Archívne informácie záujmových klubov a združení v Trenčíne na str. indexp
  |  Avíza  |  Aktivity  |  Výstavy  |  Výročia  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info+vii  |  Archívne informácie :

NAŠE KLUBY :

   Aktuálne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Telefón:
v pracovné dni
10.00 - 11.30 h
0948 928 924


Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Červené barety

Publikácie KVV - SR
doplnené 17.02.2021
Výber na stiahnutie
pdf je tu:
otvoriť >>>

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúz-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

Na tejto stránke sú umiestnené informácie č. 181-200 :

200.  Na hrade Branč ani toho roku nechýbali vojaci

obr.11200 5. júla 2011 sa pod holým nebom v zrúcanine hradu Branč zišlo tisíce veriacich. Stretnutia sa zúčastnila aj delegácia klubov a OZ z PK Trenčín. Už tradične sa na hrade konali slávnostné služby Božie ako spomienka na vierozvestov, solúnskych bratov Cyrila a Metoda, majstra Jána Husa aj protestantských martýrov, ktorí boli za čias protireformácie väznení v útrobách hradu : viac >>>


199.  X. náučno-turistický zraz seniorov - členov JDS v Drietome

obr.11199 Náučno-turistické zrazy seniorov, organizované okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne majú už desať ročnú históriu. Jubilejný X. ročník náučno-turistického zrazu seniorov - členov JDS z okolia Trenčína sa konal 1. júla 2011 v obci Drietoma, ležiacej na hranici Slovenska a Moravy. Organizátorom zrazu seniorov bola miestna ZO JDS, najmladšia na Trenčiansku : viac >>>


198.  Spoločný tematický zájazd do Terezína, Lidíc a Prahy

obr.11198 17. a 18. júna 2011 usporiadal žilinský klub Zväzu vojakov SR tematicky zájazd do Terezína, Lidíc a Prahy. Zájazdu sa zúčastnili aj členovia Klubov vojenských výsadkárov SR z Prešova, Trenčína a Žiliny. Časť účastníkov zájazdu bolo súčasne aj členmi SZPB. Po prehliadke malej pevnosti aj mesta Terezín a zastávke v Lidciach 17. júna sa na druhý deň zúčastnili piety za čs. parašutistov v Prahe : viac >>>


197.  Dve prednášky k 70. výročiu nemeckej invázie do Sovietskeho zväzu

obr.11197 K 70. výročiu napadnutia ZSSR nacistickým Nemeckom s jeho vazalmi sa v Posádkovom klube Trenčín uskutočnili dve prednášky. Prednášky usporiadali záujmové kluby aj OZ zamerané na históriu a pôsobiace pri PK Trenčín. Prvá prednáška bola o účasti slovenských vojenských jednotiek vo vojne proti ZSSR a druhá prednáška bola o cieľoch aj priebehu operácie Barbarossa : viac >>>


196.  Karol Steklý oslávil svoje 90. narodeniny na padáku

obr.11196 Člen Klubu letcov a parašutistov pri Posádkovom klube Trenčín, pobočky SLZ generála Dr. M. R. Štefánika a Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja si pri príležitosti svojich 90. narodenín vyskúšal 29. mája 2011 tandemový zoskok padákom z výšky 4 tisíc metrov. Stal sa teda najstarším parašutistom na Slovensku. Karol Steklý bol ženistom v Bielorusku aj v Taliansku : video >>>


195.  Trenčania na stretnutí veteránov letectva v Příbore

obr.11195 Delegácia Klubu letcov a parašutistov pri Posádkovom klube Trenčín sa 6. mája 2011 zúčastnila v meste Příbor stretnutia bývalých príslušníkov 1. doprvného pluku a 8. stíhacieho pluku. V priebehu SETKÁNÍ 2011 bol odhalený pamätník letcom - rodákom z Moravsko-sliezskeho kraja, ktorí zahynuli v II. svetovej vojne aj pri výkone ich povolania. Stretnutia sa zúčastnilo celkom 340 ľudí :  viac >>>


