Achívne informácie záujmových klubov a združení v Trenčíne na str. indexl :
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |  Avíza  |  Aktivity  |  Výstavy  |  Výročia  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info+vii  |  Archívne informácie :

NAŠE KLUBY :

   Archívne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Telefón:
v pracovné dni
10.00 - 11.30 h
0948 928 924


Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Červené barety

Publikácie KVV - SR
doplnené 17.02.2021
Výber na stiahnutie
pdf je tu:
otvoriť >>>

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúz-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

Na tejto stránke sú umiestnené informácie čís. 261 až 280 :

280. Spomienka na obete fašistickej okupácie v Křekove

Obr. č.13280 Na pozvanie organizátorov sa pietneho aktu v obci Křekov 27. októbra 2013 zúčastnila aj spoločná delegácia členov Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja a Klubu vojenských výsadkárov SR z Trenčína. Občania a rodáci z obce Křekov s členmi družobných klubov z okresu Zlín si na spomienkovom stretnutí uctili pamiatku príbuzných čs. parašutistu J. Valčíka, zavraždených Nemcami : viac >>>


279. Ruský pohľad na Občiansku vojnu a na čs. légie sa mení

Obr.č.13279 Zapojenie sa Československých légií v Rusku do udalostí ruskej občianskej vojny sa začalo prehodnocovať zásluhou ruských historikov, ktorí aj nám sprístupňujú materiály z ich archívov. Donedávna sovietski, českí aj slovenskí historici pod vplyvom "triednej ideológie" a pokynov komunistickej strany udalosti z občianskej vojny v Rusku kreslovali, ako aj falšovali jej príčiny, priebeh a dôsledky : viac >>>


278. Výstava o čs. zahraničnom protifašistickom odboji - 2. časť

Obr.č.13278 V Posádkovom klube Trenčín bola 8. októbra 2013 pre verejnosť otvorená výstava „Československé vojsko na Strednom východe a v severnej Afrike 1940-1943“. Je venovaná pamiatke československých dobovoľníkov, ktorí na území Palestíny vytvorili 11. čs. peší prápor - Východný. Jeho vojaci bojovali po boku Spojencov proti talianskej a nemeckej armáde aj na severoafrickom bojisku : viac >>>


277.  Púť po stopách československých legionárov v Taliansku

Obr.13277 V lete 1918 boli mnohí českí a slovenskí muži poslaní bojovať do Talianska ako vojaci rakúsko-uhorskej armády. Na talianskej strane bojovali proti nim aj československí legionári. Mnohí z nich tam padli a sú aj pochovaní na vojenských cintorínoch v Taliansku. 20. až 24. septembra 2013 po stopách bojov čs. legionárov putovali delegácie Československej obce legionárskej : viac >>>


276.  Výstava CLUB AKTIVITY 2013 v Posádkovom klube Trenčín

Obr.13276 Od 17. do 30. septembra 2013 bola v Posádkovom klube Trenčín posádková prezentácia záujmovej, umeleckej a technickej činnosti "CLUB AKTIVITY 2013". Prezentovala aktivity 19 záujmových klubov, ktoré v PK Trenčín združujú už 1030 členov. Na prezentácii bolo vybraných 13 klubov, ktorých vystavované práce budú reprezentovať PK Trenčín na celorezortnej prehliadke : viac >>> + video


275.  Pri pamätníkoch si pripomíname pamiatku bojovníkov v SNP

Obr.13275 Delegáti Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja a ZO SZPB v Trenčíne sa každoročne zúčastňujú osláv výročí Slovenského národného povstania. V tomto roku sa zúčastnili krajských osláv 69. výročia SNP na Jankovom vršku a na vrchu Roh, ako aj osláv v Trenčíne na cintoríne obetí v lesoparku, povraždených fašistami. Po oslave sa primátor stretol s účastníkmi odboja : viac >>>


273.  Významné udalosti druhej svetovej vojny v roku 1943 (1)

Obr.13273 V januári 1943 sa Spojenci v Casablance dohodli otvoriť druhý front v Európe. Červená armáda prinútila kapitulovať pri Stalingrade nemeckú 6. armádu, nemecké a talianské vojská v severnej Afrike prinútili Spojenci ustupovať tiež. Na Ďalekom východe aj v Tichomorí museli Japonci prejsť do defenzívy. Pri Sokolove 8. marca 1943 podstúpil 1. čs. poľný prápor v ZSSR svoj prvý boj s Nemcami : viac >>>


272.  V roku 1933 získal A. Hitler a jeho nacisti moc v Nemecku

Obr.13272 Po skončení "Veľkej vojny" víťazné Francúzsko presadilo uložiť Nemecku tak vysoké finančné náhrady, ktoré mu znemožnili jeho povojnovú obnovu. Veľké hospodárske problémy podporili v Nemecku nárast nacionalizmu aj túžby po odvete. Na začiatku roka 1933 získal v Nemecku moc Hitler a jeho nacistická strana NSDAP. Demagógiou si vytvorili podmienky na rozpútanie novej vojny : viac >>>


270.  Uctili si jubilujúcich členov, ktorým patrí úcta, láska a vďaka

Obr.13270 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja (ZO SZPB Trenčín 1) uskutočnil 21. júna 2013 pre svojich jubilujúcich členov malé spoločenské stretnutie. Aktivity sa zúčastnila väčšina členov klubu a ZO, jubilujúcich v prvom polroku. Výbor na akciu prizval okrem hostí z radov priateľov a sympatizantov ZO aj zástupcov MsÚ Trenčín, ktorý podporuje podobné aktivity pre svojich občanov : viac >>>


