Aktuálne informácie záujmových klubov a združení v meste Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |  Aktivity  |  Výstavy  |  História  |  A. Fillo  |  Info-vii  |  Technika  |  Všeličo  |  Dodatky  |  Novinky  |  Aktuálne informácie :

NAŠE KLUBY:

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub letcov a pa-
  rašutistov ( SLZ )

  Klub filatelistov -
  KF 52-19 Trenčín

  Klub numizmati-
  kov a historikov
  pri SAV

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  a ATV v Trenčíne

  EX Klub priateľov
  bývalých VKK TM


Kontakty :

pon.- str.- sob.:
15.00 - 17.00 h.
0960 333 888

Adresa:

Klub výpočtovej
techniky pri PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
admin :
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Aktuálne počasie
na Slovensku  >>>

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy  >>>
Eurobankovky
eurokalkulačka >>>

Publikácie klubov :

Červené barety
Publikácie KVV - SR
doplnené 3.09.2018
sú na stiahnutie tu >

Stručná história:

História c.k.71. pp
c.k. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >

1. čs.pd v RF
čs. zahr. odboj
vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >

Karol Pajer
Karol Pajer
( francúzky )

je na stiahnutie tu >
a nová info
Karol Pajer
( slovensky )

je na prečítanie tu >

Nezabudnime-TN
Pamätníky a hroby
obetí 2. svet. vojny
v Trenčíne a okolí

je na stiahnutie tu >

1.ČSAZvZSSR
1.ČSAZ v bojoch
za oslobodenie
ČSR (1944-1945)

je na stiahnutie tu >

Tri tipy na využitie aplikácií dostupných na internete :

Zmerajte si rýchlosť pripojenia počítača na používaný internetový server :  viac >>>
Vševedko : Tu získate "náhľady" na vybrané lokality alebo objekty aj z výšky :  viac >>>
Informácie o novinkách z oblasti informačnej techniky (aj na video) sú tu : viac >>>
Výročia vybraných významných udalostí do XX. storočia :

150. výročie : Rakúsko-Uhorské vyrovnanie - jeho príčiny a dôsledky obr.0848
Asi v polovici 19. storočia sa zahraničná aj vnútorná politická situácia Rakúskej ríše ocitla v hlbokej kríze. Po niekoľkých habsburskou ríšou prehraných vojnách začali v monarchii narastať požiadavky nenemeckých národov a najmä Maďarov, na liberalizáciu absolutistického režimu v ríši. Cisár František Jozef I. pristúpil na riešenie krízy v monarchii jej reformou a to vytvorením duálnej monarchie Rakúsko-Uhorsko. Viac je tu >>>
Výročia vybraných významných udalostí v XX. storočí :

100. výročie : V roku 1918 muselo čs. vojsko v Rusku bojovať aj proti boľševikom ( 1.časť ) Obr.0815
Po tzv. "októbrovej revolúcii" v roku 1917 sa čs. vojsko v Rusku snažilo rešpektovať vládu "sovietov" a nezasahovať do vnútorných bojov o moc. Od podpisu "Brest-litovského mieru" medzi ruskou vládou a Nemeckom aj Rakúsko-Uhorskom, zaujali boľševici proti čs. vojsku nepriateľský postoj. Po incidente v Čeliabinsku čs. vojsko postupne ovládlo stredné Povolžie, Ural aj celú Transsibírsku magistrálu až k Vladivostoku. Viac je tu >>>
103. výročie : Genocída Arménov Osmanmi inšpirovala Hitlera k zabíjaniu civilov :  viac >>>
100. výročie : Víťazstvo v bitke pri Zborove umožnilo sformovať čs. légie Obr. 12246
Československá strelecká brigáda vybojovala 2. júla 1917 v Rusku v bitke pri ukrajinskom mestečku Zborov čiastkové víťazstvo nad jednotkami Rakúsko-Uhorskej armády, ktoré umožnilo sformovať ďalšie jednotky čs. vojska v zahraničí. Boje čs. dobrovoľníkov po boku armád štátov Dohody prispeli po víťazstve v roku 1918 k zániku Rakúsko-Uhorska aj ku vzniku nového samostatného štátu - Československej republiky : viac >>>
Významné výročia rokov po Velkej vojne :

100. výročie : Územie Slovenska sa muselo v rokoch 1918 - 1919 vybojovať obr.0881
Územie dnešného Slovenska bolo po vzniku Československej republiky 28. októbra 1918 aj naďalej kontrolované maďarskými úradmi a vojskom, ktoré existenciu prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov ignorovali a odmietali odísť za prvú hranicu územia medzi Slovenskom a Maďarskom. Prevzatie územia Slovenska od Maďarskej republiky Československom sa uskutočnilo okrem nátlaku štátov Dohody aj vojenskou silou : viac >>>
85. výročie : V roku 1933 získal A. Hitler a jeho nacisti moc v Nemecku obr.13272
Po skončení "Veľkej vojny" víťazné Francúzsko presadilo uložiť Nemecku tak vysoké finančné náhrady, ktoré mu znemožnili jeho povojnovú obnovu. Obrovské hospodárske problémy podporili v povojnovom Nemecku veľký nárast nacionalizmu a túžby po pomste. V republike na začiatku roka 1933 získal moc A. Hitler a jeho nacistická strana NSDAP. Demagógiou si vytvorili podmienky na rozpútanie novej vojny :  viac >>>
Významné výročia druhej svetovej vojny :