194.  Nezabudli na 66. výročie skončenia II. svetovej vojny v Európe

obr.11194 Na 66. výročie ukončenia II. svetovej vojny v Európe sa 9. mája 2011 uskutočnilo slávnostné stretnutie pri pamätnej tabuli na Posádkovom klube Trenčín. Výročie kapitulácie Nemecka a ukončenia II. svetovej vojny v Európe, ktorá bola najväčším a najrozsiahlejším ozbrojeným konfliktom v dejinách, si pripomínajú mnohé štáty Európy :  viac >>>


193.   Pripomenuli si 66. výročie oslobodenia mesta Trenčín

obr.11193 Mesto Trenčín si 8. apríla 2011 pripomenulo 66. výročie oslobodenia mesta od nacistickej poroby. Pietneho aktu na cintoríne obetí umučených nemeckými vrahmi až pred koncom II. svetovej vojny sa zúčastnili aj členovia klubov, pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín. Predseda ÚR SZPB odovzdal 99-ročnému generálovi Jánovi Strculovi Pamätnú medailu M. R. Štefánika I. stupňa :  viac >>>


192.  Leteckí veteráni z Trenčína a Příbora podpísali zmluvu o spolupráci

obr.11192 Klub letcov a parašutistov pri Posádkovom klube Trenčín - pobočky Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M. R. Štefanika, privítal 6. apríla 2011 delegáciu výboru Svazu letců ČR, pobočky č. 18 Příbor. Na rokovaní o ich činnosti podpísali rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci medzi ich pobočkami českého a slovenského leteckého zväzu v zmysle uznesenia V. kongresu SLZ :  viac >>>


191.  Dvojvýstava o Karolovi Pajerovi v Olomouci

obr.11191 Na Deň učiteľov boli 28. 3. 2011 otvorené v Olomouci dve výstavy o Karolovi Pajerovi, čs. vojakovi a záchrancovi stoviek detí vo Francúzku, ktorý padol v boji s okupantmi. Dom armády Olomouc a Slovanské Gymnázium Olomouc s podporou mesta a pomoci Klubu vojenských důchodců Olomouc, ktorí umožnili Klubu vojenských vetránov Trenčín a KPFaS Žilina ich prezentáciu v Olomouci:  viac >>>


190.  Klub filatelistov pri Posádkovom klube Trenčín hodnotil

obr.11190 21. februára 2011 sa konala výročná členská schôdza Klubu filatelistov 52 - 19, pôsobiaceho pri Posádkovom klube Trenčín. Na schôdzi členovia klubu vyhodnotili svoje aktivity, ako aj činnosť klubu v roku 2010 a stanovili si úlohy na rok 2011. Predseda Klubu filatelistov Dominik Slezák vo svojej správe konštatoval, že rok 2010 bol jedným z najúspešnejších v celej histórii klubu : viac >>>


189.  Trenčiansky Klub vojenských veteránov bilancoval

obr.11189 Členovia trenčianskeho Klubu vojenských veteránov sa 17. februára 2011 stretli v Posádkovom klube Trenčín na výročnej členskej schôdzi a bilancovali svoje minuloročné aktivity. Trenčiansky klub je najstarší a najväčší klub Zväzu vojakov SR. Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 374 členov, ostatní sa ospravedlnili. Rady klubu v minulom roku navždy opustilo 17 členov : viac >>>


188.  Vznik čs. dobrovoľníckeho vojska v cárskom Rusku

obr.11188 Krátko po vstúpení Ruska do vojny vznikla už 12. augusta 1914 v Kyjeve "Česká družina" - jednotka vytvorená zo 720 krajanov českej a slovenskej národnosti, žijúcich v Rusku. "Družina" sa osvedčila v bojoch a bola postupne, po doplnení dobrovoľníkmi zo zajatcov, koncom roka 1915 rozšírená. V roku 1916 vznikla čs. strelecká brigáda ako základ budúceho čs. zahraničného vojska : viac >>>


187.  Výročná členská schôdza Klubu vojenských výsadkárov Trenčín

obr.11187 Klub vojenských výsadkárov v Trenčíne vyhodnotil svoju činnosť v roku 2010 na výročnej členskej schôdzi dňa 5. februára 2011 v priestoroch Posádkového klubu Trenčín. Rokovania VČS sa zúčastnilo celkom 17 hostí z KVV zo Slovenska, Česka a PK Trenčín. Trenčianski výsadkoví veteráni na záver rokovania VČS rozšírili rady svojho klubu a schválili plán aktivít klubu na rok 2011 : viac >>>


