Aktuálne informácie záujmových klubov a združení v meste Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |  Aktivity  |  Výstavy  |  História  |  A. Fillo  |  Info-vii  |  Technika  |  Všeličo  |  Dodatky  |  Novinky  |  Aktuálne informácie :

NAŠE KLUBY:

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub letcov a pa-
  rašutistov ( SLZ )

  Klub filatelistov -
  KF 52-19 Trenčín

  Klub numizmati-
  kov a historikov
  pri SAV

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  EX Klub priateľov
  bývalých VKK TM


Kontakty :

pon.- str.- sob.:
15.00 - 17.00 h.
0960 333 888

Adresa:

Klub výpočtovej
techniky pri PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
admin :
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Aktuálne počasie
na Slovensku  >>>

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy  >>>
Eurobankovky
eurokalkulačka >>>

Publikácie klubov :

Červené barety
Publikácie KVV - SR
doplnené 3.09.2018
sú na stiahnutie tu >

Stručná história:

História c.k.71. pp
c.k. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >

1. čs.pd v RF
čs. zahr. odboj
vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >

Karol Pajer
Karol Pajer
( francúzky )

je na stiahnutie tu >
a nová info
Karol Pajer
( slovensky )

je na prečítanie tu >

Nezabudnime-TN
Pamätníky a hroby
obetí 2. svet. vojny
v Trenčíne a okolí

je na stiahnutie tu >

1.ČSAZvZSSR
1.ČSAZ v bojoch
za oslobodenie
ČSR (1944-1945)

je na stiahnutie tu >

Aktuálne výročia v modernej histórii nášho národa :

170. výročie : V revolučnom roku 1848 povstali za svoje práva aj Slováci obr.0848
Keď nový uhorský snem odoprel rovnaké práva v Uhorsku nemaďarským národom, Štúr, Hurban a Hodža ich chceli pre Slovákov vybojovať. Vo Viedni sformovali Slovenskú národnú radu aj jednotku dobrovoľníkov a presunuli sa na Myjavu. SNR vyhlásila uhorskej vláde neposlušnosť a vyzvala Slovákov si svoje práva vybojovať. Prvú bitku s jednotkami vlády v Pešti povstalci vybojovali pri Brezovej 22. septembra 1848. Viac je tu >>>
100. výročie : 28. októbra 1918 vznikla samostatná Československá republika Malý znak ČSR
K vyhláseniu vzniku Československa došlo v Prahe 28. októbra 1918 po spontánnej reakcii ľudí na informácie o prijatí podmienok prezidenta USA pre rokovanie o mieri s Rakúsko-uhorskom. Nový spoločný štát Čechov a Slovákov vznikol vyhlásením Pléna Národného výboru československého v Prahe a prijatím Deklarácie slovenského národa dňa 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine o rozchode s Uhorskom. Viac >>> 
100. výročie : Veľká vojna sa skončila iba podpisom prímeria červený mak
Prvá svetová vojna sa skončila dňa 11. novembra 1918 o 11.01 hodine podpisom prímeria medzi Nemeckom a Francúzskom v železničnom vagóne pred mestom Compiégne na rieke Marne. Vždy jedenásteho dňa jedenásteho mesiaca o jedenástej hodine sa v mnohých krajinách sveta na dve minúty takmer zastaví život. Dňa 11. novembra si od roku 1919 si v nich pripomínajú pamiatku padlých vo svetových vojnách : viac >>>
80. výročie : Politika appeasementu umožnila v roku 1938 Hitlerovi pristúpiť k rozbitiu ČSR
obr.0861 obr.0862 obr.0863 obr.0865
ZLYHANIE ALEBO ZRADA ZÁPADNÝCH VEĽMOCÍ?
Po upevnení svojej moci sa A. Hitler rozhodol pristúpiť k rozšíreniu nacistickej "Tretej ríše" smerom na východ. Jeho úslie sa zameralo na rozbitie územia Republiky Československej pod zámienkou zjednotenia nemeckého národa v jednej ríši. Prvým krokom nacistov bolo rozputanie teroru v čs. pohraničí, na ktorý reagovala čs. vláda vyhlásením mobilizácie. Keď do riešenia sporu vstúpila Velká Británie, Francúzsko a Taliansko, rozhodli 30. septembra 1938 v Mníchove o zániku ČSR : viac >>>
75. výročie : Bojové nasadenie Čs. obrnenej brigády pri Dunkerque obr.10197
Začiatkom septembra 1943 vznikla vo Veľkej Británii Československá samostatná obrnená brigáda. Po vylodení sa Spojencov v Normandii, bola koncom augusta 1944 presunutá do Francúzska, kde sa od 8. októbra zúčastnila obliehania prístavu v Dunkerque. Až do kapitulácie nemeckej posádky dňa 9. mája 1945 sa zúčastnila bojov v okolí prístavu, bráneného silnou posádkou, ktorá zatopila jeho široké okolie : viac >>>
75. výročie : Mesto Kyjev oslobodili aj vojaci 1. čs.samostatnej brigády v ZSSR obr.0876
Oslobodzovania Kyjeva, hlavného mesta Ukrajiny, sa aktívne zúčastnili aj jednotky 1. čs. samostatnej brigády v ZSSR. Brigáda bola sformovaná v Novochopersku z už existujúcich čs. jednotiek a zo slovenských vojakov, zajatých v ZSSR. Po stmelení bola brigáda prepravená na front a dňa 22. novembra 1943 pred mestom Kyjev zaradená do zostavy vojsk Červenej armády. Jej príslušníci boli ocenení vysokými vyznamenaniami : viac >>>
50. výročie : Ráno 21. augusta 1968 vpadli vojská Varšavskej zmluvy do Česko-slovenska obr.0849
Politickou scénou Československa otriasla 27. júna 1968 výzva publicistu Ludvíka Vaculíka "Dvetisíc slov" na urýchlenie demokratizácie v republike. Sovietske vedenie ju však považovalo za výzvu ku kontrarevolúcii a dôvod k neskoršiemu obsadeniu Česko-slovenska. 21. júna 1968 začali vojská piatich armád Varšavskej zmluvy rozsiahle spoločné manévre "Šumava" ako nácvik na inváziu, ktorá začala 21. augusta 1968.  Video >>> 
Tri tipy na využitie aplikácií dostupných na internete :

