Archívne informácie záujmových klubov a združení v Trenčíne na str. indexn
  |  Avíza  |  Aktivity  |  Výstavy  |  Výročia  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info+vii  |  Archívne informácie :

NAŠE KLUBY :

   Aktuálne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Telefón:
v pracovné dni
10.00 - 11.30 h
0948 928 924


Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Červené barety

Publikácie KVV - SR
doplnené 17.02.2021
Výber na stiahnutie
pdf je tu:
otvoriť >>>

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúz-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

Na tejto stránke sú umiestnené informácie čís. 221 až 240 :

240.  Po stopách druhej svetovej vojny v západnej Európe (2)

Pamätník na Mont Mouchet Štvorica členov "Klubu priateľov Francúzska a Slovenska Žilina" uskutočnila od 24. mája do 4. júna 2012 už tretiu cestu v rámci projektu "Po stopách druhej svetovej vojny". Postupne navštívili Salzburg, Freiburg, Konstanz, Basel a francúzske mesto Clermont-Ferrand v regióne Auvergne. Nakoniec vystúpili na Mont Mouchet, ktorý bol v roku 2012 hlavným cieľom ich výpravy :  viac >>>


239.  Májové aktivity Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja

Pred PK Trenčín 7.5.2012 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja pripravil v máji 2012 spomienkové stretnutie k 67. výročiu skončenia druhej svetovej vojny a prednášku o účasti Slovákov v čs. vojenskom zahraničnom protifašistickom odboji (1939 - 1945). Klub sa podieľal aj na príprave výstavy vo VHM Piešťany o K. Pajerovi a 1. čs. pešej divízii vo Francúzsku aj videa o 70. výročí Operácie Antropoid : otvoriť >>>


238.  Odkaz mužov odplaty - film o 70. výročí Operácie Antropoid + video

Cieľ atentátu... Od 26. mája 2012 sa konali v Prahe podujatia venované 70. výročiu atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora, generála SS a polície Reinharda Heydricha dňa 27. mája 1942. Pripomenuli odplatu čs. zahraničného aj domáceho odboja. Klub vojenskej histórie protifašistického odboja z Trenčína vyslal do Prahy dvoch členov, aby zaznamenali priebeh výročia týkajúceho sa aj našich dejín :  viac >>>


237.  XVIII. ročník memoriálu Jozefa Gabčíka v behu na 10,5 km - cross

Pamätník J. Gabčíka v Žiline Dňa 26. mája 2012 Žilinský pluk Jozefa Gabčíka s Klubom vojenských výsadkárov SR v spolupráci s mestom Žilina a Olympijským klubom v Žiline usporiadali XVIII. ročník memoriálu Jozefa Gabčíka v behu na 10,5 km (cross). Pretek je venovaný pamiatke plk.i.m. Jozefa Gabčíka, čs. parašutistu špeciálnych jednotiek v Británii, organizátora atentátu na Heydricha v Prahe 27. mája 1942 :  video >>>


236.  Aktivity trenčianskych numizmatikov a historikov

Otvorenie prednášky Kluby numizmatikov a vojenskej histórie pri Posádkovom klube Trenčín už dlhšie spolupracujú s verejnou knižnicou Michala Rešetku v Trenčíne, Trenčianskym múzeom aj pobočkou archívu pri príprave spoločných akcií. 19. apríla 2012 pozvali na prednášku s besedou Vladimíra Segeša z Vojenského historického ústavu Bratislava a 17. mája 2012 Janku Karlíkovú z Trenčianskeho múzea :  viac >>>


235.  Výstava o Karolovi Pajerovi bola otvorená s múzejnou sezónou

Vernisáž výstavy Múzejnú sezónu Vojenského historického múzea Piešťany odštartoval 19. mája 2012 štátny tajomník MO SR Miloš Koterec otvorením výstavy o Karolovi Pajerovi a histórii 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku. Výstavu prezentoval Klub vojenskej histórie protifašistického odboja Trenčín a Klub priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline v spolupráci Posádkovým klubom Trenčín a VHÚ Bratislava :  viac >>>