Obr.nové 75. výročie : Pred 75. rokmi sa skončila rozhodujúca bitka v Kurskom oblúku obr.13273.1ae
Najväčším bojiskom druhej svetovej vojny bol východný front, na ktorom prebiehal boj ZSSR s Nemeckom o prežitie. V lete 1943 začalo nemecké velenie strategickú operáciu proti tzv. Kurskému oblúku s cieľom obkľúčiť vojska dvoch frontov Červenej armády a znova prevziať v zime stratenú iniciatívu na východnom fronte. Operácia, ktorá dostala názov Citadela pri Kursku zlyhala a nemecké vojská museli prejsť do defenzívy :  viac >>>
75. výročie : Na MDŽ 1943 začala svoj prvý boj čs. jednotka v Sovietskom zväze + video Kostol v Sokolove
1. československý samostatný poľný prápor bol prvou čs. zahraničnou jednotkou v ZSSR, ktorá po boku Červenej armády zasiahla do bojov proti nacistickému nepriateľovi na východnom fronte. Samostatný čs. prápor v počte 974 Čechov, Slovákov, Rusínov, Ukrajincov a Židov, mužov aj 38 žien, bol nasadený do bojov na žiadosť jeho veliteľa plukovníka Ludvika Svobodu. Prvý boj podstúpili 8. marca 1943 pri obci Sokolovo.  viac >>>
75. výročie : Bojové nasadenie Čs. obrnenej brigády pri Dunkerque obr.10197
Začiatkom septembra 1943 vznikla vo Veľkej Británii Československá samostatná obrnená brigáda. Po vylodení sa Spojencov v Normandii, bola koncom augusta 1944 presunutá do Francúzska, kde sa od 8. októbra zúčastnila obliehania prístavu v Dunkerque. Až do kapitulácie nemeckej posádky dňa 9. mája 1945 sa zúčastnila bojov v okolí prístavu, bráneného silnou posádkou, ktorá zatopila jeho široké okolie : viac >>>

 >> Druhá svetová vojna v Európe sa začala 1. septembra 1939 obr.09112
Nemecko napadlo 1. septembra 1939 Poľsko a vzápätí sa k agresorovi pridalo Slovensko. Veľká Británia a Francúzsko reagovali iba ultimátom Nemecku, žiadajúcim stiahnutie jeho vojsk z Poľska. Po jeho vypršaní 3. septembra vstúpili do vojny na strane Poľska, no vojenské akcie nechceli začať. Poľsko 17. septembra napadol z východu Sovietsky zväz a spolu s Nemeckom si rozdelili jeho územie a postupne aj východ Európy : viac >>>
 >> Druhá svetová vojna v Európe sa skončila kapituláciou Nemecka v Berlíne : viac je tu >>>
 >> Islamskí radikáli v Líbyi ničia pomníky aj na vojenskom cintoríne v Tobruku: viac >>>
 >> Kapituláciou Japonska 2. septembra 1945 sa 2. svetová vojna skončila definitívne obr.10166
Po skončení vojny v Európe Japonsko aj naďalej vzdorovalo ozbrojeným silám USA aj Spojencov postupujúcim v Tichomorí a Ázii. Po odmietnutí ponúk na kapituláciu a zastavenie bojov Japonskom, zhodili USA atómové bomby na mestá Hirošima a Nagasaki. Sovietsky zväz napadol v zmysle dohody v Postupime japonské vojská v Ázii. Kapituláciou Japonska sa 2. septembra 1945 a druhá svetová vojna definitívne skončila : viac je tu >>>
Výročia významných udalostí v našej nedávnej histórii :