 • Zmerajte si rýchlosť pripojenia počítača na používaný internetový server:  otvoriť >>>
 • Tu získate náhľady na vybrané lokality alebo objekty v teréne aj z výšky :  otvoriť >>>
 • Informácie o novinkách z jednotlivýchh oblastí informačných technológií:  otvoriť >>>

 • Informácie o (pripravovaných) aktivitách spriatelenych klubov :

  Nová webová stránka pre vojenských veteránov v Českej republike
  svvz.cz1 Nová webová stránka vznikla pre vojenských veteránov v Česku. Prezentuje vybrané aktivity vojenských veteránov v niekoľkých oblastiach z minulosti aj zo súčasnosti, ako aj ich spoluprácu s veteránmi v zahraničí. Redakcia stránky www.svvzcz prejavila záujem prezentovať sympatizantom a veteránom v Českej republike aj informácie o podobných aktivitách na Slovensku. Ich stránka je tu : otvoriť >>>
  Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2018 :

  393. Odhalenie pamätnej tabule na "srbskej" kaplnke v Trenčíne

  0831o Pamätnú tabuľu obetiam vojny z kráľovstva Srbov odhalili v Trenčíne na kaplnke s kostnicou pred Dňom vojenských veteránov už 9. novembra 2018. V kostnici za kaplnkou na cintoríne je uložených 172 kostier obetí z Balkánu, ktoré zomreli na zranenia a choroby v Trenčíne v prvej svetovej vojne. Tabuľa bola odhalená z iniciatívy srbských spolkov a združení na Slovensku. Viac je tu : otvoriť >>>


  392. V Drietome bola odhalená pamätná tabula čs. legionárovi

  obr.18392 V obci Driedoma severne od Trenčína si 25. októbra 2018 pripomenuli 100. výročie vzniku Československa aj zásluh čs. vojska na vybojovaní územia štátu Čechov a Slovákov. Súčasťou ich podujatia bolo aj odhalenie pamätnej tabule Jánovi Minárikovi, príslušníkovi 22. čs. streleckého pluku, ktorý bojoval na fronte vo Francúzsku v rokoch 1917-1918 a účastníkovi bojov o hranice ČSR : otvoriť >>>


  Obr.nové391. Oslavy dvoch významných výročí v Brezovej po Bradlom

  obr.18391 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja / ZO SZPB Trenčín -1 uskutočnil 22. septembra 2018 zájazd na oslavy dvoch výročí v Brezovej pod Bradlom. Bolo to 170. výročie víťazstva slovenských dobrovoľníkov nad presilou jednotiek maďarskej milície dňa 22. októbra 1848 a 25. výročie Dňa Ozbrojených síl SR. Účastníci zájazdu navštívili aj Múzeum M.R. Štefánika a jeho mohylu na Bradle. Viac >>>+2 videá


  390. V bitke o Viedeň zastavili Európania rozpínavosť Osmanskej ríše

  obr.18390 Bitka pri Viedni zásadne ovplyvnila vývoj v Európe na sklonku 17. storočia. Porážkou vojsk osmanských Turkov bolo zastavené úsilie ich vládcov podmaniť si nové územia v Európe. V bitke 12. septembra 1683 armáda poľského kráľa Jana Sobieskeho III. rozhodla o víťazstve spojeného vojska kresťanskej Európy. Jej výsledok bol aj začiatkom konca osmanskej ríše a jej expanzie do Európy : viac >>>


