Archívne informácie záujmových klubov a združení v Trenčíne na str. indexo
  |  Avíza  |  Aktivity  |  Výstavy  |  Výročia  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info+vii  |  Archívne informácie :

NAŠE KLUBY :

   Aktuálne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Telefón:
v pracovné dni
10.00 - 11.30 h
0948 928 924


Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Červené barety

Publikácie KVV - SR
doplnené 17.02.2021
Výber na stiahnutie
pdf je tu:
otvoriť >>>

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúz-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

Na tejto stránke sú umiestnené informácie čís. 201 až 220 :

220.   Zomrel Ján Samuel Strcula - náš najstarší - 99 ročný generál

obr.12220 Štyri mesiace pred svojou storočnicou zomrel 11. januára 2012 generálmajor v.v. Ján Strcula, náš najstarší generál. Bol tiež najstarším členom Klubu vojenských veteránov Trenčín - aktívnym účastníkom odboja a členom ZO SZPB Trenčín 1. Narodil sa 4. mája 1912 v obci Vyšná Boca. S našim najstarším generálom sme sa rozlúčili 16. januára 2012 na trenčianskom mestskom cintoríne.  viac >>>


Informácie o aktivitách klubov v roku 2011 :

219.  70. výročie vysadenia skupín čs. parašutistov z Veľkej Británie

obr.11219 Z 28. na 29. decembra 1941 boli nad "protektorátom Čechy a Morava" vysadené tri výsadky čs. parašutistov : skupina Antropoid, Siver A a Silver B. Medzi siedmimi vysadenými čs. parašutistami boli dvaja rotmajstri - Jozef Gabčík a Jan Kubiš zo skupiny Antropoid. Ich úlohou bolo zlikvidovať "zastupujúceho ríšskeho protektora" generála SS a veliteľa polície Reinharda Heydricha :  viac >>>


218.  Nezabudli na umučených v Dušovej doline

obr.11218 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja Trenčín zorganizoval 30. decembra 2011 tradičné stretnutie pri pamätníku účastníkov protifašistického odboja v Dušovej doline. V danej lokalite nemeckí okupanti v zime 1944 - 1945 vraždili svojich väzňov. Po oslobodení Trenčína tam bolo objavených a exhumovaných 7 masových hrobov, v ktorých bolo 69 surovo umučených obetí :  viac >>>


217.  Stretnutie s odchádzajúcim veliteľom posádky

obr.11217 V Posádkovom klube Trenčín sa uskutočnilo 9. decembra 2011 zhromaždenie pri príležitosti odchodu generálmajora Petra Vojteka na inú funkciu. Po oficiálnom programe sa generál stretol so zástupcami mesta a posádky Trenčín aj s vedúcimi klubov pôsobiacich v PK Trenčín. Generál sa pozvaným poďakoval za ich aktívnu činnosť a spoluprácu s Veliteľstvom síl a podpory Ozbrojených síl SR :  viac >>>


216.  Po útoku na Pearl Harbor vypovedali USA vojnu Japonsku

obr.11216 Prekvapujúci letecký útok Japonska na americkú námornú základňu Pealr Harbor v Tichomorí dňa 7. decembra 1941 vtiahol USA do II. svetovej vojny. Japonci zničili dvanásť kotviacich lodí a zabili asi 3000 amerických námorníkov a civilistov. Lietadlové lode US NAVY však v prístave v čase útoku Japoncov neboli. Japonci zaútočili tiež na Filipínach aj v Malajzii, kde zničili dve britské lode :  viac >>>


215.  Nemecký na Moskvu bol zastavený v decembri 1941

obr.11215 Plány nemeckého velenia na obkľúčenie a dobytie Moskvy sa celkom zrútili na začiatku decembra 1941. Na unavené nemecké zväzky zaútočili 5. decembra čerstvé sovietske zálohy, nastupujúce severne a južne od Moskvy. Súčasne ich výsadkové a partizánske jednotky začali diverzné boje na ciele za frontovou líniou. Začiatkom januára 1942 boli Nemci zatlačení späť na smere ku Smolensku :  viac >>>


