Aktuálne informácie záujmových klubov a združení v meste a PK Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |  Avíza  |  Aktivity  |  Výstavy  |  Výročia  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info-vii  |  Aktuálne informácie :

NAŠE KLUBY :

   Aktuálne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Adresa:
Krúžok výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúz-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

Informácie o aktivitách klubov v mesiaci január 2022 : sú tu >>>

Výročia významných udalostí v histórii národa v 20. storočí : otvoriť >>>


>>>  80. výročie vysadenia prvých troch skupín čs. parašutistov vyslaných z Británie
obr.11219V noci z 28. na 29. decembra 1941 boli nad nemeckým "Protektorátom Čechy a Morava" vysadené tri čs. skupiny : skupina Antropoid, Siver A a Silver B. Medzi siedmimi vysadenými čs. parašutistami boli aj dvaja rotmajstri Jozef Gabčík a Jan Kubiš, tvoriaci skupinu Antropoid. Ich úlohou bolo zlikvidovať "zastupujúceho ríšskeho protektora" generála SS a veliteľa polície Reinharda Heydricha. Viac je tu >>>
>>> 80. výročie ukončenia bojov čs. 11. pešieho práporu Východného pri Tobruku
Obr.0812 Obrana strategického prístavu Tobruku sa skončila oslobodením 10. decembra 1941, ale čs. 11. peší prápor Východný tam zostal až do 7. apríla 1942. Počas bojov pri obrane Tobruku mal prápor 14 padlých, 26 ťažko a 55 ľahko ranených. Úlohu podieľať sa na obrane Tobruku v zostave poľskej brigády splnili vojaci 11. čs. pešieho práporu - Východného so cťou. V čs. jednotke bojovali aj viacerí Slováci. Viac je tu >>>
Obr.nové Výber výročí významných udalostí v II. svetovej vojne : otvoriť >>>

>>> Pred 80 rokmi Nemecko s jeho vazalmi napadlo Sovietsky zväz
obr.11197 Útok proti ZSSR sa začal ráno 22. júna 1941 bez vypovedania vojny. Hitler vydal pokyny k jeho príprave už 18. decembra 1940. Vyhlasoval že to bude ideologický zápas, no hlavným cieľom ťaženia bolo získať životný priestor pre nemecký národ. Hitler bol presvedčený o víťazstve ťaženia a pripravil plány pre dobu po porážke ZSSR. Operácie Barbarossa sa s Nemeckom a jeho vazalmi zúčastnila aj slovenská armáda : viac >>>
>>> Nemecký útok na Moskvu bol zastavený v decembri 1941 obr.11215
Plány nemeckého velenia na dobytie Moskvy sa zrútili na začiatku decembra 1941. Na nemecké zväzky zaútočili 5. decembra sovietske zálohy severne aj južne od Moskvy a súčasne partizánske aj výsadkové jednotky začali diverzné boje hlboko za frontovou líniou. Začiatkom januára 1942 boli nemecké vojská zatlačené útokmi vojsk Červenej armády prekvapivo späť až k mestu Smolensk : viac >>>
>>> Po útoku na Pearl Harbor vypovedali USA vojnu Japonsku obr.11216
Letecký útok Japonska na americkú námornú základňu Pealr Harbor v Tichomorí 7. decembra 1941 vtiahol USA do II. svetovej vojny. Japonci zničili dvanásť kotviacich lodí a zabili asi 3000 amerických námorníkov a civilistov. Lietadlové lode US NAVY však v prístave v čase útoku Japoncov neboli. Japonci zaútočili súčasne aj na Filipíny a Malajziu : viac >>>
Obr.nové Významné výročia ktoré si pripomíname každoročne : otvoriť >>>

>>> Vznik Československa - spoločného štátu Čechov a Slovákov
obr.0870 Deň 28. október 1918 je jedným z najvýznamnejších dátumov v modernej histórii Slovenska. Vznik štátu Československo po zániku vo "Veľkej vojne" porazeného Rakúsko-Uhorska priniesol Čechom návrat štátnosti, Slovákom (po odtrhnutí sa od tiež nového Maďarska) možnosť nebývalého kultúrneho rozvoja a najmä zastavenie násilnej maďarizácie Slovákov. Nový spoločný štát s Čechmi umožnil Slovákom sa dotvoriť na moderný národ: viac >>>
>>> Pripomíname si 77. výročie Karpatsko-duklianskej operácie
Označenie dobytej štátnej hranice 8. septembra 1944 sa pod Duklianskym priesmykom začal najvýznamnejší útok československých zahraničných jednotiek v II. svetovej vojne. Zväzky sovietskej Červenej armády a jednotky 1. čs. armádneho zboru v ZSSR sa úporne prebíjali k štátnej hranici prvej ČSR, bránenej nemeckými vojakmi. Po mimoriadne ťažkých bojoch prekročili čs. vojaci slovenskú hranicu až 8. októbra 1944. V tzv. "údolí smrti" zahynuli tisíce vojakov. Viac >>>