  389. Spomíname a nezabúdame na vojakov, ktorí bojovali v SNP

  obr. 0835 Pred budovou Veliteľstva Pozemných síl OS SR v Trenčíne sa 29. augusta 2018 konala spomienka na armádneho generála i.m. Jána Goliana. Ešte ako dôstojník sa Golian stal hlavným organizátorom vojenských príprav na SNP aj prvým veliteľom povstaleckej 1. československej armády. Členovia HOS 1. ČSA na Slovensku v SNP položili veniec k pamätnej tabuli na budove VPS OS SR : viac >>>


  387. Trenčania na slávnostnej členskej schôdzi ZO SZPB Očová

  obr.18387 Na pozvanie Oblastného KVV SR Banská Bystrica sa delegácia členov KVV SR Trenčín a ZO SZPB Trenčín -1 zúčastnila slávnostnej členskej schôdze ZO SZPB Očová. Na schôdzi prijali názov „ZO SZPB generálmajora Juraja Pivolusku Očová“. Schôdzi predchádzalo pietne stretnutie, venované príslušníkom 2. čs. samostatnej "parabrigády" v ZSSR a osádke Li-2, ktoré spadlo pri Očovej. Viac >>>


  385. Spomienkové stretnutie k 100. výročiu Kragujevskej vzbury

  obr.18385 Mesto Trenčín s veliteľstvom Posádky Trenčín pripravili vo štvrtok 7. júna 2018 v bývalých kasárňach "drotárskeho" c.k. pešieho pluku 71 spoločné stretnutie k 100. výročiu vzbury jeho slovenských vojakov v Kragujevci. Stretnutie pri pamätníku tam popravených 44 vojakov pluku sa konalo po slávnostnom nástupe posádky Trenčín. K 100. výročiu sa uskutočnili aj ďalšie podujatia v Trenčíne. Viac je tu >>>


  384. Stretnutie k 73. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny v Európe

  obr.384 V dňoch 8. alebo 9. mája si pokrokové štáty pripomenuli 73. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe aktom bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka v Berlíne dobytom Červenou armádou. Spojenci v nej porazili nacizmus aj fašizmus. OSN vyzvala svoje členské štáty, mimovládne organizácie aj jednotlivcov, aby si pripomínali tieto dva dni. Trenčania si výročie pripomenuli 9. mája 2018 : viac >>>


  383. Odhalenie pamätníka pilotovi RAF Antonovi Vankovi v rodnej obci

  obr.18383 V obci Lednické Rovne bol 7. mája 2018 odhalený pamätník československému letcovi v Kráľovskom letectve Británie Antonovi Vankovi. Zahynul 8. decembra 1944 ako pilot 312. československej stíhacej perute v Spitfire pri štarte k operačnému letu. V roku 1946 mu bol udelený Československý vojnový kríž 1939 a povýšený do hodnosti podplukovník in memoriam bol v roku 1991. Viac >>>


  382. Výstavu o Karolovi Pajerovi v Gemersko-malohontskom múzeu

  obr.18382 Výstavu o Karolovi Pajerovi, hrdinovi protifašistického odboja, ktorý pomohol záchraniť stovky detí vo Francúzsku v 2. svetovej vojne s výstavou o 1. československej pešej divízii vo Francúzsku otvorili v Rimavskej Sobote 4. mája 2018 dvaja kurátori z Klubu vojenských veteránov Trenčín a Klubu priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline. Zúčastnili sa aj piety pri pamätníku osloboditeľov mesta. Viac >>>


  380. Výstava "Vznik československých légií" vo Francúzku (1914-1918)

  obr.18380 K blížiacemu sa 100. výročiu vzniku prvej Československej republiky zapožičal Francúzsky inštitút na Slovensku pre Klub vojenskej histórie protifašistického odboja (ZO SZPB Trenčín 1) a Posádkový klub Trenčín výstavu fotografií o vzniku čs. jednotiek a formovaní čs. vojska vo Francúzsku počas 1. svetovej vojny. Pripravila ju inštitúcia "Mission du centenaire de la Premiére guerre mondiale". Viac >>>


  379. Mesto Trenčín si pripomenulo 73. výročie oslobodenia od krutovlády

  obr.18379 Klub slovenských turistov OKST Dukla Trenčín s OKST TTS Trenčín a Oblastný výbor SZPB Trenčín so Zväzom vojakov SR usporiadali v sobotu 14. apríla 2018 diaľkový turistický pochod "Vojenská päťdesiatka". Turistické podujatie je už tradičnou súčasťou osláv oslobodenia mesta Trenčín a jeho okolia od nemeckých okupantov aj slovenských "ľudákov" a kolaborantov 10. apríla 1945. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>