 >> Slovensko si z hrdosťou pripomína 74. výročie SNP obr.09111
Slovensko si pripomína už 74. výročie SNP, ktoré sa začalo 29. augusta 1944. V bojovali v ňom občania 30 národov Európy, Ameriky aj Austrálie a dva mesiace bránili povstalecké územie v tyle sovietsko-nemeckého frontu. SNP bolo jedným z veľkých ozbrojených vystúpení antifašistov v Európe a je významnou súčasťou moderných dejín Slovenska :  viac >>>
 >> Letectvo 1. čs. povstaleckej armády v SNP obr.09122
Krátko po vypuknutí SNP vznikla na letisku Tri duby tzv. Kombinovaná letka. Významnou pomocou pre SNP bol od 17. septembra 1944 prílet 1. čs. stíhacieho pluku zo ZSSR. Bol prvou čs. jednotkou, presunutou na Slovensko zo zahraničia. Pôsobil v tyle nepriateľa až do 25. októbra 1944 najskôr z poľného letiska Zolná a neskôr z letiska Tri duby :  viac >>>
 >> Pred 50. rokmi vpadli vojská Varšavskej zmluvy do Česko-slovenska obr.0849
Politickou scénou Československa otriasla 27. júna 1968 výzva publicistu Ludvíka Vaculíka "Dvetisíc slov" na urýchlenie demokratizácie v republike. Sovietske vedenie ju však považovalo za výzvu ku kontrarevolúcii a dôvod k neskoršiemu obsadeniu Česko-slovenska. 21. júna 1968 začali vojská piatich armád Varšavskej zmluvy rozsiahle spoločné manévre "Šumava" ako nácvik na inváziu, ktorá začala 21. augusta 1968.  Video >>> 
Informácie o (pripravovaných) aktivitách spriatelenych klubov :

tnkvv Klub vojenských veteránov Trenčín má novú webovú stránku
Nová webová stránka Klubu vojenských veteránov v Trenčíne bude slúžiť pre propagáciu činnosti členov trenčianskeho Klubu vojenských veteránov, k užšej spolupráci medzi členmi Zväzu vojakov SR aj k jeho spolupráci so svojimi družobnými klubmi a organizáciami. Viac je tu >>>
Nová webová stránka pre výsadkových veteránov v Česku
svvz.cz1 Nová webová stránka vznikla pre vojenských veteránov v Česku. Prezentuje vybrané aktivity vojenských veteránov v niekoľkých oblastiach z minulosti aj zo súčasnosti, ako aj ich spoluprácu s veteránmi v zahraničí. Redakcia stránky www.svvzcz prejavila záujem prezentovať v Česku aj aktivity veteránov na Slovensku. Viac je tu >>>
Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2018 :

389. Spomíname a nezabúdame na vojakov, ktorí bojovali v SNP

obr. 0835 Pred budovou Veliteľstva Pozemných síl OS SR v Trenčíne sa 29. augusta 2018 konala spomienka na armádneho generála i.m. Jána Goliana. Ešte ako dôstojník sa Golian stal hlavným organizátorom vojenských príprav na SNP aj prvým veliteľom povstaleckej 1. československej armády. Členovia HOS 1. ČSA na Slovensku v SNP položili veniec k pamätnej tabuli na budove VPS OS SR : viac >>>


387. Trenčania na slávnostnej členskej schôdzi ZO SZPB Očová

obr.18387 Na pozvanie Oblastného KVV SR Banská Bystrica sa delegácia členov KVV SR Trenčín a ZO SZPB Trenčín -1 zúčastnila slávnostnej členskej schôdze ZO SZPB Očová. Na schôdzi prijali názov „ZO SZPB generálmajora Juraja Pivolusku Očová“. Schôdzi predchádzalo pietne stretnutie, venované príslušníkom 2. čs. samostatnej "parabrigády" v ZSSR a osádke Li-2, ktoré spadlo pri Očovej. Viac >>>


385. Spomienkové stretnutie k 100. výročiu Kragujevskej vzbury

obr.18385 Mesto Trenčín s veliteľstvom Posádky Trenčín pripravili vo štvrtok 7. júna 2018 v bývalých kasárňach "drotárskeho" c.k. pešieho pluku 71 spoločné stretnutie k 100. výročiu vzbury jeho slovenských vojakov v Kragujevci. Stretnutie pri pamätníku tam popravených 44 vojakov pluku sa konalo po slávnostnom nástupe posádky Trenčín. K 100. výročiu sa uskutočnili aj ďalšie podujatia v Trenčíne. Viac je tu >>>


384. Stretnutie k 73. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny v Európe

obr.384 V dňoch 8. alebo 9. mája si pokrokové štáty pripomenuli 73. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe aktom bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka v Berlíne dobytom Červenou armádou. Spojenci v nej porazili nacizmus aj fašizmus. OSN vyzvala svoje členské štáty, mimovládne organizácie aj jednotlivcov, aby si pripomínali tieto dva dni. Trenčania si výročie pripomenuli 9. mája 2018 : viac >>>


383. Odhalenie pamätníka pilotovi RAF Antonovi Vankovi v rodnej obci

obr.18383 V obci Lednické Rovne bol 7. mája 2018 odhalený pamätník československému letcovi v Kráľovskom letectve Británie Antonovi Vankovi. Zahynul 8. decembra 1944 ako pilot 312. československej stíhacej perute v Spitfire pri štarte k operačnému letu. V roku 1946 mu bol udelený Československý vojnový kríž 1939 a povýšený do hodnosti podplukovník in memoriam bol v roku 1991. Viac >>>