  Niektoré tipy na využitie aplikácií dostupných na internete :


 • Zmerajte si rýchlosť pripojenia počítača na používaný internetový server:  otvoriť >>>
 • Tu získate náhľady na vybrané lokality alebo objekty v teréne aj z výšky :  otvoriť >>>
 • Novinky (aj zaujímavosti) v jednotlivých oblastiach informačnej techniky :  otvoriť >>>
 • Prvý IBM PC a jeho MS-DOS spôsobili búrlivý rozvoj osobných počítačov :  otvoriť >>>

 • Obr.nové   Informácie o aktivitách spolupracujúcich klubov : otvoriť >>>

   avízo: Nová výstava o Štefanovi Osuskom v Brezovej pod Bradlom
  obr.Osuský2a Výstava, ktorej autorom je Pavol Máťuš, vznikla z iniciatívy Slovenskej národnej knižnice, má 14 panelov s textom v slovenskom aj v anglickom jazyku. Časť fotografií poskytol Historický ústav Slovenskej akadémie vied. Po rozbití aj pomníchovskej, vtedy už Česko-Slovenskej republiky, nacistickým Nemeckom, odmietol čs. vyslanec Štefan Osuský odovzdať Nemecku ambasádu ČSR v Paríži a vytvoril tak podmienky na vznik významného centra čs. zahraničného odboja. Viac je tu : otvoriť >>>
  Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2021 :

  449. Vojnový veterán Štefan Šteflovič oslávil v Trenčíne 100 rokov

  Obr.21449

  Vojnový veterán Štefan Šteflovič mal 12. novembra 2021 sto rokov. Prezidentka Slovenskej republiky mu odovzdala v Trenčíne Rad Ľudovíta Štúra II. stupňa. Vysoké vojenské vyznamenania mu boli odovzdané aj v Posádkovom klube Trenčín od ministra obrany a Náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR. K narodeninám aj k oceneniu svojmu členovi blahoželali delegácie "jeho" klubov. Viac je tu >>>


  448. Dve pietne stretnutia ku Dňu vojnových veteránov v Trenčíne

  Obr.21448

  Dvoch piet k 103. výročiu konca Veľkej vojny sa v Trenčíne zúčastnili o.i. aj delegácie profesijných klubov. Na Deň vojnových veteránov položili veniec na vojenskom cintoríne v Kubre - Zábraní 11. novembra 2021. Na druhý deň sa delegácia KVH-PFO zúčastnila aj piety na mestskom cintoríne pri kaplnke SHS. Na záver bol zasadený strom slovensko-srbského priateľstva. Viac je tu >>>


  447. Účasť delegácie Trenčanov na odhalení sochy čs. legionára v Seredi

  Obr.21447

  26. októbra 2021 bol v Seredi odhalený pomník so sochou čs. legionára na pamiatku čs. legionárov z Talianska, ktorí po vzniku Československého štátu oslobodzovali v zime 1918 - 1919 západné Slovensko. Na pozvanie primátora mesta, aktivistov z Čs. obce legionárskej a Nadácie M. R. Štefánika sa odhalenia pomníka so sochou zúčastnila o.i. aj delegácia dvoch klubov z Trenčína. Viac je tu >>>


  446. Účasť na odhalení pomníka M. R. Štefánika v Dolnom Kubíne

  Obr.21446

  Na pozvanie primátora mesta Dolný Kubín aj mestských občianskych združení zúčastnila sa odhalenia pomníka s bustou generála a čs. diplomata M. R. Štefánika v Dolnom Kubíne o.i. aj delegácia klubov z Trenčína. Pamätník, ktorý vznikol z iniciatívy miestnych o.z., bol odhalený 25. októbra 2021 pred 103. výročím vzniku štátu Československo na ulici M. R. Štefánika. Viac je tu >>>


  445. Povýšenie kpt.v.v. Jozefa Jablonku do hodnosti plukovník i.m.

  Obr.21445

  Na slávnostnom stretnutí 25. augusta 2021 v Drietome bol kpt.v.v. Jozef Jablonka ministrom obrany SR povýšený do hodnosti plukovník i.m. Odhalená mu bola tiež pamätná tabuľa o jeho povýšení. Prieskumník-parašutista Jablonka bol jedným z najúspešnejších účastníkov spravodajských výsadkov v závere druhej svetovej vojny v kompetencii 4. ukrajinského frontu Červenej armády. Viac je tu >>>


