Aktuálne informácie záujmových klubov a združení v meste Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |  Výstavy  |  Výročia  |  Aktivity  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Avíza  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info-vii  |  Aktuálne informácie :

NAŠE KLUBY :

    Aktuálne informácie
    klubov v PK Trenčín

    Klub výpočtovej
    techniky Trenčín

    Klub vojenských
    veteránov ( TN )

    Klub vojenských
    výsadkárov (TN)

    Klub letcov a pa-
    rašutistov ( SLZ )

    Klub filatelistov -
    KF 52-19 Trenčín

    Klub numizmati-
    kov a historikov

    Kluby vojenskej
    histórie Trenčín


    Klub priateľov
    Francúzska
    a Slovenska ZA

    Klub priateľov
    VKK T.Matliare


Múzeum Parti-
zánskej brigá-
dy Jana Žižku:

obr.mpbjmv
Otvoriť >>>

Telefón:
cez pracovné dni
10.00 - 11.30h
0960 333 886

Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PKTN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Publikácie klubov :

Červené barety
Publikácie KVV - SR
doplnené 19.09.2019
sú na stiahnutie tu >

Stručná história:

História c.k.71. pp
c.k. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >

1. čs.pd v RF
čs. zahr. odboj
vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >

Karol Pajer
Karol Pajer
( francúzky )

je na stiahnutie tu >
a nová info
Karol Pajer
( slovensky )

je na prečítanie tu >

Nezabudnime-TN
Pamätníky a hroby
obetí 2. svet. vojny
v Trenčíne a okolí

je na stiahnutie tu >

1.ČSAZvZSSR
1.ČSAZ v bojoch
za oslobodenie
ČSR (1944-1945)

je na stiahnutie tu >

Pozvanie k účasti na aktivitách časti našich klubov :

 1. na aktivity plánované našimi klubmi
Autobusový zájazd do Banskej Bystrice a do osady Kalište
Oblastný výbor ZSPB Trenčín organizuje 23. októbra 2019 autobusový zájazd do Banskej Bystrice a do osady Kalište. Informácie o zájazde a evidenciu účastníkov zájazdu zabezpečujú výbory jednotlivých ZO.

Čs. zahraničné vojsko v bojoch po boku víťazných Spojencov (1939-1945)
Obr.19412 V Posádkovom klube Trenčín bude 18. novembra 2019 otvorená rozšírená 1. časť rozsiahlej výstavy o bojoch čs. zahraničných jednotiek po boku víťazov v druhej svetovej vojne v rokoch 1939 až 1945. Výstava je venovaná 75. výročiu začiatku oslobodzovania Slovenska od nemeckých okupantov aj domácej vlády kolaborantov. Výstavu Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja požičal Zväz letcov v Brne. Podrobnejšie informácie sú tu: otvoriť >>>

2. na výstavy k výročiam našej histórie
80. výročie vzniku čs. vojska vo Francúzsku (1939-1940)
Obr.10136 Výstavka k 80. výročiu vzniku čs. zahraničného vojska vo Francúzsku je pre verejnosť otvorená v Posádkovom klube Trenčín. Jej súčasťou je malá výstavka o vzniku zahraničného a domáceho odboja. V zahraničí vznikali aj čs. vojenské jednotky s cieľom bojovať proti Nemecku. Domáci odboj organizoval prechody vlastencov z Protektorátu a Poľska "na západ" cez nemeckú ochrannú zónu aj cez celé územie Slovenska. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>
Aktuálne výročia v modernej histórii nášho národa :

V dejinách každého štátu existujú udalosti, ktoré sú označované za historické míľniky z dôvodu, že predurčili pre konkrétnu spoločnosť jej vývoj na mnohé desaťročia dopredu. Mnohé z udalostí, ktoré sa odohrali v dávnejšej i nedávnej minulosti mali pre obyvateľov územia dnešného Slovenska vskutku zásadný význam. Aj dnes, keď už je Slovensko samostatným štátom, nebude na škodu si pripomenúť niektoré z takých historických míľnikov, lebo každý z nich bol jedným z krokov na dlhej ceste vývoja národov Slovenska v Európe. Na tejto stránke sú zoradené informácie, ktoré sa pokúsili zachytiť kľúčové udalosti v spoločných dejinách obyvateľov Slovenska : otvoriť >>>
Najnovšia informácia: 75. výročie karpatsko-duklianskej operácie - otvoriť >>>
Aktuálne výročia udalostí v I. a II. svetovej vojne :