382. Výstavu o Karolovi Pajerovi v Gemersko-malohontskom múzeu

obr.18382 Výstavu o Karolovi Pajerovi, hrdinovi protifašistického odboja, ktorý pomohol záchraniť stovky detí vo Francúzsku v 2. svetovej vojne s výstavou o 1. československej pešej divízii vo Francúzsku otvorili v Rimavskej Sobote 4. mája 2018 dvaja kurátori z Klubu vojenských veteránov Trenčín a Klubu priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline. Zúčastnili sa aj piety pri pamätníku osloboditeľov mesta. Viac >>>


380. Výstava "Vznik československých légií" vo Francúzku (1914-1918)

obr.18380 K blížiacemu sa 100. výročiu vzniku prvej Československej republiky zapožičal Francúzsky inštitút na Slovensku pre Klub vojenskej histórie protifašistického odboja (ZO SZPB Trenčín 1) a Posádkový klub Trenčín výstavu fotografií o vzniku čs. jednotiek a formovaní čs. vojska vo Francúzsku počas 1. svetovej vojny. Pripravila ju inštitúcia "Mission du centenaire de la Premiére guerre mondiale". Viac >>>


379. Mesto Trenčín si pripomenulo 73. výročie oslobodenia od krutovlády

obr.18379 Klub slovenských turistov OKST Dukla Trenčín s OKST TTS Trenčín a Oblastný výbor SZPB Trenčín so Zväzom vojakov SR usporiadali v sobotu 14. apríla 2018 diaľkový turistický pochod "Vojenská päťdesiatka". Turistické podujatie je už tradičnou súčasťou osláv oslobodenia mesta Trenčín a jeho okolia od nemeckých okupantov aj slovenských "ľudákov" a kolaborantov 10. apríla 1945. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>


Obr.nové378. Výstava o bojoch 1. ČSAZ za oslobodenie ČSR (1944-1945)

Obr.18378 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja otvoril dňa 28. februára 2018 v Posádkovom klube Trenčín výstavu o bojoch 1. československého armádneho zboru (v ZSSR) v bojoch za oslobodenie Československa (1944 - 1945). Jej súčasťou je aj prezentácia publikácie na rovnakú tému. Autorom výstavy aj publikácie je historik Jozef Bystrický z Vojenského historického ústavu. Viac je tu : otvoriť >>>


377. Vyhodnotenie činnosti Klubu výsadkárov za rok 2017 na VČS

Obr.18377 V súlade s plánom činnosti oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR, konala sa v Posádkovom klube Trenčín v sobotu 3. februára 2018 výročná členská schôdza. Na rokovaní bola vyhodnotená práca výboru a účasť členov na aktivitách klubu v roku 2017. Správa o činnosti potvrdila, že úlohy boli splnené so cťou. Po diskusii bolo doplnené uznesenie aj Plán činnosti na rok 2018. viac je tu >>>


376. Oslavy 75. výročia víťazstva v bitke pri Stalingrade

Obr.18376 Rusko 2. februára 2018 oslávilo 75. výročie víťazstva armády Sovietskeho zväzu v bitke pri Stalingrade. Bitka sa skončila 2. februára 1943 víťazstvom Červenej armády, ktoré vojská zničili hlavné sily nemeckej 4. tankovej a 6. armády, 3. a 4. rumunskej aj 8. talianskej armády. V meste, dnes už premenovanom na Volgograd, sa pred oslavami konala slávnostná vojenská prehliadka : viac je tu >>>


375. Prednáška o histórii výsadkového vojska ČSLA

Obr.18375 V rámci pravidelných stretnutí trenčianskeho Klubu letcov a parašutistov dňa 10. januára 2018 predniesol člen Klubu vojenských výsadkárov kol. B. Bočkay prednášku na tému História vzniku a činnosti čs. výsadkového vojska "a to, čo ich spája letcov a výsadkárov je aj padák. Bratstvo týchto zbraní je preto pochopiteľné, aj v tomto duchu treba chápať túto prednášku" uviedol. Viac je tu >>>


Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2017 :

374. Aktivity Klubu vojenskej histórie - ZO SZPB Trenčín 1 v decembri 2017

Obr.17374 V decembri 2017 poslednými aktivitami Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja - Základnej organizácie SZPB Trenčín 1 boli stretnutie jubilantov a pietne stretnutie pri pamätníku obetí nemeckých okupantov v lesoparku na trenčianskej Brezine. Ešte pred Vianocami sa výboru podarilo dokončiť 6 panelov na tému 1. čs. armádny zbor v bojoch za oslobodenie ČSR (1944 -1945). Viac je tu >>>


373. Po stopách slovenských "Amerikánov" vo Francúzsku po sto rokoch

Obr.17373 v dňoch od 17. do 23. novembra 2017 sa konala tzv. "púť Československej obce legionárskej" do Francúzska. Ich cieľom bolo pripomenúť si pamiatku 21. a 22. streleckého pluku "československých légií" vo Francúzsku na miestach ich vzniku a bojov v prvej svetovej vojne. Českí a Slovenskí dobrovoľníci tam bojovali pred 100 rokmi bojovali za vznik novej vlasti, Republiky Československej. Viac je tu >>>