  444. Trenčania oslávili 77. výročie SNP pri pamätníku na Brezine

  Obr.21444

  Spomienka na 77. výročie SNP sa v Trenčíne konala až 3. septembra 2021, aby sa jej mohli zúčastniť aj študenti a žiaci škôl. Po otvorení stretnutia položili k pamätníku obetí nemeckých okupantov vence delegácie zástupcov štátnej správy a samosprávy, vojenskej posádky, trenčianskych organizácií SZPB, OZ a klubov aj občanov. Všetci sa prišli pokloniť pamiatke účastníkov SNP. Viac je tu >>>


  443. Minister obrany povýšil vojnového veterána Štefana Štefloviča

  Obr.21443

  V Posádkovom klube Trenčín 28. augusta 2021 minister obrany povýšil Štefana Štefloviča do hodnosti "kapitán vo výslužbe". Po prečítaní rozkazu mu Jaroslav Naď osobne odovzdal dekrét o povýšení a náramenníky kapitána. Už 99 ročný kapitán v.v. je mladší z dvoch ešte na Slovensku žijúcich veliteľov rôt, ktoré útočili od poľskej Dukly v smere na Dukliansky priesmyk. Viac je tu >>>


  441. Náučno-poznávací zájazd do rodného kraja M. R. Štefánika

  Obr.21441

  17. augusta 2021 uskutočnil KVH PFO pri PK Trenčín už druhý náučno-poznávací zájazd v roku 2021. Jeho cieľom bolo navštíviť rodný kraj aj miesto posledného odpočinku generála Milana Rastislava Štefánika. Účastníci zájazdu si prezreli námestie v Brezovej pod Bradlom aj múzeum D. S. Jurkoviča, navštívili mohylu M. R. Štefánika na Bradle a múzeum v Košariskách. Viac je tu >>>


  440. Náučno-poznávací zájazd do Dolnej Krupej a Podolia

  Obr.21440

  ZO SZPB gen. Goliana Trenčín - 1 / KVH-PFO uskutočnil 17. júla 2021 jednodňový naučno-poznávací zájazd. Účasť ponúkol aj členom spolupracujúcich klubov a OZ v meste. Hlavným cieľom zájazdu bola návšteva národnej kultúrnej pamiatky, kaštieľa v Dolnej Krupej. Kaštieľ je výnimočný z hľadiska architektonického, ako aj sídlo umenia a vedy aj centrum spoločenského života. Viac je tu >>>


  439. Stretnutie k 76. výročiu skončenia II. svetovej vojny v Európe

  Obr.21439

  Posádkový klub Trenčín s jeho Klubom vojenskej histórie protifašistického odboja pripravili 7. mája 2021 tradičné stretnutie k 76. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v Európe kapituláciou nacistického Nemecka. Stretnutia sa zúčastnil primátor mesta Trenčín, dôstojník trenčianskeho útvaru, náčelník Regrutačného strediska, ako aj delegácie pozvaných klubov a občianskych združení. Viac je tu >>>


  438. Sté narodeniny nášho člena Karola Steklého v PK Trenčín

  Obr.21438

  Člen troch klubov a občianskych združení Karol Steklý mal 27. apríla 2021 okrúhlych sto rokov. Po prijatí primátorom mesta mu vedúca Posádkového klubu Trenčín s výborom Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja umožnili sa v objekte stretnúť s delegáciami gratulantov. Z dôvodu platných opatrení proti "nákaze" zabezpečili ich postupný vstup do objektu na vymedzenú dobu. Viac je tu >>>


  437. Komorné stretnutie k 76. výročiu oslobodenia mesta Trenčín

  Obr.21437

  Trenčania si v lesoparku Brezina pripomenuli 76. výročie oslobodenia svojho mesta na komornom stretnutí 9. apríla 2021. Delegácie pozvané primátorom mesta Trenčín si pri pamätníku obetí nemeckých okupantov uctili aj pamiatku vojakov Červenej armády a Kráľovskej rumunskej armády, ktorí v apríli 1945 padli pri oslobodzovaní mesta Trenčín aj jeho predmestí na oboch brehoch Váhu. Viac je tu >>>


  436. Výstava o bojoch čs. 11. pešieho práporu - Východného

  Obr.21436 Výstava k 80. výročiu prevelenia "čs. 11. pešieho práporu - Východného" z Palestíny do Egypta, jeho bojov v Sýrii aj v púšti severnej Afriky v roku 1941, bola prezentovaná vo výkladoch Posádkového klubu Trenčín. Spolu s britskými a poľskými jednotkami čs. vojaci ubránili obkľúčený prístav Tobruk od 25. októbra do 10 decembra 1941 proti presile nemeckých a talianskych zväzkov. Viac je tu >>>