Vývoj spoločnosti v 20. storočí dlhodobo ovplyvnili dve svetové vojny. Prvú rozpútali monarchie Nemecko a Rakúsko-Uhorsko, ktoré ju prehrali a boli tvrdo potrestané. Druhú rozpútalo militaristické Japonsko v Ázii aj Tichomorí, nacistické Nemecko a fašistické Taliansko v Európe, Afrike aj v Atlantiku. Boli porazení spojeneckými vojskami na čele so Sovietskym zväzom, USA a Veľkou Britániou. Agresori aj ich sateliti boli znova tvrdo potrestaní a svet sa znova zmenil. Na tejto stránke sú zoradené informácie, prezentujúce kľúčové udalosti na bojiskách I. a II. svetovej vojny, ktoré mali určitý vplyv a dopad na dejiny územia dnešného Slovenska a jeho obyvateľov : otvoriť >>>
Najnovšia informácia: Poľsko 1. septembra 1939 napadlo Nemecko a Slovensko - otvoriť >>>
Tri tipy na využitie aplikácií dostupných na internete :

 • Zmerajte si rýchlosť pripojenia počítača na používaný internetový server:  otvoriť >>>
 • Tu získate náhľady na vybrané lokality alebo objekty v teréne aj z výšky :  otvoriť >>>
 • Informácie o novinkách z jednotlivých oblastí informačných technológií :  otvoriť >>>

 • Informácie o (pripravovaných) aktivitách spriatelených klubov :

 • Výstava výtvarných a literárnych prác žiakov v Múzeu partizánskej brigády Jana Žižku
  Video z otvorenia výstavy v Bánovciach nad Bebravou je tu : otvoriť >>>
 • V Trenčíne mali 17. októbra 2019 zhromaždenie Kotleba-ĽSNS a proti nim protestujúci
  Videá a informácie z oboch zhromaždení v Trenčíne sú tu : otvoriť >>>

 • Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2019 :

  info: Pamätná medaila "Partizánska brigáda Jana Žižku"

  obr.pameda1 obr.pamedr1 Trenčiansky Klub vojenskej histórie protifašistického odboja / ZO SZPB "generála Goliana" Trenčín - 1 si zriadil pamätnú medailu "Partizánska brigáda Jana Žižku" . Slúži výhradne na oceňovanie práce členov klubu, SZPB aj členov klubov a OZ prezentujúcich účasť Slovákov v protifašistickom odboji 1939 až 1945, ako jedného z najvýznamnejších počinov ich národa v 20. storočí. Viac je tu : otvoriť >>>


  Obr.nové 410. Oslava 75. výročia SNP v Trenčíne bola pri pamätníku na Brezine

  obr.19410 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja, ZO SZPB generála Goliana Trenčín - 1 a Klub vojenských veteránov Trenčín sa 4. septembra 2019 zúčastnili oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania. Usporiadalo ju mesto Trenčín na Brezine pri pamätníku 69 obetí, popravených nemeckými okupantmi. Viac je tu : otvoriť >>>


  407. Výstava o slovenských partizánoch v Bielorusku (1941-1944)

  Obr.repkin Výstavu požičal Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja Vojenský historický ústav Bratislava. Klub ju doplnil panelmi o činnosti slovenskej Zaisťovacej divízie na území Bieloruska aj Ukrajiny a pamätníkoch slovenských vojakov, ktorí padli v Ovruči. Výstava bola otvorená v Posádkovom klube Trenčín do 31. augusta 2019. Viac je tu : Otvoriť >>>


  406. Stretnutie k 74. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny v Európe

  obr.19406 Slávnostné stretnutie k 74. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny v Európe usporiadali 6. mája 2019 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja - Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov "generála Goliana" Trenčín - 1 a Posádkový klub Trenčín. Po stretnutí bola v Posádkovom klube otvorená výstavka s prednáškou na tému výročia. Viac je tu : otvoriť >>>


  405. Spoločný zájazd z Trenčína na Bradlo 4. mája 2019

  obr.19405 Členovia Klubu vojenských veteránov Trenčín v spolupráci s členmi Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika Trenčín, Klubu numizmatikov a Klubu vojenskej histórie uskutočnili na 100. výročie tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika zájazd na miesto jeho posledného odpočinku k Mohyle na Bradle. Po skončení oficiálneho pietneho stretnutia položili k mohyle spoločný veniec : otvoriť >>>