234.  Nezabúdajme na príčiny a dôsledky druhej svetovej vojny

67. výročie konca 2.SV Na 67. výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe kapitulácou Nemecka sa 7. mája 2012 pred Posádkovým klubom Trenčín uskutočnilo spomienkové stretnutie. Spolu s účastníkmi protifašistického odboja a členmi SZPB sa ho zúčastnili aj zamestnanci PK Trenčín, delegácie Klubu vojenskej histórie, Klubu vojenských veteránov Trenčín a MO Jednoty dôchodcov na Slovensku :  viac >>>


232.  Výstava akademického sochára Štefana Pelikána v Bratislave

Vernisáž výstavy Výstavu výberu z tvorby akademického sochára Štefana Pelikána pod názvom Tvary a farby života otvorili 23. apríla 2012 na Barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice v Bratislave. Po mnohých autorských prezentáciách od roku 1986 doma aj v zahraničí je to jeho prvá samostatná výstava v hlavnom meste SR. Majstrovi Pelikánovi bola pri otvorení odovzdaná soška Zlatá Europea :  viac >>>


231.  67. výročie oslobodenia mesta Trenčín

Na Brezine 11.4.2012 Trenčín bol oslobodený sovietskou a rumunskou armádou 10. apríla 1945. Nemci zničili oba mosty cez rieku Váh a pokračovali v ostreľovaní mesta z druhej strany rieky ešte dvadsať dní. V bojoch na území okresu Trenčín padlo 1380 rumunských, 1255 vojakov Červenej armády a 171 civilistov zahynulo. Oslobodenie svojho mesta si Trenčania pripomenuli 11. apríla 2012 na Brezine :  viac >>>


230.  Spomienka na transporty smrti

Trenčianska synagóga Oblastný výbor so Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín - 1 ( pôsobiacou pri Posádkovom klube Trenčín ako Klub vojenskej histórie protifašistického odboja ) so zástupcami židovskej obce si 26. marca 2012 pri synagóge pripomenuli 70. výročie vypravenia prvého transportu Židov z Trenčína a okolia do koncentračných táborov 24. marca 1942 :  viac >>>


229.  V marci 1942 sa začali deportácie Židov zo Slovenska

A takýmto spôsobom deportovali ľudí Premiér vojnovej SR Vojtech Tuka podpísal 2. decembra 1941 s nemeckým vyslancom Ludinom dohodu o odsune slovenských Židov. Na zasadnutí vlády 3. marca 1942 bol Tukov návrh "na vysťahovanie Židov" prijatý. Deportácie zo Slovenska na územie Nemeckom okupovaného Poľska sa začali 25. marca 1942. Zo Slovenska bolo do októbra 1942 deportovaných takmer 58 tisíc ľudí :  viac >>>


228.  Prezentačná výstava Klub Foto 2012

Vedúci klubu fotografov pri PK TN Vo vestibule Posádkovéh klub Trenčín bola 1. marca 2012 otvorená výstava Klubu fotografov. Panely s fotografiami jeho členov, pôsobiacich v PK Trenčín budú vystavené vo výkladoch budovy do 28. marca 2012. Prácu členov klubu v uplynulom období prezentuje celkom 114 fotografií. O ich kvalite a práci ich fotografov svedčia aj mnohé ocenenia, získané na celoslovenských výstavách :  viac >>>


226.  V trenčianskej organizácii SZPB vzdali úctu ženám

Účastníci stretnutia KVH-PFO TN Klub vojenskej histórie protifašistického odboja, pôsobiaci v Posádkovom klube Trenčín, pripravil 29. februára 2012 slávnostnú členskú schôdzu ku Medzinárodného dňa žien. Po otvorení a príhovore vystúpil spevácky súbor seniorov Hornosúčan z Hornej Súče. Medzitým muži ZO rozdávali členkám ZO červené klince, tradičný kvet medzinárodného sviatku žien :  viac >>>