  378. Výstava o bojoch 1. ČSAZ za oslobodenie ČSR (1944-1945)

  Obr.18378 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja otvoril dňa 28. februára 2018 v Posádkovom klube Trenčín výstavu o bojoch 1. československého armádneho zboru (v ZSSR) v bojoch za oslobodenie Československa (1944 - 1945). Jej súčasťou je aj prezentácia publikácie na rovnakú tému. Autorom výstavy aj publikácie je historik Jozef Bystrický z Vojenského historického ústavu. Viac je tu : otvoriť >>>


  377. Vyhodnotenie činnosti Klubu výsadkárov za rok 2017 na VČS

  Obr.18377 V súlade s plánom činnosti oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR, konala sa v Posádkovom klube Trenčín v sobotu 3. februára 2018 výročná členská schôdza. Na rokovaní bola vyhodnotená práca výboru a účasť členov na aktivitách klubu v roku 2017. Správa o činnosti potvrdila, že úlohy boli splnené so cťou. Po diskusii bolo doplnené uznesenie aj Plán činnosti na rok 2018. viac je tu >>>


  376. Oslavy 75. výročia víťazstva v bitke pri Stalingrade

  Obr.18376 Rusko 2. februára 2018 oslávilo 75. výročie víťazstva armády Sovietskeho zväzu v bitke pri Stalingrade. Bitka sa skončila 2. februára 1943 víťazstvom Červenej armády, ktoré vojská zničili hlavné sily nemeckej 4. tankovej a 6. armády, 3. a 4. rumunskej aj 8. talianskej armády. V meste, dnes už premenovanom na Volgograd, sa pred oslavami konala slávnostná vojenská prehliadka : viac je tu >>>


  375. Prednáška o histórii výsadkového vojska ČSLA

  Obr.18375 V rámci pravidelných stretnutí trenčianskeho Klubu letcov a parašutistov dňa 10. januára 2018 predniesol člen Klubu vojenských výsadkárov kol. B. Bočkay prednášku na tému História vzniku a činnosti čs. výsadkového vojska "a to, čo ich spája letcov a výsadkárov je aj padák. Bratstvo týchto zbraní je preto pochopiteľné, aj v tomto duchu treba chápať túto prednášku" uviedol. Viac je tu >>>


  Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2017 :

  374. Aktivity Klubu vojenskej histórie - ZO SZPB Trenčín 1 v decembri 2017

  Obr.17374 V decembri 2017 poslednými aktivitami Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja - Základnej organizácie SZPB Trenčín 1 boli stretnutie jubilantov a pietne stretnutie pri pamätníku obetí nemeckých okupantov v lesoparku na trenčianskej Brezine. Ešte pred Vianocami sa výboru podarilo dokončiť 6 panelov na tému 1. čs. armádny zbor v bojoch za oslobodenie ČSR (1944 -1945). Viac je tu >>>


  373. Po stopách slovenských "Amerikánov" vo Francúzsku po sto rokoch

  Obr.17373 v dňoch od 17. do 23. novembra 2017 sa konala tzv. "púť Československej obce legionárskej" do Francúzska. Ich cieľom bolo pripomenúť si pamiatku 21. a 22. streleckého pluku "československých légií" vo Francúzsku na miestach ich vzniku a bojov v prvej svetovej vojne. Českí a Slovenskí dobrovoľníci tam bojovali pred 100 rokmi bojovali za vznik novej vlasti, Republiky Československej. Viac je tu >>>


  371. Minister obrany ocenil v Trenčíne účastníkov protifašistického odboja

  Obr.17371 Pamätné medaily dvom aktívnym účastníkom bojov proti fašizmu odovzdal dňa 24. októbra 2017 v Posádkovom klube Trenčín osobne minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš. Prevzali ich 95-ročný Štefan Šteflovič a 90-ročný Pavol Liška, ktorí sa nemohli zúčastniť oslavy 73. výročia Karpatsko-duklianskej operácie pri pamätníku príslušníkov 1. ČSAZ v ZSSR na Dukle. Viac je tu >>>


  370. Po stopách M. R. Štefánika a čs. dobrovoľníkov v Taliansku

  Obr.17370 V dňoch 22. septembra až 2. októbra 2017 sa uskutočnila púť Československej obce legionárskej do Talianska. Cieľom púte bola navšteva miest zajateckých táborov, kde boli sústredení v 1. svetovej vojne rakúsko-uhorskí zajatci. Boli medzi nimi aj Česi a Slováci, ktorí vytvorili v Taliansku čs. vojsko. Počas púte bol odhalený pomník v Solbiate Olona a pamätná tabuľa v Sulmone. Viac o púti je tu >>>


  369. Výstava "Roky bojov, obetí a nádejí (1914 - 1920)" v Trenčíne

  Obr.17369 Od 14. do 29. septembra 2017 bola v Posádkovom klube Trenčín nainštalovaná výstava "Roky bojov, obetí a nádejí (1914 -1920)." Putovná výstava Nadácie M. R. Štefánika a Ústavu politických vied SAV je venovaná 100. výročiu prvej svetovej vojny, vzniku a vystúpenia čs. légií - spoločného boja Slovákov a Čechov za slobodu národa, vzniku ČSR a tragickej smrti M. R. Štefánika. Viac o výstave je tu >>>