371. Minister obrany ocenil v Trenčíne účastníkov protifašistického odboja

Obr.17371 Pamätné medaily dvom aktívnym účastníkom bojov proti fašizmu odovzdal dňa 24. októbra 2017 v Posádkovom klube Trenčín osobne minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš. Prevzali ich 95-ročný Štefan Šteflovič a 90-ročný Pavol Liška, ktorí sa nemohli zúčastniť oslavy 73. výročia Karpatsko-duklianskej operácie pri pamätníku príslušníkov 1. ČSAZ v ZSSR na Dukle. Viac je tu >>>


370. Po stopách M. R. Štefánika a čs. dobrovoľníkov v Taliansku

Obr.17370 V dňoch 22. septembra až 2. októbra 2017 sa uskutočnila púť Československej obce legionárskej do Talianska. Cieľom púte bola navšteva miest zajateckých táborov, kde boli sústredení v 1. svetovej vojne rakúsko-uhorskí zajatci. Boli medzi nimi aj Česi a Slováci, ktorí vytvorili v Taliansku čs. vojsko. Počas púte bol odhalený pomník v Solbiate Olona a pamätná tabuľa v Sulmone. Viac o púti je tu >>>


369. Výstava "Roky bojov, obetí a nádejí (1914 - 1920)" v Trenčíne

Obr.17369 Od 14. do 29. septembra 2017 bola v Posádkovom klube Trenčín nainštalovaná výstava "Roky bojov, obetí a nádejí (1914 -1920)." Putovná výstava Nadácie M. R. Štefánika a Ústavu politických vied SAV je venovaná 100. výročiu prvej svetovej vojny, vzniku a vystúpenia čs. légií - spoločného boja Slovákov a Čechov za slobodu národa, vzniku ČSR a tragickej smrti M. R. Štefánika. Viac o výstave je tu >>>


368. XIII. ročník Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska

Obr.17368 V Prostějove sa konal 20. až 22. septembra 2017 už XIII. ročník Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska : gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černotu a IX. ročník Memoriálu vynálezcu padáku Štefana Baniča. Akcie sa zúčastnili družstvá z českých aj zo slovenských klubov výsadkových veteránov. Súťažné družstvo vyslal aj Oblastný KVV SR z Trenčína. Viac je tu >>>


367. Oslavy výročí vzniku výsadkových jednotiek v meste Chrudim

Obr.17367 70. výročie vzniku prvých čs. výsadkových jednotiek ČSĽA bolo pre súčasných výsadkárov aj pre veteránov dôvodom k uskutočneniu niekoľkých slávnostných stretnutí v Česku aj na Slovensku. Po stretnutí v Prostějove a Žiline sa v meste Chrudim konala 26. augusta 2017 oslava pre výsadkárov troch významných výročí. Oslavy sa zúčastnila aj delegácia trenčianskeho oblastného KVV SR. Viac je tu >>>


365. Bývalý čs. parašutista Jaroslav Klemeš nás navždy opustil

Obr.17365 Vo veku 95. rokov v pondelok 7. augusta 2017 navždy odišiel generálporučík v.v. Jaroslav Klemeš, posledný zo žijúcich čs. parašutistov vysadených z Británie na územie nacistami okupovanej vlasti. Ako radista paradesantnej skupiny Platinum-Pewter zabezpečoval od marca 1945 rádiové spojenie medzi Prahou a Londýnom aj Košicami. Pre výsadkárov bol legendou. Viac je tu >>>


364. Druhá prezentácia Legiovlaku bola v Dolnom Kubíne + video

obr.17364 Slovenskom putuje "Legiovlak" - múzeum o legendárnych československých légiách, ktoré bojovali v Rusku. Keď sa českí a slovenskí dobrovoľníci tzv. Českej družiny osvedčili ako prieskumníci, z ich jednotky postupne vznikol až čs. armádny zbor. Ten si však po boľševickej revolúcii musel cestu domov prebojovať cez celé Rusko. Druhá zastávka Legiovlaku bola v Dolnom Kubíne. Viac je tu >>>


363.  Stretnutie bývalých výsadkárov z Česka a Slovenska v Žiline

Obr.17363 V dňoch 5. až 7. júla 2017 sa uskutočnilo v Žiline už tradičné stretnutie veteránov výsadkového vojska z Česka a zo Slovenska. Stretnutie organizoval oblastný KVV SR Žilina s 5. plukom ŠU Žilina v priestoroch kasární pluku pod záštitou MO SR, ŽSK a mesta Žilina. Hlavný program sa odohral druhý deň v kasárni 5. pŠU, po prinesení zástav s vojenskými poctami. Viac je tu : otvoriť >>>