186.  Výstava RETRO 2011 v posádkovom klube Trenčín

obr.11186 V PK Trenčín bola 4. februára 2011 otvorená výstava RETRO 2011. Výstava je aktivitou súčasných aj bývalých zamestnancov, členov klubov a krúžkov, pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín; prezentuje verejnosti techniku, používanú v našich domácnostiach od začiatku minulého 20. storočia. Niekoľko funkčných "domácich" počítačov vystavuje aj Klub výpočtovej techniky : viac >>>


185.  Spomienka na statočného generála Jána Goliana

obr.11185 Z iniciatívy Oblastnej organizácie SZPB v Trenčíne sa 26. januára 2011 konalo spomienové stretnutie pri pamätnej tabuli na budove dnešného Veliteľstva Pozemných síl OS SR, ktorá je venovaná dôstojníkom, ktorí v objekte pôsobili a zúčastnili sa SNP. 105. výročie narodenia generála Jána Goliana si spoločne s odbojármi pripomenuli aj členovia klubov, pôsobiacich pri PK Trenčín : viac >>>


184.  Propagačná filatelistická výstava zo zbierok Iva Velikého

obr.11184 Na nedožité 70. narodeniny filatelistu, recitátora, publicistu a organizátora mnohých aktivít v Trenčíne Iva Velikého mu Klub filatelistov (KF 52-19) pri Posádkovom klube Trenčín otvoril filatelistickú výstavu "Moja pocta poštovej známke". Filatelista Ivo Veliký ju pripravoval k svojim narodeninám, no jej otvorenia sa žiaľ už nedožil - zomrel nečakane 1. decembra 2010 : viac >>>


183.  Výročná členská schôdza Slovenského leteckého zväzu v Trenčíne

obr.11183 12. januára 2011 sa konala v Posádkovom klube Trenčín Výročná členská schôdza Klubu letcov a parašutistov, pobočky SLZ. Zúčastnil sa jej aj viceprezident SLZ, vedúci PK Trenčín, predsedovia trenčianskych klubov vojenských veteránov, vojenských výsadkárov, leteckých modelárov, numizmatikov, filatelistov a historikov pôsobiacich v PK Trenčín : viac >>>


182.  Propagačná filatelistická výstava v Trenčíne

obr.11182 Pri otvorení Týždňa francúzskeho filmu v Trenčíne bola 18. 11. 2010 v Klientskom centre mesta otvorená propagačná filatelistická výstava troch členov Filatelistického klubu FK 52-19 pri Posádkovom klube Trenčín. Bola zameraná na spoločnú históriu Francúzska a Slovenska a zaujímavosti poštovej prevádzky aj regiónu Trenčína v minulom storočí. Výstava potrvá do 10. januára 2011 : viac >>>


181.  Výstavka súťažných prác členov záujmových klubov v PK Trenčín

obr.11181 V Posádkovom klube Trenčín bola 30. 11. 2010 otvorená výstavka členov záujmových klubov a pracovníkov tohto PK, ktorí v mesiaci september a október 2010 predstavili svoju tvorbu v oblasti literárnej, výtvarnej, fotografickej a video tvorby na celorezortnej súťaži MO SR. Súťaž bola vyhodnotená 19. 10. v PK Liptovský Mikuláš, v objekte Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika : Viac >>>


 <<< vpred na novšiu stránku                                             >>> vzad na staršie stránky
Informácie čís. 181 až 200

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Spoločnosť M.R.Štefánika
Spoločnosť
M.R.Štefánika

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka KVV BA
KVV SR

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
TrenčínaVojny na video

2svinfoa
Cesty k druhej
svetovej vojne

2csinfoa
Cesty k zániku ČSR v r. 1939

2svinfod
Tri štáty na-
padli Poľsko

0812 11. čs. ppr
Východný

2cskdo1a
DUKLA 1944:
brána do ČSR

ARCHÍV

informácie:
č. 161 - 180
č. 141 - 160
č. 121 - 140
č. 101 - 120
č. 081 - 100
č. 061 - 080
č. 041 - 060
č. 021 - 040
č. 001 - 020
1918 - 2008 Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.