  435. Boje čs. perutí v RAF vo Veľkej Británii v roku 1941

  Obr.10161

  V roku 1941 bojovali v Británii už štyri čs. perute a ďalší čs. letci pôsobili aj v iných v perutiach RAF. Keď RAF prešlo okrem ochrany britských a lodných konvojov aj na ofenzívne formy boja, čs. perute sa ich v roku 1941 aktívne zúčastňovali. Lietali aj nad nepriateľským územím. 311. čs. bombardovacia peruť bola po ťažkých stratách prevelená k ochrane dôležitých lodných konvojov. Viac je tu >>>


  >>> Vyhodnotenia Plánov práce na rok 2020 troch klubov

  Z dôvodu stanovenia prísnych opatrení proti nákaze boli Výročné členské schôdze klubov odložené a preto si niektoré z nich spracovali aj predbežné vyhodnotenia svojich Plánov práce aktivít a činností na rok 2020 :

 • 434. Oblastný Klub vojenských výsadkárov SR Trenčín
 • 433. Krúžok výpočtovej techniky pôsobiaci pri PK TN
 • 432. Klub vojenskej histórie protifašistického odboja
  Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2020 :

  429. Trenčín si pripomenul 76. výročie SNP 29. augusta 2020

  obr.20429

  29. augusta 2020 si 76. výročie Slovenského národného povstania pripomenul Trenčín pri pamätníku na Brezine. Na pozvanie primátora mesta sa "komorného" stretnutia zúčastnili iba malé delegácie Veliteľstva Pozemných síl Ozbrojených síl SR, ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1 a Klubu vojenských veteránov Trenčín. K pamätníku však prišlo aj niekoľko návštevníkov lesoparku. Viac je tu >>>


  428. Pripomenuli sme si 100. výročie Trianonskej mierovej zmluvy

  obr.20423a Posádkový klub Trenčín pripomenul verejnosti 100. výročie podpisu Trianonskej mierovej zmluvy putovnou výstavou Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Celkom trinásť panelov výstavy s názvom Trianonská mierová zmluva 1920, Versaillský systém a Slovensko bolo vo výkladoch PK Trenčín na Hviezdoslavovej ulici čís. 16 od 22. júla až do 31. augusta 2020. Viac je tu >>>


  427. Spoločný výlet trenčianskych klubov v Bošáckej doline

  obr.20427g Klub vojenskej histórie protifašistického odboja s Klubom vojenských veteránov Trenčín uskutočnil dňa 31. júla 2020 poznávací výlet do okolia mesta Trenčín. V Trenčianskom regióne sa narodili, žili, pôsobili a tvorili históriu Slovenska viaceré významné osobnosti. Za niektorými vycestovali do blízkych Trenčianskych Bohuslavíc, Bošáce, Zemianskeho Podhradia a do Novej Bošáce. Viac je tu : otvoriť >>>


  426. 140. výročie narodenia gen. M. R. Štefánika v Brezovej

  obr.20426 V Brezovej p. Bradlom si 140. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika si pripomenula 20. júla 2020 aj delegácia z Trenčína. Po štátnej hymne, ktorú zaspieval Mužský cirkevný spevokol, si hostia uctili pamiatku gen. M. R. Štefánika položením vencov a kvetov k jeho pamätnej tabuli. Ďalší program slávnostného stretnutia pokračoval v Národnom dome Štefánikovom. Viac je tu : otvoriť >>>


  425. Milan Rastislav Štefánik a tí čo ho nasledovali - Výstava HÚ SAV

  obr.20425d V rámci spolupráce s KVH-PFO sprostredkovalo Múzeum Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom zapožičanie výstavy "Milan Rastislav Štefánik a tí čo ho nasledovali" Posádkovému klubu Trenčín. Autorom výstavy je Slavomír Michálek, riaditeľ HÚ SAV. Po jej prezentácii v Archíve mesta Bratislava v januári 2020 bola inštalovaná 18. júna vo výkladoch PK Trenčín. Viac je tu : otvoriť >>>


  424. Rokovanie Rady HOSk vojakov 1. ČSA na Slovensku v SNP

  obr.20424 V priestoroch KVH-PFO sa dňa 24. júna 2020 uskutočnilo zasadnutie Rady Historicko-odbojovej skupiny vojakov 1. československej armády na Slovensku v SNP s cieľom vyhodnotiť a spresniť plán aktivít na rok 2020. Pozitívne boli hodnotené putovné výstavy k 75. výročiu konca druhej svetovej vojny, prezentujúce vojenský protifašistický odboj, vystavené vo vestibule PK Trenčín. Viac je tu : otvoriť >>>