  404. Účasť členov KVV SR na stretnutí k dvom výročiam v Drietome

  obr.19404 Pri príležitosti 74. výročia oslobodenia obce Drietoma od nemeckých vojsk sa 25. apríla 2019 stretli predstavitelia obce, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR z Trenčína aj ďalších organizácií a združení spoločne s občanmi obce pred dvomi pamätnými tabulami ich rodákov, ktorí bojovali proti okupantom a fašizmu. Viac je tu : otvoriť >>>


  403. Výstava vzniku čs. odboja a vojska vo Francúzsku (1939-1940)

  obr.19403 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja zapožičal spolupracujúcemu klubu pre "Štefánikov dom" v Brezovej pod Bradlom výstavu "Československý vojenský odboj vo Francúzsku 1939 -1940". Výstava bola otvorená 12. apríla 2019 pod názvom "Štefan Osuský a čs. vojsko". Diplomat Osuský, rodák z Brezovej, mal veľký podieľ na vzniku čs. odboja a vojska vo Francúzsku. Viac je tu : otvoriť >>>


  402. Slávnostné stretnutie k 74. výročiu oslobodenia mesta Trenčín

  obr.19402 Trenčín a jeho okolie po Váh oslobodili jednotky "Červenej armády" ZSSR a Kráľovskej rumunskej armády 10. apríla 1945. Na 74. výročie oslobodenia mesta Trenčín sa dňa 10. apríla 2019 konala v lesoparku Brezina spomienka pri pamätníku na cintoríne 69 obetí, zavraždených nemeckými okupantmi v zime 1944-1945. K výročiu sa 13. apríla konal 44. ročník turistického pochodu. Viac je tu : otvoriť >>>


  401. Výstava o rozbití aj „druhej ČSR“ a vzniku čs. odboja (1939-1940)

  obr.19401 13. marca 2019 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja otvoril v Posádkovom klube Trenčín svoju výstavu "Československý zahraničný odboj vo Francúzsku (1939 - 1940). Jej súčasťou je aj výstavka o rozbití aj "druhej ČSR" podľa projektu Hitlera, ktorý sa ani po Mníchovskej zrade nevzdal cieľa ovládnuť územie celej ČSR. Mnoho občanov začalo odboj doma aj v zahraničí. Viac je tu : otvoriť >>>


  398. Výročná členská schôdza Klubu vojenských výsadkárov v Trenčíne

  obr.19398 V sobotu 9. februára 2019 sa v Posádkovom klube Trenčín uskutočnila v poradí už 15. výročná schôdza oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR. Klub vznikol v apríli 2003 a za 15. rokov sa dostal do povedomia vojenskej aj civilnej verejnosti. Viceprezident KVV SR odovzdal expredsedovi klubu Jozefovi Krajčírovi certifikát o udelení titulu „Čestný predseda oblasti Trenčín“. Viac je tu : otvoriť >>>


  397. Prípravy na ozbrojené povstanie sa začali Vianočnou dohodou

  obr.19397

  Klub vojenskej histórie protifašistického odboja / ZO SZPB Trenčín - 1 pripravil 2. januára 2019 v Posádkovom klube Trenčín prednášku a 22. februára 2019 aj výstavku k 75. výročiu Vianočnej dohody. Časť opozičných politických strán vo vojnovej Slovenskej republike sa po zmenách vo vojensko-politickej situácii v roku 1943 dohovorili prípraviť zvrhnutie kolaborantskej slovenskej vlády. otvoriť >>>


  396. Spoločná výstava "Generál Štefánik" v Trenčíne

  obr.19avz01

  Vo vestibule úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja bola dňa 1. februára 2019 otvorená výstava o velikánovi slovenského národa, generálovi M. R. Štefánikovi. Výstava ho prezentovala ako osobnosť svetového formátu a bola prístupná do konca februára 2019. Exponátmi prispeli aj Klub flatelistov a Klub numizmatikov z PK Trenčín. Externá reportáž z vernisáže výstavy + video   je tu: otvoriť >>>


  Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2018 :