  368. XIII. ročník Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska

  Obr.17368 V Prostějove sa konal 20. až 22. septembra 2017 už XIII. ročník Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska : gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černotu a IX. ročník Memoriálu vynálezcu padáku Štefana Baniča. Akcie sa zúčastnili družstvá z českých aj zo slovenských klubov výsadkových veteránov. Súťažné družstvo vyslal aj Oblastný KVV SR z Trenčína. Viac je tu >>>


  367. Oslavy výročí vzniku výsadkových jednotiek v meste Chrudim

  Obr.17367 70. výročie vzniku prvých čs. výsadkových jednotiek ČSĽA bolo pre súčasných výsadkárov aj pre veteránov dôvodom k uskutočneniu niekoľkých slávnostných stretnutí v Česku aj na Slovensku. Po stretnutí v Prostějove a Žiline sa v meste Chrudim konala 26. augusta 2017 oslava pre výsadkárov troch významných výročí. Oslavy sa zúčastnila aj delegácia trenčianskeho oblastného KVV SR. Viac je tu >>>


  365. Bývalý čs. parašutista Jaroslav Klemeš nás navždy opustil

  Obr.17365 Vo veku 95. rokov v pondelok 7. augusta 2017 navždy odišiel generálporučík v.v. Jaroslav Klemeš, posledný zo žijúcich čs. parašutistov vysadených z Británie na územie nacistami okupovanej vlasti. Ako radista paradesantnej skupiny Platinum-Pewter zabezpečoval od marca 1945 rádiové spojenie medzi Prahou a Londýnom aj Košicami. Pre výsadkárov bol legendou. Viac je tu >>>


  364. Druhá prezentácia Legiovlaku bola v Dolnom Kubíne + video

  obr.17364 Slovenskom putuje "Legiovlak" - múzeum o legendárnych československých légiách, ktoré bojovali v Rusku. Keď sa českí a slovenskí dobrovoľníci tzv. Českej družiny osvedčili ako prieskumníci, z ich jednotky postupne vznikol až čs. armádny zbor. Ten si však po boľševickej revolúcii musel cestu domov prebojovať cez celé Rusko. Druhá zastávka Legiovlaku bola v Dolnom Kubíne. Viac je tu >>>


  363.  Stretnutie bývalých výsadkárov z Česka a Slovenska v Žiline

  Obr.17363 V dňoch 5. až 7. júla 2017 sa uskutočnilo v Žiline už tradičné stretnutie veteránov výsadkového vojska z Česka a zo Slovenska. Stretnutie organizoval oblastný KVV SR Žilina s 5. plukom ŠU Žilina v priestoroch kasární pluku pod záštitou MO SR, ŽSK a mesta Žilina. Hlavný program sa odohral druhý deň v kasárni 5. pŠU, po prinesení zástav s vojenskými poctami. Viac je tu : otvoriť >>>


  362. Spomienkové stretnutie k 99. výročiu Kragujevskej vzbury

  obr.14301 V trenčianskych Kasárňach SNP sa 8. júna 2017 konalo spomienkové stretnutie k 99. výročiu Kragujevskej vzbury vojakov náhradného práporu bývalého c.k. pešieho pluku 71. Stretnutie sa konalo v parčíku pred pamätníkom 44 popravených slovenských vojakov z "drotárskeho" pluku. História pluku, v ktorom slúžila väčšina pradedov a starých otcov rodín z Turca, Oravy a Horného Považia je tu >>>


  361.  23. ročníka Memoriálu Jozefa Gabčíka sa zúčastnilo 304 bežcov

  Obr.17361 V sobotu 27. mája 2017 Klub vojenských výsadkárov SR so Žilinským plukom Jozefa Gabčíka usporiadali už 23. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka v behu na 11 km cross. Memoriál sa uskutočnil k 105. výročiu narodenia genmjr. i.m. Jozefa Gabčíka, 75. výročiu atentátu na generála SS R. Heydricha a hrdinskej smrti siedmych čs. parašutistov 18. júna 1945 v Prahe. Prvé vyhodnotenie je tu >>>


  360. Trenčania si slávnostne pripomenuli koniec druhej svetovej vojny

  Obr.17360 v utorok 9. mája 2017 sa pri pamätnej tabuli venovanej osloboditeľom mesta v 2. svetovej vojne, umiestnenej na Posádkovom klube Trenčín, konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti 72. výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Európe. Slávnostnú akciu pripravili Klub vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB Trenčín 1 v spolupráci s Posádkovým klubom Trenčín. Viac je tu >>>


