Aktuálne informácie záujmových klubov a združení v meste Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |  Aktivity  |  Výstavy  |  História  |  A. Fillo  |  Info-vii  |  Technika  |  Všeličo  |  Dodatky  |  Novinky  |  Aktuálne informácie :

NAŠE KLUBY:

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub letcov a pa-
  rašutistov ( SLZ )

  Klub filatelistov -
  KF 52-19 Trenčín

  Klub numizmati-
  kov a historikov
  pri SAV

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

   Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

   Organizácie JDS
  a ATV v Trenčíne

   EX Klub priateľov
  bývalých VKK TM


Kontakty :

pon.- str.- sob.:
15.00 - 17.00 h.
0960 333 888

Adresa:

Klub výpočtovej
techniky pri PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
admin :
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Aktuálne počasie
na Slovensku  >>>

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy  >>>
Eurobankovky
eurokalkulačka >>>

Publikácie klubov :

Červené barety
Publikácie KVV - SR
doplnené 19.09.2016
sú na stiahnutie tu >

Stručná história:

História c.k.71. pp
c.k. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >

1. čs.pd v RF
čs. zahr. odboj
vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >

Karol Pajer
Karol Pajer
( francúzky )

je na stiahnutie tu >
a nová info
Karol Pajer
( slovensky )

je na prečítanie tu >

Nezabudnime-TN
Pamätníky a hroby
obetí 2. svet. vojny
v Trenčíne a okolí

je na stiahnutie tu >

Výročia vybraných významných udalostí XX. storočia :