  393. Odhalenie pamätnej tabule na "srbskej" kaplnke v Trenčíne

  0831o Pamätnú tabuľu obetiam "Veľkej vojny" odhalili na kaplnke "kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov" v Trenčíne pred Dňom vojenských veteránov 9. novembra 2018. V kostnici za kaplnkou je uložených 172 kostier obetí z Balkánu, ktoré zomreli na zranenia a choroby v Trenčíne v prvej svetovej vojne. Tabuľa bola odhalená z iniciatívy srbských združení a spolkov na Slovensku. Viac je tu : otvoriť >>>


  392. V Drietome bola odhalená pamätná tabula čs. legionárovi

  obr.18392 V obci Drietoma, v okrese Trenčín, si 25. októbra 2018 pripomenuli 100. výročie vzniku Československa aj zásluh čs. légií na vybojovaní územia štátu Čechov a Slovákov. Na záver podujatia bola odhalená pamätná tabula čatárovi Jánovi Minárikovi, príslušníkovi 22. čs. streleckého pluku, ktorý bojoval na fronte vo Francúzsku v rokoch 1917-1918 a účastníkovi bojov o štátne hranice ČSR : otvoriť >>>


  391. Oslavy dvoch významných výročí v Brezovej po Bradlom

  obr.18391 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja / ZO SZPB Trenčín 1 uskutočnil 22. septembra 2018 zájazd na oslavy dvoch výročí v Brezovej pod Bradlom. Bolo to 170. výročie víťazstva slovenských dobrovoľníkov nad presilou jednotiek maďarskej milície dňa 22. októbra 1848 a 25. výročie Dňa Ozbrojených síl SR. Účastníci zájazdu navštívili aj Múzeum M.R. Štefánika a jeho mohylu na Bradle. Viac >>> + video


  390. V bitke o Viedeň zastavili Európania rozpínavosť Osmanskej ríše

  obr.18390 Bitka pri Viedni zásadne ovplyvnila vývoj v Európe na sklonku 17. storočia. Porážkou vojsk osmanských Turkov bolo zastavené úsilie ich vládcov podmaniť si nové územia v Európe. V bitke 12. septembra 1683 armáda poľského kráľa Jana Sobieskeho III. rozhodla o víťazstve spojeného vojska kresťanskej Európy. Jej výsledok bol aj začiatkom konca osmanskej ríše a jej expanzie do Európy : viac >>>


  389. Spomíname a nezabúdame na vojakov, ktorí bojovali v SNP

  obr. 0835 Pred budovou Veliteľstva Pozemných síl OS SR v Trenčíne sa 29. augusta 2018 konala spomienka na armádneho generála i.m. Jána Goliana. Ešte ako dôstojník sa Golian stal hlavným organizátorom vojenských príprav na SNP aj prvým veliteľom povstaleckej 1. československej armády. Členovia HOS 1. ČSA na Slovensku v SNP položili veniec k pamätnej tabuli na budove VPS OS SR : viac >>>


  387. Trenčania na slávnostnej členskej schôdzi ZO SZPB Očová

  obr.18387 Na pozvanie Oblastného KVV SR Banská Bystrica sa delegácia členov KVV SR Trenčín a ZO SZPB Trenčín -1 zúčastnila slávnostnej členskej schôdze ZO SZPB Očová. Na schôdzi prijali názov „ZO SZPB generálmajora Juraja Pivolusku Očová“. Schôdzi predchádzalo pietne stretnutie, venované príslušníkom 2. čs. samostatnej "parabrigády" v ZSSR a osádke Li-2, ktoré spadlo pri Očovej. Viac >>>


  385. Spomienkové stretnutie k 100. výročiu Kragujevskej vzbury

  obr.18385 Mesto Trenčín s veliteľstvom Posádky Trenčín pripravili vo štvrtok 7. júna 2018 v bývalých kasárňach "drotárskeho" c.k. pešieho pluku 71 spoločné stretnutie k 100. výročiu vzbury jeho slovenských vojakov v Kragujevci. Stretnutie pri pamätníku tam popravených 44 vojakov pluku sa konalo po slávnostnom nástupe posádky Trenčín. K 100. výročiu sa uskutočnili aj ďalšie podujatia v Trenčíne. Viac je tu >>>


  384. Stretnutie k 73. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny v Európe

  obr.384 V dňoch 8. alebo 9. mája si pokrokové štáty pripomenuli 73. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe aktom bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka v Berlíne dobytom Červenou armádou. Spojenci v nej porazili nacizmus aj fašizmus. OSN vyzvala svoje členské štáty, mimovládne organizácie aj jednotlivcov, aby si pripomínali tieto dva dni. Trenčania si výročie pripomenuli 9. mája 2018 : viac >>>