  359. Slávnostné stretnutie k dvom výročiam v Drietome

  Obr.17359 Delegácia trenčianskeho Klubu vojenských výsadkárov SR sa 24. apríla 2017 zúčastnila na slávnostnom stretnutí k 72. výročiu oslobodenia obce Drietoma. Na stretnutí položili venček aj pamätnej tabuli parašutistu kapitána Jablonku, rodáka z Drietomy, úspešného prieskumníka sovietskej armády v dobe druhej svetovej vojny. Trenčiansky KVV SR sa podieľal na jej odhalení v roku 2016. Viac je tu >>>


  358. Trenčania si pripomenuli 72. výročie oslobodenia mesta

  obr.17358 Pri pamätníku na trenčianskej Brezine si mesto Trenčín 10. apríla 2017 pripomenulo 72. výročie oslobodenia mesta v druhej svetovej vojne. Trenčín oslobodili vojaci sovietskej a rumunskej armády. V bojoch o mesto a okolité obce padlo 1380 rumunskych a 1255 sovietskych vojakov, zahynulo aj 171 civilistov. Po oslobodení objavili na Brezine 69 obetí umučených nemeckými okupantmi. Viac je tu : otvoriť >>>


  357. 42. ročník pochodu "Vojenská päťdesiatka" sa vydaril

  1. medaila pre V-50-ku Klub slovenských turistov OKST Dukla Trenčín s OKST TTS Trenčín a Oblastný výbor SZPB Trenčín so Zväzom vojakov SR usporiadali v sobotu 8. apríla 2017 diaľkový turistický pochod "Vojenská päťdesiatka". Podujatie bolo súčasťou osláv 72. výročia oslobodenia mesta Trenčín od nemeckých okupantov a miestnych kolaborantov 10. apríla 1945. Vyhodnotenie pochodu je tu : otvoriť >>>


  356. Stretnutie k 70. výročiu založenia výsadkového vojska ČSĽA

  Obr.17356 K 70. výročiu vzniku výsadkových jednotiek ČSĽA sa 15. apríla 2017 uskutočnilo v Prostějove slávnostné stretnutie výsadkárov z Českej republiky aj Slovenskej republiky. Akcie sa zúčastnilo viac ako 300 súčasných i bývalých výsadkárov vo veku od 30 do 94 rokov aj zo slovenských Klubov vojenských výsadkárov a výsadkových veteránov z Česka. Informácia delegácie z Trenčína je tu >>>


  353. Bývalý čs. parašutista Jaroslav Klemeš oslávil 95. narodeniny

  Obr.17353 Už 95. narodeniny oslavoval generálporučík v.v. Jaroslav Klemeš, posledný zo žijúcich čs. parašutistov vysadených v dobe druhej svetovej vojny na územie okupovanej vlasti, medzi výsadkármi v kluboch 4. vpr a KVVV v Chrudimi. Náš bývalý čs. parašutista-radista a čestný občan mesta Chrudim svoje výročie oslávil tradične medzi výsadkármi. Za OS SR mu blahoželal genpor. Pavel Macko : viac >>>


  Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2016 :

  349. Dukliansky priesmyk dobyli hrdinovia, nie obete !

  obr.16349 K 72. výročiu prekročenia Duklianskeho priesmyku jednotkami 1. čs. armádneho zboru v ZSSR znova odhalili v Trenčianskych Stankovciach pamätnú tabuľu rodákovi Pavlovi Hudecovi. Po rokoch v depozitári ju umiestnili na budovu Obecného úradu. Čatár Hudec bol za hrdinstvo v bojoch pri Dukle, na Slovensku aj Morave ocenený tromi najprestížnejšími čs. vyznamenaniami. Viac je tu >>>


  348. Stretnutie účastníkov najväčšieho nasadenia výsadkárov ČSĽA

  obr.16348 Spolok "Červené barety" zvolal na 23. septembra 2016 do Prostejova stretnutie bývalých výsadkárov ČSĽA, ktorí sa zúčastnili cvičenia štyroch armád VZ s názvom "VLTAVA 1966". Cvičenia sa zúčastnili aj príslušníci 22. výsadkovej brigády z Prostejova a 7. výsadkového pluku zvláštneho určenia z Holešova vrátane záloh. Stretnutia sa zúčastnili bývalí výsadkári z Česka aj zo Slovenska. Viac je tu >>>


  347. Púť po bojiskách I. svetovej vojny "Dobrudža 1916"

  obr.16347 V rámci projektu Légie 100 usporiadalo 24. augusta až 4. septembra 2016 Ministerstvo obrany Českej republiky a Československá obec legionárska pri príležitosti stého výročia vstupu Rumunska do prvej svetovej vojny a bojov srbských, českých aj slovenských dobrovoľníkov po boku ruskej a rumunskej armády pietnu púť na miesta bojov. Výprava navštívila osem krajín. Viac je tu >>>