  423. Nezabudli sme na 100. výročie Trianonskej mierovej zmluvy

  obr.20423a Delegácia KVH-PFO TN sa na pozvanie spolupracujúcich inštitúcií a združení zúčastnila v Brezovej pod Bradlom 4. júna 2020 otvorenia výstavy Trianonská mierová zmluva 1920, Versaillský systém a Slovensko. Jej otvorenie sa začalo kladením vencov k Pamätníku Štefana Osuského, jedného zo signatárov zmluvy. Výstava bude prezentovaná vo výkladoch PK Trenčín. Viac je tu : otvoriť >>>


  422. Slávnostné stretnutie k 75. výročiu ukončenia vojny v Európe

  obr.20422b K 75. výročiu skončeniu II. svetovej vojny v Európe sa pred Posádkovým klubom Trenčín konalo stretnutie až 18. mája 2020 - po uvoľnení opatrení. KVH - PFO udelil primátorovi mesta Trenčín Richardovi Rybníčkovi a generálporučíkovi Pavlovi Honzekovi, predsedovi sekcie Klubu generálov SR Sever záslužné medaile za spoluprácu s klubom a ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1. Viac je tu : otvoriť >>>


  421. Nezabudli sme na 75. výročie oslobodenia svojho mesta

  obr.20421a Trenčín oslobodili jednotky Červenej armády a Rumunskej kráľovskej armády 10. apríla 1945. Na komorné stretnutie k 75. výročiu oslobodenia mesta pozval jeho primátor na Brezinu k pamätníku aj delegáciu vybraných klubov. Mesto inštalovalo na cintoríne obetí nemeckých okupantov novú informačnú tabulu s fotografiami umučených, venovaných ZO SZPB gen. Goliana Trenčín 1. Viac je tu : otvoriť >>>


   Informácia administrátora:

  Po mnohých rokoch vykonávame postupnú kontrolu, aktualizáciu, opravy a výmeny starších informácií, ako aj spôsob ich prezentácie na našej stránke. Za pochopenie aj trpezlivosť našim návštevníkov ďakujeme.


                                                                                                  >>> vzad na staršie stránky
  Aktualizované 13. januára 2022

 • Prepínač na :


  Mesto Trenčín
  Mesto
  Trenčín

  Posádkový klub Trenčín
  Posádkový klub
  Trenčín

  Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
  Múzeum SNP
  Ban. Bystrica

  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
  SZPB

  Spoločnosť M.R.Štefánika
  Spoločnosť
  M.R.Štefánika

  VHÚ Bratislava
  Vojenský
  historiský
  ústav

  W-stránka ZV SR
  Zväz vojakov
  SR

  Logo KGSR
  Klub gene-
  rálov SR

  W-stránka KVV BA
  KVV SR

  W-stránka KVV PV
  KVV v Česku

  W-stránka KST
  OKST TJ Dukla Trenčín

  Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
  Ľudové noviny
  Slovákov v HU

  Mesto Kragujevac
  Mesto
  Kragujevac

  W-stránka pre seniorov
  SENIOR.SK

  W-stránka KST
  Klub slovenských turistov

  W-stránka SCK
  Klub slovenských cykloturistov

  W-stránka ZSF
  Zväz slovenských filatelistov

  TRENČAN
  História
  Trenčína  Vojny na video

  2svinfoa
  Cesty k druhej
  svetovej vojne

  2csinfoa
  Cesty k zániku ČSR v r. 1939

  2svinfod
  Tri štáty na-
  padli Poľsko

  0812 11. čs. ppr
  Východný

  2cskdo1a
  DUKLA 1944:
  brána do ČSR

  ARCHÍV

  informácie:
  č. 401 - 420
  č. 381 - 400
  č. 361 - 380
  č. 341 - 360
  č. 321 - 340
  č. 301 - 320
  č. 281 - 300
  č. 261 - 280
  č. 241 - 260
  č. 221 - 240
  č. 201 - 220
  č. 181 - 200
  č. 161 - 180
  č. 141 - 160
  č. 121 - 140
  č. 101 - 120
  č. 081 - 100
  č. 061 - 080
  č. 041 - 060
  č. 021 - 040
  č. 001 - 020
  1918 - 2008 Pamätník popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
  kov " C.a K. pe-
  šieho pluku 71 "
  v srbskom meste Kragujevac dňa
  8. júna 1918.