362. Spomienkové stretnutie k 99. výročiu Kragujevskej vzbury

obr.14301 V trenčianskych Kasárňach SNP sa 8. júna 2017 konalo spomienkové stretnutie k 99. výročiu Kragujevskej vzbury vojakov náhradného práporu bývalého c.k. pešieho pluku 71. Stretnutie sa konalo v parčíku pred pamätníkom 44 popravených slovenských vojakov z "drotárskeho" pluku. História pluku, v ktorom slúžila väčšina pradedov a starých otcov rodín z Turca, Oravy a Horného Považia je tu >>>


361.  23. ročníka Memoriálu Jozefa Gabčíka sa zúčastnilo 304 bežcov

Obr.17361 V sobotu 27. mája 2017 Klub vojenských výsadkárov SR so Žilinským plukom Jozefa Gabčíka usporiadali už 23. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka v behu na 11 km cross. Memoriál sa uskutočnil k 105. výročiu narodenia genmjr. i.m. Jozefa Gabčíka, 75. výročiu atentátu na generála SS R. Heydricha a hrdinskej smrti siedmych čs. parašutistov 18. júna 1945 v Prahe. Prvé vyhodnotenie je tu >>>


360. Trenčania si slávnostne pripomenuli koniec druhej svetovej vojny

Obr.17360 v utorok 9. mája 2017 sa pri pamätnej tabuli venovanej osloboditeľom mesta v 2. svetovej vojne, umiestnenej na Posádkovom klube Trenčín, konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti 72. výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Európe. Slávnostnú akciu pripravili Klub vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB Trenčín 1 v spolupráci s Posádkovým klubom Trenčín. Viac je tu >>>


359. Slávnostné stretnutie k dvom výročiam v Drietome

Obr.17359 Delegácia trenčianskeho Klubu vojenských výsadkárov SR sa 24. apríla 2017 zúčastnila na slávnostnom stretnutí k 72. výročiu oslobodenia obce Drietoma. Na stretnutí položili venček aj pamätnej tabuli parašutistu kapitána Jablonku, rodáka z Drietomy, úspešného prieskumníka sovietskej armády v dobe druhej svetovej vojny. Trenčiansky KVV SR sa podieľal na jej odhalení v roku 2016. Viac je tu >>>


358. Trenčania si pripomenuli 72. výročie oslobodenia mesta

obr.17358 Pri pamätníku na trenčianskej Brezine si mesto Trenčín 10. apríla 2017 pripomenulo 72. výročie oslobodenia mesta v druhej svetovej vojne. Trenčín oslobodili vojaci sovietskej a rumunskej armády. V bojoch o mesto a okolité obce padlo 1380 rumunskych a 1255 sovietskych vojakov, zahynulo aj 171 civilistov. Po oslobodení objavili na Brezine 69 obetí umučených nemeckými okupantmi. Viac je tu : otvoriť >>>


357. 42. ročník pochodu "Vojenská päťdesiatka" sa vydaril

1. medaila pre V-50-ku Klub slovenských turistov OKST Dukla Trenčín s OKST TTS Trenčín a Oblastný výbor SZPB Trenčín so Zväzom vojakov SR usporiadali v sobotu 8. apríla 2017 diaľkový turistický pochod "Vojenská päťdesiatka". Podujatie bolo súčasťou osláv 72. výročia oslobodenia mesta Trenčín od nemeckých okupantov a miestnych kolaborantov 10. apríla 1945. Vyhodnotenie pochodu je tu : otvoriť >>>


356. Stretnutie k 70. výročiu založenia výsadkového vojska ČSĽA

Obr.17356 K 70. výročiu vzniku výsadkových jednotiek ČSĽA sa 15. apríla 2017 uskutočnilo v Prostějove slávnostné stretnutie výsadkárov z Českej republiky aj Slovenskej republiky. Akcie sa zúčastnilo viac ako 300 súčasných i bývalých výsadkárov vo veku od 30 do 94 rokov aj zo slovenských Klubov vojenských výsadkárov a výsadkových veteránov z Česka. Informácia delegácie z Trenčína je tu >>>


353. Bývalý čs. parašutista Jaroslav Klemeš oslávil 95. narodeniny

Obr.17353 Už 95. narodeniny oslavoval generálporučík v.v. Jaroslav Klemeš, posledný zo žijúcich čs. parašutistov vysadených v dobe druhej svetovej vojny na územie okupovanej vlasti, medzi výsadkármi v kluboch 4. vpr a KVVV v Chrudimi. Náš bývalý čs. parašutista-radista a čestný občan mesta Chrudim svoje výročie oslávil tradične medzi výsadkármi. Za OS SR mu blahoželal genpor. Pavel Macko : viac >>>


Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2016 :