214.  Kontakty s niektorými členmi a príbuznými sa hľadajú ťažko

obr.11214 V Posádkovom klube Trenčín sa dňa 29. novembra 2011 uskutočnila výročná členská schôdza ZO SZPB Trenčín 1 - Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja. Bola aj schôdzou hodnotiacou pred XV. zjazdom SZPB v roku 2012. Preto aj správa o činnosti ZO a klubu vyhodnotila plnenie úloh XIV. zjazdu a vlastných plánov činnosti za uplynulé tri roky ZO SZPB aj KVH PFO :  viac >>>


213.  Hrehor – príbeh vojaka trenčianskeho C.K. pešieho pluku 71

obr.11213 O živote a smrti vojakov, ktorí bojovali a padli na bojiskách I. svetovej vojny, ich potomkovia zo súčasných generácií vedia iba veľmi málo. Denisov pradedo Hrehor, vojak c.k. pešieho pluku 71 zahynul v boji pravdepodobne niekde na severe Talianska. Na pamiatku pradeda spracoval Denis Matúš dokumentárny film pod názvom "Hrehor" s ktorým získal 3. miesto v súťaži "VideoAtak 2011" :  viac >>>


212.  Deň vojnových veteránov na vojenskom cintoríne v Trenčíne

obr.11212 Deň vojnových veteránov si dňa 11. novembra 2011 o 11. hodine a 11. minúte pripomenulo na vojenskom cintoríne v Trenčíne niekoľko desiatok občanov aj detí z neďalekej školy. Pred kladením vencov k piete a na hrob neznámych vojakov zazneli pri srbskej kaplnke (SHS) kostolné zvony a pieseň o flámskych poliach. Po zapálení kahancov položili deti na hroby symbolické makové kvety :  viac >>>


211.  Výstava "120 rokov turistiky v Trenčíne" mala úspech

obr.11211 Na 120. výročie vzniku a existencie organizovanej turistiky v Trenčíne pripravili turistické kluby k významnému jubileu spoločnú výstavu o svojej činnosti. VV Klubu slovenských turistov venoval pri príležitosti jubilea RR KST v Trenčíne pamätnú plaketu. Výstava otvorená v Posádkovom klube Trenčín 20. októbra 2011, bola prístupná verejnosti až do 27. novembra 2011 :  viac >>>


210.  Chráňme ideály, za ktoré bojovali a umierali hrdinovia na Dukle

obr.11210 Pod záštitou Ministerstva obrany SR, ÚR SZPB, krajskej, obvodnej a miestnej samosprávy sa dňa 4. októbra 2011 konali slávnostné akty k 67. výročiu Karpatsko-duklianskej operácie a ku Dňu obetí Dukly. 3. októbra im predchádzali stretnutia na poľskej strane bojov v obciach Dukla, Zarzyn a Novosielce. Pietnych stretnutí na slovenskej strane sa zúčastnili aj členovia klubov z Trenčína :  viac >>>


209.  Stretnutie leteckých veteránovi na dvoch vojenských letiskách

obr.11209 Delegácie členov družobných klubov letcov z Trenčína a Příbora sa stretli na dvoch vojenských letiskách. Na Leteckej základni gen. mjr. Otta Smika a na letisku Sliač – Tri Duby sa 27. augusta 2011 veteráni letectva zúčastnili Medzinárodných leteckých dní SIAF 2011 a 24. septembra 2011 sa stretli na vojenskom letisku Mošnov na Dni NATO a Dni vzdušných síl Armády ČR :  viac >>>


208.  Ľudácka Slovenská republika vo vojnovom roku 1941

obr.12248ba Vojnová Slovenská republika ako chránený štát Nemecka uskutočňovala v úzkej zhode s nemeckou vládou a jeho brannou mocou aj "svoju" zahraničnú politiku. Rozhodnutie o vstupe Slovenska do vojny proti ZSSR padlo krátko pred 22. júnom 1941. Po mobilizácii bola sformovaná Rýchla skupina v počte 1 900 mužov, ktorá prekročila hranice na Dukle už 24. júna 1941 :  viac >>>


207.  Zažili sme pekné dva dni v Olomouci a na Libave

obr.11207 Už viac ako desať rokov sa členovia Klubu vojenských veteránov Trenčín a Klubu vojenských dôchodcov Olomouc vzájomne navštevujú, vymieňajú si skúsenosti a stretávajú sa s bývalými kolegami aj s priateľmi. Klub vojenských veteránov Trenčín 15. a 16. septembra 2011 zorganizoval pre svojich členov zájazd do Olomouca a Libavy, kde im dvojdňový program pripravil KVD Olomouc :  viac >>>