269.  Trenčania nezabudli na 95. výročie popravy vojakov v Kragujevci

Pamätník popraveným v Kasárni SNP 8. júna 2013 uplynulo 95. rokov od popravy 44 vzbúrených slovenských vojakov trenčianskeho CaK pešieho pluku 71 v Kragujevaci. Výstavka o histórii pluku, príčinách vzbury a priebehu popravy bola otvorená v Posádkovom klube Trenčín. Pietne stretnutie k výročiu sa konalo v kasárňach pluku (dnes Kasárne SNP) 10. júna 2013 pri pamätníku 44 popravených vojakov : viac  >>> + video


267.  Trenčania si 9. mája pripomenuli koniec II. svetovej vojny v Európe

Obr.13267 Pred pamätnou tabulou na Posádkovom klube Trenčín si 9. mája 2013 delegácie ZO SZPB TN -1 / Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja, Klubu vojenských veteránov TN, občianskych združení Jednoty dôchodcov na Slovensku a Akadémie tretieho veku, ako aj obyvatelia mesta pripomenuli 68. výročie ukončenia 2. svetovej vojny a Deň víťazstva nad fašizmom : viac >>>


266.  Pocta štrnástim veteránom odboja z Buchlovíc na Morave

Obr.13266 Okresný výbor Českého zväzu bojovníkov za slobodu a Mestský úrad v mestečku Buchlovice sa rozhodli "splatiť dlh" štrnástim rodákom - vojakom zapojeným v odbojovej organizácii Obrana národa, ktorí na prelome rokov 1939 a 1940 odišli do zahraničia bojovať proti Nemecku na frontoch 2. svetovej vojny. Odhalenia pamätníka sa 30. apríla 2013 zúčastnila aj delegácia z Trenčína :  viac >>>


265.  Filatelisti v Trenčíne oslávili 50. výročie klubu výstavou   + video

Obr.13265 Filatelistická výstava k 50. výročiu vzniku Klubu filatelistov 52-19 Trenčín pod názvom LAUGARICIO 2013 bola otvorená 26. marca 2013 v Posádkovom klube Trenčín. Prezentovala známkovú tvorbu Slovenskej republiky od roku 1993, poštové dokumenty vzťahujúce sa k 2. svetovej vojne, známky štátov sveta a ocenené poštové známky Slovenskej republiky na svetových fórach : viac >>>


264.  Konal sa 38. ročník pochodu " Vojenská päťdesiatka "  + video

1. medajla pre Vojenskú 50-ku Kluby slovenských turistov OKST Dukla Trenčín a OKST TTS Trenčín v spolupráci s OblO SZPB Trenčín a ZO SZPB Trenčín 1 pripravili 38. ročník turistického pochodu s názvom Vojenská päťdesiatka. V sobotu 13. apríla 2013 na štyroch pripravených trasách o dĺžke 50, 25 a 15 km pochodovalo alebo bežalo viac ako 180 turistov a milovníkov prírody : viac >>>


263.  Pri pamätníku na Brezine kladieme vence, nezabúdame !  + video

Obr.13263 Občania Trenčína si 10. apríla 2013 položením vencov pri Pamätníku umučených na Brezine pripomenuli 68. výročie oslobodenia mesta od nemeckých okupantov. Stretnutia sa popri predstaviteľoch miestnej a krajskej samosprávy, posádky OS SR zúčastnili aj ešte žijúci priami účastníci protifašistického odboja, delegácie SZPB, spoločenských organizácií a detí zo základných škôl : viac >>>


262.  Spomienka na židovské transporty smrti v Trenčíne

Obr.13262 Členovia Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja a základnej organizácie SZPB Trenčín 1 si dňa 27. marca 2013 pripomenuli 71. výročie vypravenia transportu so židovskými spoluobčanmi do koncentračných táborov 24. marca 1942. Po príhovoroch umiestnili venček pod pamätnú tabuľu na synagóge, pripomínajúcu deportácie 1573 obyvateľov z mesta a okresu Trenčín : viac >>>


261.  Členovia trenčianskej organizácie SZPB vyhodnotili rok 2012

Obr.13261 V Posádkovom klube Trenčín sa 20. marca 2013 konala výročná členská schôdza základnej organizácie SZPB 1 - Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja, ktorej sa ako hostia zúčastnili predseda s tajomníčkou Oblastného výboru SZPB v Trenčíne, poslanec NR SR J. Baška, prvý viceprimátor Mesta Trenčín s poslancom mestského zastupiteľstva Trenčín a ďalší pozvaní hostia : viac >>>


 <<< vpred na novšiu stránku                                                >>> vzad na staršie stránky
Informácie čís. 261 až 280

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Spoločnosť M.R.Štefánika
Spoločnosť
M.R.Štefánika

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka KVV BA
KVV SR

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
TrenčínaVojny na video

2svinfoa
Cesty k druhej
svetovej vojne

2csinfoa
Cesty k zániku ČSR v r. 1939

2svinfod
Tri štáty na-
padli Poľsko

0812 11. čs. ppr
Východný

2cskdo1a
DUKLA 1944:
brána do ČSR

ARCHÍV

informácie:
č. 341 - 360
č. 321 - 340
č. 301 - 320
č. 281 - 300
č. 261 - 280
č. 241 - 260
č. 221 - 240
č. 201 - 220
č. 181 - 200
č. 161 - 180
č. 141 - 160
č. 121 - 140
č. 101 - 120
č. 081 - 100
č. 061 - 080
č. 041 - 060
č. 021 - 040
č. 001 - 020
1918 - 2008 Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.