  345. Po boku Nemecka napadlo ZSSR aj Slovensko

  Obr.11197 Po prejave záujmu o možnosti slovenskej armády bojovať po boku Nemecka rozhodol Hitler zapojiť do vojny proti Sovietskemu zväzu aj Slovensko. Po skrytej mobilizácii sformovala armáda 22. júna 1941 motorizovanú jednotku s názvom Rýchla skupina, ktorá vpadla do ZSSR. Keď v stretnutí pri mestečku Lipovec neuspela, bola rozšírená na Rýchlu brigádu. Viac je tu >>>


  344. Posviacka zvonice na bojisku prvej svetovej vojny

  obr.16344 V sobotu 30. júla 2016 bola posvätená zvonica na vrchu Skura pri obci Hostovice, kde počas prvej svetovej vojny prebiehali dlhé a ťažké boje medzi Rakúsko-Uhorskom a Ruskom. Postavili ju z iniciatívy Klubu vojenskej histórie Beskydy a obce Hostovice dobrovoľníci so sponzormi na bojisku z rokov 1914 - 1915, kde zahynulo mnoho vojakov aj z územia dnešného Slovenska. Viac je tu >>>


  343. Stretnutie Trenčanov pri pomníku M. R. Štefánika

  obr.10165 Trenčania si 21. júla pripomenuli 136. výročie narodenia Dr. M. R. Štefánika, významnej slovenskej osobnosti 20. storočia. Francúzsky generál Dr. Štefánik a podpredseda ČSNR v Paríži sa výrazne zaslúžil o vznik Československa po prvej svetovej vojne. Zahynul 4. mája 1919 pri leteckej katastrofe pri návrate do už oslobodenej vlasti. Generálovu smrť pripomína aj pamätník v parku. Viac je tu >>>


  342. Legionár Roty nazdar Jozef Adamík má znova pamätnú tabulu

  obr.16342 V Bytči odhalili 12. júla 2016 pamätnú tabulu na rodnom dome Jozefa Adamíka, legionára z "Roty Nazdar". Adamík bojoval pri Arrase, v Champagni aj na Somme, kde 5. júla 1916 padol. Pamätnú tabulu mu odhalili už v roku 1930, no v 50-tych rokoch ju museli sňať. Tabula sa zachovala a jej druhá inštalácia má pripomínať pamiatku aj ostatných čs. legionárov pochádzajúcich z Bytče : viac >>>


  341. Pietna spomienka na 98. výročie Kragujevskej vzbury

  obr.14301 V trenčianskych "Kasárňach SNP" sa dňa 8. júna 2016 konala pietna spomienka na 98. výročie vzbury a popravy 44 vojakov náhradného práporu bývalého C. a K. pešieho pluku 71. Pietny akt bol vykonaný pred pamätníkom 44 popravených vzbúrencov. Po akte sa konal nástup zväzku, ktorému prezident SR prepožičal čestný názov „brigáda bojového zabezpečenia Kragujevských hrdinov.“ Viac >>>


  340. Rekordná účasť bežcov na XXII. Memoriáli Jozefa Gabčíka

  obr.16340 V sobotu 28. mája 2016 sa konal v Žiline XXII. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka. Na beh vo 12 kategóriách sa prezentovalo rekordných 271 pretekárov. Slávnostný pietny akt kladenia vencov k pamätníku Gabčíka sa konal pred kasárňami v Žiline aj pred jeho rodným domom v Poluvsí, kde bol aj štart preteku. Účastníci memoriálu bežali 11 km - cross z Poluvsia až do kasární 5. PŠU v Žiline : viac >>>


  339. Trenčania si pripomenuli 71. výročie ukončenia II. svetovej vojny

  obr.16339 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja ako ZO SZPB Trenčín 1 s Posádkovým klubom Trenčín usporiadali dňa 10. mája 2016 stretnutie k 71. výročiu ukončenia II. svetovej vojny v Európe. Pri pamätnej tabuli, venovanej osloboditeľom mesta, pripomenuli význam aj poučenie z porážky Nemecka, nacizmu aj fašizmu. Po stretnutí sa konala prezentácia pamätí Štefana Štefloviča : viac >>>


  338. Prieskumníkovi kpt. Jozefovi Jablonkovi odhalili pamätnú tabulu

  ob.16338 Súčasťou stretnutia k 71. výročiu oslobodenia Drietomy bolo aj odhalenie pamätnej tabule na obecnom úrade ich rodákovi, čs. kapitánovi Jozefovi Jablonkovi. Prieskumník Jablonka bol celkom tri krát vysadený do nemeckého tyla a tri krát sa po splnení úlohy a prekročení frontovej línie vrátil spať do zostavy vojsk Červenej armády. V rodisku mu 28. apríla 2016 odhalili pamätnú tabulu : viac >>>