  383. Odhalenie pamätníka pilotovi RAF Antonovi Vankovi v rodnej obci

  obr.18383 V obci Lednické Rovne bol 7. mája 2018 odhalený pamätník československému letcovi v Kráľovskom letectve Británie Antonovi Vankovi. Zahynul 8. decembra 1944 ako pilot 312. československej stíhacej perute v Spitfire pri štarte k operačnému letu. V roku 1946 mu bol udelený Československý vojnový kríž 1939 a povýšený do hodnosti podplukovník in memoriam bol v roku 1991. Viac >>>


  382. Výstavu o Karolovi Pajerovi v Gemersko-malohontskom múzeu

  obr.18382 Výstavu o Karolovi Pajerovi, hrdinovi protifašistického odboja, ktorý pomohol záchraniť stovky detí vo Francúzsku v 2. svetovej vojne spolu aj s výstavou o 1. čs. pešej divízii vo Francúzsku otvorili v Rimavskej Sobote 4. mája 2018 dvaja kurátori Klubu vojenských veteránov Trenčín a Klubu priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline. Zúčastnili sa aj aj piety pri pamätníku osloboditeľov mesta. Viac >>>


  380. Výstava "Vznik československých légií" vo Francúzku (1914-1918)

  obr.18380 K blížiacemu sa 100. výročiu vzniku prvej Československej republiky zapožičal Francúzsky inštitút na Slovensku pre Klub vojenskej histórie protifašistického odboja (ZO SZPB Trenčín 1) a Posádkový klub Trenčín výstavu fotografií o vzniku čs. jednotiek a formovaní čs. vojska vo Francúzsku počas 1. svetovej vojny. Pripravila ju inštitúcia "Mission du centenaire de la Premiére guerre mondiale". Viac >>>


  379. Mesto Trenčín si pripomenulo 73. výročie oslobodenia od krutovlády

  obr.18379 Klub slovenských turistov OKST Dukla Trenčín s OKST TTS Trenčín a Oblastný výbor SZPB Trenčín so Zväzom vojakov SR usporiadali v sobotu 14. apríla 2018 diaľkový turistický pochod "Vojenská päťdesiatka". Turistické podujatie je už tradičnou súčasťou osláv oslobodenia mesta Trenčín a jeho okolia od nemeckých okupantov aj slovenských "ľudákov" a kolaborantov 10. apríla 1945. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>


  378. Výstava o bojoch 1. ČSAZ za oslobodenie ČSR (1944-1945)

  Obr.18378 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja otvoril dňa 28. februára 2018 v Posádkovom klube Trenčín výstavu o bojoch 1. československého armádneho zboru (v ZSSR) v bojoch za oslobodenie Československa (1944 - 1945). Jej súčasťou je aj prezentácia publikácie na rovnakú tému. Autorom výstavy aj publikácie je historik Jozef Bystrický z Vojenského historického ústavu. Viac je tu : otvoriť >>>


  377. Vyhodnotenie činnosti Klubu výsadkárov za rok 2017 na VČS

  Obr.18377 V súlade s plánom činnosti oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR, konala sa v Posádkovom klube Trenčín v sobotu 3. februára 2018 výročná členská schôdza. Na rokovaní bola vyhodnotená práca výboru a účasť členov na aktivitách klubu v roku 2017. Správa o činnosti potvrdila, že úlohy boli splnené so cťou. Po diskusii bolo doplnené uznesenie aj Plán činnosti na rok 2018. viac je tu >>>


  376. Oslavy 75. výročia víťazstva v bitke pri Stalingrade

  Obr.18376 Rusko 2. februára 2018 oslávilo 75. výročie víťazstva armády Sovietskeho zväzu v bitke pri Stalingrade. Bitka sa skončila 2. februára 1943 víťazstvom Červenej armády, ktoré vojská zničili hlavné sily nemeckej 4. tankovej a 6. armády, 3. a 4. rumunskej aj 8. talianskej armády. V meste, dnes už premenovanom na Volgograd, sa pred oslavami konala slávnostná vojenská prehliadka : viac je tu >>>