349. Dukliansky priesmyk dobyli hrdinovia, nie obete !

obr.16349 K 72. výročiu prekročenia Duklianskeho priesmyku jednotkami 1. čs. armádneho zboru v ZSSR znova odhalili v Trenčianskych Stankovciach pamätnú tabuľu rodákovi Pavlovi Hudecovi. Po rokoch v depozitári ju umiestnili na budovu Obecného úradu. Čatár Hudec bol za hrdinstvo v bojoch pri Dukle, na Slovensku aj Morave ocenený tromi najprestížnejšími čs. vyznamenaniami. Viac je tu >>>


348. Stretnutie účastníkov najväčšieho nasadenia výsadkárov ČSĽA

obr.16348 Spolok "Červené barety" zvolal na 23. septembra 2016 do Prostejova stretnutie bývalých výsadkárov ČSĽA, ktorí sa zúčastnili cvičenia štyroch armád VZ s názvom "VLTAVA 1966". Cvičenia sa zúčastnili aj príslušníci 22. výsadkovej brigády z Prostejova a 7. výsadkového pluku zvláštneho určenia z Holešova vrátane záloh. Stretnutia sa zúčastnili bývalí výsadkári z Česka aj zo Slovenska. Viac je tu >>>


347. Púť po bojiskách I. svetovej vojny "Dobrudža 1916"

obr.16347 V rámci projektu Légie 100 usporiadalo 24. augusta až 4. septembra 2016 Ministerstvo obrany Českej republiky a Československá obec legionárska pri príležitosti stého výročia vstupu Rumunska do prvej svetovej vojny a bojov srbských, českých aj slovenských dobrovoľníkov po boku ruskej a rumunskej armády pietnu púť na miesta bojov. Výprava navštívila osem krajín. Viac je tu >>>


345. Po boku Nemecka napadlo ZSSR aj Slovensko

Obr.11197 Po prejave záujmu o možnosti slovenskej armády bojovať po boku Nemecka rozhodol Hitler zapojiť do vojny proti Sovietskemu zväzu aj Slovensko. Po skrytej mobilizácii sformovala armáda 22. júna 1941 motorizovanú jednotku s názvom Rýchla skupina, ktorá vpadla do ZSSR. Keď v stretnutí pri mestečku Lipovec neuspela, bola rozšírená na Rýchlu brigádu. Viac je tu >>>


344. Posviacka zvonice na bojisku prvej svetovej vojny

obr.16344 V sobotu 30. júla 2016 bola posvätená zvonica na vrchu Skura pri obci Hostovice, kde počas prvej svetovej vojny prebiehali dlhé a ťažké boje medzi Rakúsko-Uhorskom a Ruskom. Postavili ju z iniciatívy Klubu vojenskej histórie Beskydy a obce Hostovice dobrovoľníci so sponzormi na bojisku z rokov 1914 - 1915, kde zahynulo mnoho vojakov aj z územia dnešného Slovenska. Viac je tu >>>


343. Stretnutie Trenčanov pri pomníku M. R. Štefánika

obr.10165 Trenčania si 21. júla pripomenuli 136. výročie narodenia Dr. M. R. Štefánika, významnej slovenskej osobnosti 20. storočia. Francúzsky generál Dr. Štefánik a podpredseda ČSNR v Paríži sa výrazne zaslúžil o vznik Československa po prvej svetovej vojne. Zahynul 4. mája 1919 pri leteckej katastrofe pri návrate do už oslobodenej vlasti. Generálovu smrť pripomína aj pamätník v parku. Viac je tu >>>


342. Legionár Roty nazdar Jozef Adamík má znova pamätnú tabulu

obr.16342 V Bytči odhalili 12. júla 2016 pamätnú tabulu na rodnom dome Jozefa Adamíka, legionára z "Roty Nazdar". Adamík bojoval pri Arrase, v Champagni aj na Somme, kde 5. júla 1916 padol. Pamätnú tabulu mu odhalili už v roku 1930, no v 50-tych rokoch ju museli sňať. Tabula sa zachovala a jej druhá inštalácia má pripomínať pamiatku aj ostatných čs. legionárov pochádzajúcich z Bytče : viac >>>


341. Pietna spomienka na 98. výročie Kragujevskej vzbury

obr.14301 V trenčianskych "Kasárňach SNP" sa dňa 8. júna 2016 konala pietna spomienka na 98. výročie vzbury a popravy 44 vojakov náhradného práporu bývalého C. a K. pešieho pluku 71. Pietny akt bol vykonaný pred pamätníkom 44 popravených vzbúrencov. Po akte sa konal nástup zväzku, ktorému prezident SR prepožičal čestný názov „brigáda bojového zabezpečenia Kragujevských hrdinov.“ Viac >>>


340. Rekordná účasť bežcov na XXII. Memoriáli Jozefa Gabčíka

obr.16340 V sobotu 28. mája 2016 sa konal v Žiline XXII. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka. Na beh vo 12 kategóriách sa prezentovalo rekordných 271 pretekárov. Slávnostný pietny akt kladenia vencov k pamätníku Gabčíka sa konal pred kasárňami v Žiline aj pred jeho rodným domom v Poluvsí, kde bol aj štart preteku. Účastníci memoriálu bežali 11 km - cross z Poluvsia až do kasární 5. PŠU v Žiline : viac >>>