  337. Stretnutie k 74. výročiu začiatku deportácií Židov z Trenčína

  obr.12230 Koncom marca 1942 vypravila vláda vojnovej Slovenskej republiky prvé transporty Židov do koncentračného tábora Osvienčim. Za poplatok vtedajších 500 ríšskych mariek ich odosielala nacistickému Nemecku na otrocké práce a smrť. KVH PFO - ZO SZPB Trenčín 1 a Židovská obec Kehila si 14. apríla 2015 uctili pamiatku 1573 židovských občanov, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny : viac >>>


  335. Trenčianski výsadkoví veteráni hodnotili svoj klub za rok 2015

  ob.16335 Dňa 6. februára 2016 sa v Posádkovom klube Trenčín stretli členovia oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR, aby vyhodnotili svoju činnosť v roku 2015. Po otvorení schôdze a privítaní hostí predniesol správu o činnosti klubu jeho predseda Jozef Krajčír. Najaktívnejší členovia klubu boli po vyhodnotení ocenení. Po diskúsii bol schválený Plán činnosti klubu na rok 2016 : viac >>>


  334. Nezabúdajme na hrdinov, ktorí bojovali za slobodu

  obr. 0835 Pred budovou Veliteľstva Pozemných síl OS SR v Trenčíne sa dňa 26. januára 2016 uskutočnila spomienka na 110. výročie narodenia armádneho generála i.m. Jána Goliana. Dôstojník Golian bol hlavným organizátorom vojenských príprav na SNP, ako aj prvým veliteľom povstaleckej 1. československej armády. Príslušníci VPS OS SR spoločne s delegáciou SZPB položili vence k pamätnej tabuli na budove veliteľstva : viac >>>


  333. Pietne stretnutie na záver Roka Ľudovíta Štúra

  ob.16333 Na záver "Roka Ľudovíta Štúra" sa 12. januára 2016 na mestskom evanjelickom cintoríne v Trenčíne uskutočnilo spomienkové stretnutie. Zorganizoval ho Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne pred obnoveným náhrobnom pomníku na krypte rodiny Janka Štúra a jeho syna Karola Emila Štúra. Pomník bol opravený na podnet Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne : viac >>>


  Informácie o aktivitách klubov v roku 2015 :

  331. Činnosť ZO SZPB Trenčín 1 na konci roka 2015

  ob.15331 Na členskej schôdzi 19. novembra boli členovia KVH-PFO / ZO SZPB Trenčín - 1 zoznámení so závermi XVI. zjazdu SZPB. V správe o činnosti bolo vyhodnotené plnenie uznesenia z januárovej členskej schôdze. Na záver boli prijaté nové úlohy na rok 2016. Výbor usporiadal dňa 3. decembra stretnutie jubilantov a dňa 30. decembra 2015 pietne stretnutie pri pamätníku v Dušovej doline : viac >>>


                                                                                                  >>> vzad na staršie stránky
  Aktualizované 27. novembra 2018

  Prepínač na :


  Mesto Trenčín
  Mesto
  Trenčín

  Posádkový klub Trenčín
  Posádkový klub
  Trenčín

  VHÚ Bratislava
  Vojenský
  historiský
  ústav

  Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
  Múzeum SNP
  Ban. Bystrica

  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
  SZPB

  Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
  Ľudové noviny
  Slovákov v HU

  Mesto Kragujevac
  Mesto
  Kragujevac

  Spoločnosť M. R. Štefánika
  Spoločnosť
  M. R. Štefánika

  W-stránka ZV SR
  Zväz vojakov
  SR

  Logo KGSR
  Klub gene-
  rálov SR

  W-stránka JDS
  Jednota dôchod-
  cov Slovenska

  W-stránka pre seniorov
  SENIOR.SK

  W-stránka KST
  Klub slovenských turistov

  W-stránka SCK
  Klub slovenských cykloturistov

  W-stránka KST
  OKST TJ Dukla Trenčín

  W-stránka KVV PV
  KVV v Česku

  W-stránka ZSF
  Zväz slovenských filatelistov

  TRENČAN
  História
  Trenčína

  W-stránka KVH DP
  KVH-DP


  1918 - 2008

  Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
  kov " C.a K. pe-
  šieho pluku 71 "
  v srbskom meste Kragujevac dňa
  8. júna 1918.

  Vojny na videách :

  2 obludy Smer k druhej
  svetovej vojne.

  ARCHÍV :
  informácie
  č. 311 - 330
  č. 291 - 310
  č. 271 - 290
  č. 251 - 270
  č. 231 - 250
  č. 211 - 230
  č. 191 - 210
  č. 171 - 190
  č. 151 - 170
  č. 141 - 150
  č. 131 - 140
  č. 121 - 130
  č. 111 - 120
  č. 101 - 110
  č. 091 - 100
  č. 081 - 090
  č. 071 - 080
  č. 061 - 070
  č. 041 - 060
  č. 021 - 040
  č. 001 - 020