  375. Prednáška o histórii výsadkového vojska ČSLA

  Obr.18375 V rámci pravidelných stretnutí trenčianskeho Klubu letcov a parašutistov dňa 10. januára 2018 predniesol člen Klubu vojenských výsadkárov kol. B. Bočkay prednášku na tému História vzniku a činnosti čs. výsadkového vojska "a to, čo ich spája letcov a výsadkárov je aj padák. Bratstvo týchto zbraní je preto pochopiteľné, aj v tomto duchu treba chápať túto prednášku" uviedol. Viac je tu >>>


  Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2017 :

  374. Aktivity Klubu vojenskej histórie - ZO SZPB Trenčín 1 v decembri 2017

  Obr.17374 V decembri 2017 poslednými aktivitami Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja - Základnej organizácie SZPB Trenčín 1 boli stretnutie jubilantov a pietne stretnutie pri pamätníku obetí nemeckých okupantov v lesoparku na trenčianskej Brezine. Ešte pred Vianocami sa výboru podarilo dokončiť 6 panelov na tému 1. čs. armádny zbor v bojoch za oslobodenie ČSR (1944 -1945). Viac je tu >>>


  373. Po stopách slovenských "Amerikánov" vo Francúzsku po sto rokoch

  Obr.17373 v dňoch od 17. do 23. novembra 2017 sa konala tzv. "púť Československej obce legionárskej" do Francúzska. Ich cieľom bolo pripomenúť si pamiatku 21. a 22. streleckého pluku "československých légií" vo Francúzsku na miestach ich vzniku a bojov v prvej svetovej vojne. Českí a Slovenskí dobrovoľníci tam bojovali pred 100 rokmi bojovali za vznik novej vlasti, Republiky Československej. Viac je tu >>>


  371. Minister obrany ocenil v Trenčíne účastníkov protifašistického odboja

  Obr.17371 Pamätné medaily dvom aktívnym účastníkom bojov proti fašizmu odovzdal dňa 24. októbra 2017 v Posádkovom klube Trenčín osobne minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš. Prevzali ich 95-ročný Štefan Šteflovič a 90-ročný Pavol Liška, ktorí sa nemohli zúčastniť oslavy 73. výročia Karpatsko-duklianskej operácie pri pamätníku príslušníkov 1. ČSAZ v ZSSR na Dukle. Viac je tu >>>


  370. Po stopách M. R. Štefánika a čs. dobrovoľníkov v Taliansku

  Obr.17370 V dňoch 22. septembra až 2. októbra 2017 sa uskutočnila púť Československej obce legionárskej do Talianska. Cieľom púte bola navšteva miest zajateckých táborov, kde boli sústredení v 1. svetovej vojne rakúsko-uhorskí zajatci. Boli medzi nimi aj Česi a Slováci, ktorí vytvorili v Taliansku čs. vojsko. Počas púte bol odhalený pomník v Solbiate Olona a pamätná tabuľa v Sulmone. Viac o púti je tu >>>


  369. Výstava "Roky bojov, obetí a nádejí (1914 - 1920)" v Trenčíne

  Obr.17369 Od 14. do 29. septembra 2017 bola v Posádkovom klube Trenčín nainštalovaná výstava "Roky bojov, obetí a nádejí (1914 -1920)." Putovná výstava Nadácie M. R. Štefánika a Ústavu politických vied SAV je venovaná 100. výročiu prvej svetovej vojny, vzniku a vystúpenia čs. légií - spoločného boja Slovákov a Čechov za slobodu národa, vzniku ČSR a tragickej smrti M. R. Štefánika. Viac o výstave je tu >>>


  368. XIII. ročník Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska

  Obr.17368 V Prostějove sa konal 20. až 22. septembra 2017 už XIII. ročník Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska : gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černotu a IX. ročník Memoriálu vynálezcu padáku Štefana Baniča. Akcie sa zúčastnili družstvá z českých aj zo slovenských klubov výsadkových veteránov. Súťažné družstvo vyslal aj Oblastný KVV SR z Trenčína. Viac je tu >>>


  367. Oslavy výročí vzniku výsadkových jednotiek v meste Chrudim

  Obr.17367 70. výročie vzniku prvých čs. výsadkových jednotiek ČSĽA bolo pre súčasných výsadkárov aj pre veteránov dôvodom k uskutočneniu niekoľkých slávnostných stretnutí v Česku aj na Slovensku. Po stretnutí v Prostějove a Žiline sa v meste Chrudim konala 26. augusta 2017 oslava pre výsadkárov troch významných výročí. Oslavy sa zúčastnila aj delegácia trenčianskeho oblastného KVV SR. Viac je tu >>>


