 041 - 060
č. 021 - 040
č. 001 - 020
1918 - 2008 Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.