225.  Výročná členská schôdza Klubu vojenských veteránov Trenčín

VČS klubu v PK Trenčín Dňa 23. februára 2012 sa uskutočnila výročná členská schôdza Klubu vojenských veteránov Trenčín. Cieľom ich rokovania bolo vyhodnotiť prácu Rady klubu za obdobie od minulej výročnej členskej schôdze, vplyv jej činnosti na aktivity a spokojnosť členskej základne, stanoviť nové úlohy a zvoliť novú Radu klubu, ako aj ostatné organizačné orgány klubu na ďalšie štvorročné obdobie :  viac >>>


224.  Výročie vzniku čs. zahraničnej jednotky v Sovietskom zväze

Prehliadka jednotky v Buzuluku Po rozbití ČSR sa v zahraničí vytvárali čs. politické centrá aj vojenské jednotky pre boj proti okupantom. Prvá čs. zahraničná vojenská jednotka vznikla v Poľsku. Keď do vojny s Nemeckom vstúpilo Francúzsko a Veľká Británia, vznikli čs. vojenské jednotky na ich území a na Strednom východe. Po vzniku Východnej fronty sa 5. februára 1942 sformovala čs. zahraničná jednotka aj v ZSSR :  viac >>>


223.  Výsadkoví veteráni vyhodnotili činnosť svojho klubu

Klubová zástava KVV Trenčín Členovia Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR pri Posádkovom klube Trenčín vyhodnotili 4. februára 2012 svoju činnosť v roku 2011. Výročného rokovania klubu sa zúčastnilo jeho 28 členov a 11 hostí zo spolupracujúcich klubov. Rokovania sa zúčastnili aj predsedovia Oblastných klubov KVV SR zo Žiliny a Vrútok aj kolegovia z KVVV ČR v Zlíne a Uherskom Brode :  viac >>>


222.  Genocída Arménov motivovala Hitlera k vojnovým zločinom

Kosti Turkami povraždených Arménov Zverstvá páchané nemeckými nacistami v koncentračných táboroch a na Nemcami okupovaných územiach v rokoch 1933 -1945 sú často považované za prvú genocídu v dejinách 20. storočia. Prvé vyvražďovanie jedného národa iným s politických dôvodov sa odohralo v Osmanskej ríši v rokoch 1915-1923, keď Turci vyvraždili takmer 1,5 milióna Arménov. Masakra bola genocídou Arménov.  Viac >>>


221.  Klub letcov a parašutistov vyhodnotil svoju činnosť

Otvorenie VČS KLaP Trenčín Klub letcov a parašutistov pri Posádkovom klube Trenčín vyhodnotil 11. januára 2012 svoju činnosť v roku 2011 ako jednu z najzaujímavejších v existencii klubu. Za úspechy bol ocenený predseda klubu František Sekereš. Kladne bola hodnotená aj sekcia leteckých modelárov vedená Mgr. Zvaleným a Ing. Kákošom, ktorá dosiahla významné úspechy doma aj v zahraničí :  viac >>>


 <<<  vpred  na novšiu stránku                                           >>>  vzad   na staršie stránky
Informácie čís. 221 až 240

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Spoločnosť M.R.Štefánika
Spoločnosť
M.R.Štefánika

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka KVV BA
KVV SR

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
TrenčínaVojny na video

2svinfoa
Cesty k druhej
svetovej vojne

2csinfoa
Cesty k zániku ČSR v r. 1939

2svinfod
Tri štáty na-
padli Poľsko

0812 11. čs. ppr
Východný

2cskdo1a
DUKLA 1944:
brána do ČSR

ARCHÍV

informácie:
č. 201 - 220
č. 181 - 200
č. 161 - 180
č. 141 - 160
č. 121 - 140
č. 101 - 120
č. 081 - 100
č. 061 - 080
č. 041 - 060
č. 021 - 040
č. 001 - 020
1918 - 2008 Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.