  365. Bývalý čs. parašutista Jaroslav Klemeš nás navždy opustil

  Obr.17365 Vo veku 95. rokov v pondelok 7. augusta 2017 navždy odišiel generálporučík v.v. Jaroslav Klemeš, posledný zo žijúcich čs. parašutistov vysadených z Británie na územie nacistami okupovanej vlasti. Ako radista paradesantnej skupiny Platinum-Pewter zabezpečoval od marca 1945 rádiové spojenie medzi Prahou a Londýnom aj Košicami. Pre výsadkárov bol legendou. Viac je tu >>>


  364. Druhá prezentácia Legiovlaku bola v Dolnom Kubíne + video

  obr.17364 Slovenskom putuje "Legiovlak" - múzeum o legendárnych československých légiách, ktoré bojovali v Rusku. Keď sa českí a slovenskí dobrovoľníci tzv. Českej družiny osvedčili ako prieskumníci, z ich jednotky postupne vznikol až čs. armádny zbor. Ten si však po boľševickej revolúcii musel cestu domov prebojovať cez celé Rusko. Druhá zastávka Legiovlaku bola v Dolnom Kubíne. Viac je tu >>>


  363.  Stretnutie bývalých výsadkárov z Česka a Slovenska v Žiline

  Obr.17363 V dňoch 5. až 7. júla 2017 sa uskutočnilo v Žiline už tradičné stretnutie veteránov výsadkového vojska z Česka a zo Slovenska. Stretnutie organizoval oblastný KVV SR Žilina s 5. plukom ŠU Žilina v priestoroch kasární pluku pod záštitou MO SR, ŽSK a mesta Žilina. Hlavný program sa odohral druhý deň v kasárni 5. pŠU, po prinesení zástav s vojenskými poctami. Viac je tu : otvoriť >>>


  362. Spomienkové stretnutie k 99. výročiu Kragujevskej vzbury

  obr.14301 V trenčianskych Kasárňach SNP sa 8. júna 2017 konalo spomienkové stretnutie k 99. výročiu Kragujevskej vzbury vojakov náhradného práporu bývalého c.k. pešieho pluku 71. Stretnutie sa konalo v parčíku pred pamätníkom 44 popravených slovenských vojakov z "drotárskeho" pluku. História pluku, v ktorom slúžila väčšina pradedov a starých otcov rodín z Turca, Oravy a Horného Považia je tu >>>


  361.  23. ročníka Memoriálu Jozefa Gabčíka sa zúčastnilo 304 bežcov

  Obr.17361 V sobotu 27. mája 2017 Klub vojenských výsadkárov SR so Žilinským plukom Jozefa Gabčíka usporiadali už 23. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka v behu na 11 km cross. Memoriál sa uskutočnil k 105. výročiu narodenia genmjr. i.m. Jozefa Gabčíka, 75. výročiu atentátu na generála SS R. Heydricha a hrdinskej smrti siedmych čs. parašutistov 18. júna 1945 v Prahe. Prvé vyhodnotenie je tu >>>


  360. Trenčania si slávnostne pripomenuli koniec druhej svetovej vojny

  Obr.17360 v utorok 9. mája 2017 sa pri pamätnej tabuli venovanej osloboditeľom mesta v 2. svetovej vojne, umiestnenej na Posádkovom klube Trenčín, konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti 72. výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Európe. Slávnostnú akciu pripravili Klub vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB Trenčín 1 v spolupráci s Posádkovým klubom Trenčín. Viac je tu >>>


  359. Slávnostné stretnutie k dvom výročiam v Drietome

  Obr.17359 Delegácia trenčianskeho Klubu vojenských výsadkárov SR sa 24. apríla 2017 zúčastnila na slávnostnom stretnutí k 72. výročiu oslobodenia obce Drietoma. Na stretnutí položili venček aj pamätnej tabuli parašutistu kapitána Jablonku, rodáka z Drietomy, úspešného prieskumníka sovietskej armády v dobe druhej svetovej vojny. Trenčiansky KVV SR sa podieľal na jej odhalení v roku 2016. Viac je tu >>>