150. výročie : Prusko-rakúska vojna roku 1866 a jej dôsledky obr.0837
V roku 1866 sa začal konflikt medzi Pruskom a Rakúskom o hegemóniu v strednej Európe. Rakúsko po prehranej vojne stratilo iba oblasť Benátska, Maďari s však presadili vytvorenie dualistickej Habsburskej monarchie, ktorá sa zblížila s Pruskom a stala sa aj spojencom nového Nemeckého cisárstva. Rakúsko-Uhorsko však v snahe ovládnuť Balkán priviedlo svet až k prvej svetovej vojne. Viac je tu >>>
100. výročie : Situácia na západnom fronte začiatkom roka 1916 obr.16332aa
Veľká vojna pokračovala už druhý rok. Nemecký postup na západnom fronte sa po čase zastavil a vojna sa zmenila na zákopovú. Armády oboch bojujúcich strán sa do konca roka 1914 zakopali v priestore od Severného mora až po Švajčiarsko. Napriek stratám miliónov životov sa do konca roka 1915 situácia na fronte takmer nezmenila a obe bojujúce strany postupne iba vylepšovali svoje obranné línie. Viac je tu >>>
100. výročie : Masaker na západnom fronte a bitka na rieke Somme obr.16332ca
Aj keď Nemci dosiahli v roku 1915 na východnom fronte úspechy, uvedomili si, že bojovať na dvoch frontoch už dlho nevydržia. Nadobudli tiež presvedčenie, že o víťazstve vo vojne sa rozhodne iba na západnom fronte. Rozhodli sa preto udrieť už na vojnou vyčerpané Francúzsko pri Verdune, kde však obe strany zaznamenali obrovské straty. S cieľom odľahčiť situáciu začali s Britániou operáciu na Somme. Viac je tu >>>
100. výročie : Východný front v roku 1916 - Brusilovova ofenzíva obr.16332da
Na západnom fronte v roku 1916 prebiehali krvavé bitky pri Verdune a na Somme, kde padlo viac ako milión vojakov na oboch stranách. Rusko v snahe uvoľniť tlak Nemecka pri Verdune, zaútočilo v marci južne od Vilniusu, no Nemci ich pri jazere Naroč zastavili. Keď velenie ruskému juhozápadnemu frontu prevzal generál Brusilov, presadil plán ofenzívy na 320 kilometrovom úseku a prelomiť front v Haliči. Viac je tu >>>
101. výročie : genocída Arménov Osmanmi inšpirovala Hitlera k zabíjaniu civilov :  viac >>>
77. výročie : Druhá svetová vojna v Európe sa začala dňom 1. septembra 1939 Obr.09112
Nemecko napadlo 1. septembra 1939 Poľsko - k agresorovi sa vzápätí pridalo aj vojsko Slovenska. Veľká Británia a Francúzsko zaslali Nemecku ultimátom, v ktorom požiadovali stiahnutie jeho vojsk z Poľska. Po vypršaní ultimáta 3. septembra vstúpili do vojny na strane Poľska - vojenské akcie však už nestihli ani začať. Poľsko dňa 17. septembra napadol aj Sovietsky zväz a spoločne si s Nemeckom rozdelili územie predvojnového Poľska : viac >>>
V roku 1939 sa sformoval čs. politický a vojenský zahraničný odboj
avz.1506b avz.1506c avz.1506d avz.1506e
V roku 1939 sa sformoval vo Francúzsku čs. politický odboj, ktorý vytvoril podmienky na vznik prvých čs. vojenských jednotiek. Dva čs. pešie pluky sa zúčastnili obrany Francúzska a po jeho kapitulácii bola časť čs. dobrovoľníkov evakuovaná na Britské ostrovy. Na ich území vznikla čs. dočasná vláda aj prvé čs. vojenské jednotky. Prví čs. stíhací piloti sa zúčastnili Bitky o Britániu, postupne bolo sformované aj jadro čs. kombinovanej brigády. Časť čs. emigrantov smerujúcich do Francúzska prešlo zo Sýrie do Palestíny, kde vytvorili jadro prvej čs. vojenskej jednotky : viac >>>
75. výročie : Nemecko prepadlo ráno 22. júna 1941 Sovietsky zväz
Obr.11197 Pred 75 rokmi ráno 22. júna 1941 Nemecko prepadlo bez vyhlásenia vojny Sovietsky zväz. Cieľom agresie "na východ" bolo predovšetkým získať pre nemecký národ nový „životný priestor“. Dobyté územia ZSSR malo osídliť nemecké obyvateľstvo, pre ktoré mala iba minorita Slovanov zabezpečovať nerastné suroviny a potraviny. Ostatných mali presídliť na Sibír. Východny front bol hlavným bojiskom 2. svetovej vojny :  viac >>>
72. výročie :   Druhá invázia spojencov do Francúzska
Obr.110 Za 70 dní po invázii na pobrežie Normandie sa 15. augusta 1944 vylodili západní Spojenci aj na juhu Francúzska. Invázne vojská postupujúce od Stredozemného mora sa spojili s vojskami vylodenými v Normandii už v polovici septembra a oslobodzovali s pomocou FFI územie Francúzska. Juhofrancúzskymi prístavmi prúdila už v októbri tretina zásob z USA pre ďalší postup Spojencov v rozhodujúcom údere na Nemecko : viac >>>
71. výročie : Druhá svetová vojna sa skončila až kapituláciou Japonska
obr.10166 Po skončení vojny v Európe 8.5.1945 Japonsko aj naďalej vzdorovalo postupujúcim ozbrojeným silám USA v Tichomorí a Ázii. Po odmietnutí ponúk Spojencov na kapituláciu a zastavenie bojov o Japonsko, zhodili USA atómovú bombu na mestá Hirošima a Nagasaki. Sovietsky zväz napadol v zmysle dohody veľké japonské vojská v Ázii. Japonci podpísali kapituláciu 2.8.1945 a II. svetová vojna sa definitívne skončila : viac >>>
Islamskí „revolucionári“ v Líbyi ničia pomníky na vojenskom cintoríne v Tobruku:  viac >>>
72. výročie : Slovensko si pripomína povstanie proti okupantom a kolaborantom
Obr.09111 Slovensko si pripomína 72. výročie Slovenského národného povstania, ktoré sa začalo 29. augusta 1944. V radoch povstalcov bojovali príslušníci 30 národov Európy, Ameriky aj Austrálie. Dva mesiace bránili povstalecké územie v tyle nemeckých vojsk. SNP bolo jedným z ozbrojených vystúpení antifašistov v Európe a je preto významnou udalosťou našich dejín. Aj vďaka SNP sme národom, ktorý bojoval po boku Spojencov : viac >>>
Potrestanie Jozefa Tisa a pohlavárov vojnovej Slovenskej republiky ( 1939-1945 )  viac >>>
70. výročie : Potrestanie hlavných vojnových zločincov nacistického Nemecka
Obr.10179 Pred 71. rokmi zriadili víťazní Spojenci medzinárodné tribunály s cieľom posúdiť vinu politických, vojenských a ekonomických pohlavárov nacizmu a Nemecka. Prvý a najznámejší z tribunálov sa konal v Norimbergu. Je známy tiež ako "Proces s hlavnými vojnovými zločincami Nemecka". Začal sa 20. 11. 1945 a skončil 1. 10. 1946 vynesením rozsudkov nad 22 nacistickými pohlavármi. Procesy sa konali aj v oslobodených krajinách: viac >>>
Tri tipy na využitie možností dostupných na internete :

Zmerajte si rýchlosť pripojenia počítača na používaný internetový server :  viac >>>
Vševedko : Tu získate "náhľady" na vybrané lokality alebo objekty aj z výšky :  viac >>>
Informácie o novinkách z oblasti informačnej techniky (aj na video) sú tu : viac >>>
Informácie o pripravovaných aktivitách "družobných" klubov :

  Pozvanie na aktivity výsadkových veteránov na Slovensku aj v Česku : viac >>>
Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2016 :