339. Trenčania si pripomenuli 71. výročie ukončenia II. svetovej vojny

obr.16339 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja ako ZO SZPB Trenčín 1 s Posádkovým klubom Trenčín usporiadali dňa 10. mája 2016 stretnutie k 71. výročiu ukončenia II. svetovej vojny v Európe. Pri pamätnej tabuli, venovanej osloboditeľom mesta, pripomenuli význam aj poučenie z porážky Nemecka, nacizmu aj fašizmu. Po stretnutí sa konala prezentácia pamätí Štefana Štefloviča : viac >>>


338. Prieskumníkovi kpt. Jozefovi Jablonkovi odhalili pamätnú tabulu

ob.16338 Súčasťou stretnutia k 71. výročiu oslobodenia Drietomy bolo aj odhalenie pamätnej tabule na obecnom úrade ich rodákovi, čs. kapitánovi Jozefovi Jablonkovi. Prieskumník Jablonka bol celkom tri krát vysadený do nemeckého tyla a tri krát sa po splnení úlohy a prekročení frontovej línie vrátil spať do zostavy vojsk Červenej armády. V rodisku mu 28. apríla 2016 odhalili pamätnú tabulu : viac >>>


337. Stretnutie k 74. výročiu začiatku deportácií Židov z Trenčína

obr.12230 Koncom marca 1942 vypravila vláda vojnovej Slovenskej republiky prvé transporty Židov do koncentračného tábora Osvienčim. Za poplatok vtedajších 500 ríšskych mariek ich odosielala nacistickému Nemecku na otrocké práce a smrť. KVH PFO - ZO SZPB Trenčín 1 a Židovská obec Kehila si 14. apríla 2015 uctili pamiatku 1573 židovských občanov, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny : viac >>>


335. Trenčianski výsadkoví veteráni hodnotili svoj klub za rok 2015

ob.16335 Dňa 6. februára 2016 sa v Posádkovom klube Trenčín stretli členovia oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR, aby vyhodnotili svoju činnosť v roku 2015. Po otvorení schôdze a privítaní hostí predniesol správu o činnosti klubu jeho predseda Jozef Krajčír. Najaktívnejší členovia klubu boli po vyhodnotení ocenení. Po diskúsii bol schválený Plán činnosti klubu na rok 2016 : viac >>>


334. Nezabúdajme na hrdinov, ktorí bojovali za slobodu

obr. 0835 Pred budovou Veliteľstva Pozemných síl OS SR v Trenčíne sa dňa 26. januára 2016 uskutočnila spomienka na 110. výročie narodenia armádneho generála i.m. Jána Goliana. Dôstojník Golian bol hlavným organizátorom vojenských príprav na SNP, ako aj prvým veliteľom povstaleckej 1. československej armády. Príslušníci VPS OS SR spoločne s delegáciou SZPB položili vence k pamätnej tabuli na budove veliteľstva : viac >>>


333. Pietne stretnutie na záver Roka Ľudovíta Štúra

ob.16333 Na záver "Roka Ľudovíta Štúra" sa 12. januára 2016 na mestskom evanjelickom cintoríne v Trenčíne uskutočnilo spomienkové stretnutie. Zorganizoval ho Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne pred obnoveným náhrobnom pomníku na krypte rodiny Janka Štúra a jeho syna Karola Emila Štúra. Pomník bol opravený na podnet Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne : viac >>>


Informácie o aktivitách klubov v roku 2015 :

331. Činnosť ZO SZPB Trenčín 1 na konci roka 2015

ob.15331 Na členskej schôdzi 19. novembra boli členovia KVH-PFO / ZO SZPB Trenčín - 1 zoznámení so závermi XVI. zjazdu SZPB. V správe o činnosti bolo vyhodnotené plnenie uznesenia z januárovej členskej schôdze. Na záver boli prijaté nové úlohy na rok 2016. Výbor usporiadal dňa 3. decembra stretnutie jubilantov a dňa 30. decembra 2015 pietne stretnutie pri pamätníku v Dušovej doline : viac >>>


                                                                                                >>> vzad na staršie stránky
Aktualizované 21. septembra 2018

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína

W-stránka KVH DP
KVH-DP


1918 - 2008

Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.

Vojny na videách :

2 obludy Smer k druhej
svetovej vojne.

ARCHÍV :
informácie
č. 311 - 330
č. 291 - 310
č. 271 - 290
č. 251 - 270
č. 231 - 250
č. 211 - 230
č. 191 - 210
č. 171 - 190
č. 151 - 170
č. 141 - 150
č. 131 - 140
č. 121 - 130
č. 111 - 120
č. 101 - 110
č. 091 - 100
č. 081 - 090
č. 071 - 080
č. 061 - 070
č. 041 - 060
č. 021 - 040
č. 001 - 020