  358. Trenčania si pripomenuli 72. výročie oslobodenia mesta

  obr.17358 Pri pamätníku na trenčianskej Brezine si mesto Trenčín 10. apríla 2017 pripomenulo 72. výročie oslobodenia mesta v druhej svetovej vojne. Trenčín oslobodili vojaci sovietskej a rumunskej armády. V bojoch o mesto a okolité obce padlo 1380 rumunskych a 1255 sovietskych vojakov, zahynulo aj 171 civilistov. Po oslobodení objavili na Brezine 69 obetí umučených nemeckými okupantmi. Viac je tu : otvoriť >>>


  357. 42. ročník pochodu "Vojenská päťdesiatka" sa vydaril

  1. medaila pre V-50-ku Klub slovenských turistov OKST Dukla Trenčín s OKST TTS Trenčín a Oblastný výbor SZPB Trenčín so Zväzom vojakov SR usporiadali v sobotu 8. apríla 2017 diaľkový turistický pochod "Vojenská päťdesiatka". Podujatie bolo súčasťou osláv 72. výročia oslobodenia mesta Trenčín od nemeckých okupantov a miestnych kolaborantov 10. apríla 1945. Vyhodnotenie pochodu je tu : otvoriť >>>


  356. Stretnutie k 70. výročiu založenia výsadkového vojska ČSĽA

  Obr.17356 K 70. výročiu vzniku výsadkových jednotiek ČSĽA sa 15. apríla 2017 uskutočnilo v Prostějove slávnostné stretnutie výsadkárov z Českej republiky aj Slovenskej republiky. Akcie sa zúčastnilo viac ako 300 súčasných i bývalých výsadkárov vo veku od 30 do 94 rokov aj zo slovenských Klubov vojenských výsadkárov a výsadkových veteránov z Česka. Informácia delegácie z Trenčína je tu >>>


  353. Bývalý čs. parašutista Jaroslav Klemeš oslávil 95. narodeniny

  Obr.17353 Už 95. narodeniny oslavoval generálporučík v.v. Jaroslav Klemeš, posledný zo žijúcich čs. parašutistov vysadených v dobe druhej svetovej vojny na územie okupovanej vlasti, medzi výsadkármi v kluboch 4. vpr a KVVV v Chrudimi. Náš bývalý čs. parašutista-radista a čestný občan mesta Chrudim svoje výročie oslávil tradične medzi výsadkármi. Za OS SR mu blahoželal genpor. Pavel Macko : viac >>>


                                                                                           vzad >>> na staršie informácie
  Aktualizované 22. októbra 2019

  Prepínač na :


  Mesto Trenčín
  Mesto
  Trenčín

  Posádkový klub Trenčín
  Posádkový klub
  Trenčín

  Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
  Múzeum SNP
  Ban. Bystrica

  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
  SZPB

  Spoločnosť M. R. Štefánika
  Spoločnosť
  M. R. Štefánika

  VHÚ Bratislava
  Vojenský
  historiský
  ústav

  W-stránka ZV SR
  Zväz vojakov
  SR

  Logo KGSR
  Klub gene-
  rálov SR

  W-stránka KVV BA
  KVV SR

  W-stránka KVV PV
  KVV v Česku

  W-stránka SVVZ.CZ
  SVVZ.CZ

  W-stránka KST
  OKST TJ Dukla Trenčín

  Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
  Ľudové noviny
  Slovákov v HU

  Mesto Kragujevac
  Mesto
  Kragujevac

  W-stránka JDS
  Jednota dôchod-
  cov Slovenska

  W-stránka pre seniorov
  SENIOR.SK

  W-stránka KST
  Klub slovenských turistov

  W-stránka SCK
  Klub slovenských cykloturistov

  W-stránka ZSF
  Zväz slovenských filatelistov

  TRENČAN
  História
  Trenčína  Vojny na video

  2svinfoa
  Cesty k druhej
  svetovej vojne

  2csinfoa
  Cesty k zániku ČSR v r. 1939

  2svinfod
  Tri štáty na-
  padli Poľsko

  2cskdo1a
  DUKLA 1944:
  brána do ČSR

  ARCHÍV
  článkov :

   č. 331 - 350
   č. 311 - 330
   č. 291 - 310
   č. 271 - 290
   č. 251 - 270
   č. 231 - 250
   č. 211 - 230
   č. 191 - 210
   č. 171 - 190
   č. 151 - 170
   č. 141 - 150
   č. 131 - 140
   č. 121 - 130
   č. 111 - 120
   č. 101 - 110
   č. 091 - 100
   č. 081 - 090
   č. 071 - 080
   č. 061 - 070
   č. 041 - 060
   č. 021 - 040
   č. 001 - 020