206.  Výstava o Karolovi Pajerovi v Univerzitnej knižnici Bratislava

obr.11206 Na barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice v Bratislave bola 12. septembra 2011 otvorená výstava Karol Pajer - hrdina boja proti fašizmu. Výstava je o mladom slovenskom vlastencovi, učiteľovi a vojakovi čs. vojska vo Francúzsku, záchrancovi stoviek po vojne bezprizorných detí a hrdinovi francúzskeho hnutia odporu. Po otvorení výstavy sa konala prednáška o čs. vojsku vo Francúzsku :  viac >>>


205.  Prezentačná výstava klubov v Trenčíne

obr.11205 Prvá spoločná výstava CLUB ACTIVITY 2011, ktorá prezentuje prácu klubov pôsobiacich v Posádkovom klube Trenčín, bola otvorená 9. septembra 2011. V PK Trenčín aktívne pracuje 19 klubov s celkovým počtom 980 členov z radov vojenskej ako aj civilnej verejnosti. Najväčším je Klub vojenských veteránov so svojimi 379 členmi, ktorý už oslávil 20. výročie svojho vzniku :  viac >>>


204.  67. výročie Slovenského národného povstania v Trenčíne

obr.11204 Na 67. výročie Slovenského národného povstania sa 30. augusta 2011 konalo tradičné stretnutie pri pamätníku na Brezine. S niekoľkými účastníkmi protifašistického odboja sa stretnutia zúčastnili delegácie zahraničných ambasád, krajskej a miestnej samosprávy, posádky Ozbrojených síl SR, SZPB, občianskych združení a politických strán, ako aj občania mesta Trenčín :  viac >>>


203.  Celoslovenské stretnutie numizmatikov v Trenčíne

obr.11203 V Posádkovom klube Trenčín sa 27. augusta 2011 uskutočnilo celoslovenské stretnutie numizmatikov. Jeho súčasťou bola prednáška o histórii školstva v Trenčíne po II. svetovej vojne aj numizmatická burza so zaujímavým zberateľským materiálom a výstavou medailí, vydaných za posledné roky Klubom numizmatikov pri Posádkovom klube Trenčín :  viac >>>


202.  Veteráni si pripomenuli päťdesiate výročie založenia svojho pluku

obr.11202 50. výročie vzniku 7. výsadkového pluku ZU (zvláštneho určenia) si v Holešove pripomenuli 27. augusta 2011 stovky veteránov z Česka a Slovenska, ako aj mnohí ďalší hostia. Po slávnostnom nástupe veteránov legendárneho elitného pluku v kasárňach, pokračovala oslava výročia a stretnutie veteránov v zámockej záhrade, v ktorej bol pripravený bohatý zábavný program :  viac >>>


201.  Čo spôsobilo prvé PC za 30 rokov vo svete počítačov

obr.11201 12. august roku 1981 bol pre svet počítačov prelomovým. Spoločnosť IBM spôsobila revolúciu v používaní osobných počítačov predvedením PC IBM 5150. Jeho "modulová" architektúra začala novú éru rozvoja osobných počítačov. V tej dobe sa ich užívatelia delili na priaznivcov rôznych výrobcov a značiek, ktoré neboli vzájomne kompatibilné ako hardwérom, tak aj softwérom :  viac >>>


 <<< vpred  na novšiu stránku                                              >>>  vzad na staršie stránky
Informácie čís. 201 až 220

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Spoločnosť M.R.Štefánika
Spoločnosť
M.R.Štefánika

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka KVV BA
KVV SR

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
TrenčínaVojny na video

2svinfoa
Cesty k druhej
svetovej vojne

2csinfoa
Cesty k zániku ČSR v r. 1939

2svinfod
Tri štáty na-
padli Poľsko

0812 11. čs. ppr
Východný

2cskdo1a
DUKLA 1944:
brána do ČSR

ARCHÍV

informácie:
č. 181 - 200
č. 161 - 180
č. 141 - 160
č. 121 - 140
č. 101 - 120
č. 081 - 100
č. 061 - 080
č. 041 - 060
č. 021 - 040
č. 001 - 020
1918 - 2008 Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.