Obr.nové347. Púť po bojiskách I. svetovej vojny "Dobrudža 1916"

obr.16347 V rámci projektu Légie 100 usporiadalo 24. augusta až 4. septembra 2016 Ministerstvo obrany Českej republiky a Československá obec legionárska pri príležitosti stého výročia vstupu Rumunska do prvej svetovej vojny a bojov srbských, českých aj slovenských dobrovoľníkov po boku ruskej a rumunskej armády pietnu púť na miesta bojov. Výprava navštívila osem krajín. Viac je tu >>>


Obr.nové344. Posviacka zvonice na bojisku prvej svetovej vojny

obr.16344 V sobotu 30. júla 2016 bola posvätená zvonica na vrchu Skura pri obci Hostovice, kde počas prvej svetovej vojny prebiehali dlhé a ťažké boje medzi Rakúsko-Uhorskom a Ruskom. Postavili ju z iniciatívy Klubu vojenskej histórie Beskydy a obce Hostovice dobrovoľníci so sponzormi na bojisku z rokov 1914 - 1915, kde zahynulo mnoho vojakov aj z územia dnešného Slovenska. Viac je tu >>>


343. Stretnutie Trenčanov pri pomníku M. R. Štefánika

obr.10165 Trenčania si 21. júla pripomenuli 136. výročie narodenia Dr. M. R. Štefánika, významnej slovenskej osobnosti 20. storočia. Francúzsky generál Dr. Štefánik a podpredseda ČSNR v Paríži sa výrazne zaslúžil o vznik Československa po prvej svetovej vojne. Zahynul 4. mája 1919 pri leteckej katastrofe pri návrate do už oslobodenej vlasti. Generálovu smrť pripomína aj pamätník v parku. Viac je tu >>>


342. Legionár Roty nazdar Jozef Adamík má znova pamätnú tabulu

obr.16342 V Bytči odhalili 12. júla 2016 pamätnú tabulu na rodnom dome Jozefa Adamíka, legionára z "Roty Nazdar". Adamík bojoval pri Arrase, v Champagni aj na Somme, kde 5. júla 1916 padol. Pamätnú tabulu mu odhalili už v roku 1930, no v 50-tych rokoch ju museli sňať. Tabula sa zachovala a jej druhá inštalácia má pripomínať pamiatku aj ostatných čs. legionárov pochádzajúcich z Bytče : viac >>>


341. Pietna spomienka na 98. výročie Kragujevskej vzbury

obr.14301 V trenčianskych "Kasárňach SNP" sa dňa 8. júna 2016 konala pietna spomienka na 98. výročie vzbury a popravy 44 vojakov náhradného práporu bývalého C. a K. pešieho pluku 71. Pietny akt bol vykonaný pred pamätníkom 44 popravených vzbúrencov. Po akte sa konal nástup zväzku, ktorému prezident SR prepožičal čestný názov „brigáda bojového zabezpečenia Kragujevských hrdinov.“ Viac >>>


340. Rekordná účasť bežcov na XXII. Memoriáli Jozefa Gabčíka

obr.16340 V sobotu 28. mája 2016 sa konal v Žiline XXII. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka. Na beh vo 12 kategóriách sa prezentovalo rekordných 271 pretekárov. Slávnostný pietny akt kladenia vencov k pamätníku Gabčíka sa konal pred kasárňami v Žiline aj pred jeho rodným domom v Poluvsí, kde bol aj štart preteku. Účastníci memoriálu bežali 11 km - cross z Poluvsia až do kasární 5. PŠU v Žiline : viac >>>


339. Trenčania si pripomenuli 71. výročie ukončenia II. svetovej vojny

obr.16339 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja ako ZO SZPB Trenčín 1 s Posádkovým klubom Trenčín usporiadali dňa 10. mája 2016 stretnutie k 71. výročiu ukončenia II. svetovej vojny v Európe. Pri pamätnej tabuli, venovanej osloboditeľom mesta, pripomenuli význam aj poučenie z porážky Nemecka, nacizmu aj fašizmu. Po stretnutí sa konala prezentácia pamätí Štefana Štefloviča : viac >>>


338. Prieskumníkovi kpt. Jozefovi Jablonkovi odhalili pamätnú tabulu

ob.16338 Súčasťou stretnutia k 71. výročiu oslobodenia Drietomy bolo aj odhalenie pamätnej tabule na obecnom úrade ich rodákovi, čs. kapitánovi Jozefovi Jablonkovi. Prieskumník Jablonka bol celkom tri krát vysadený do nemeckého tyla a tri krát sa po splnení úlohy a prekročení frontovej línie vrátil spať do zostavy vojsk Červenej armády. V rodisku mu 28. apríla 2016 odhalili pamätnú tabulu : viac >>>


337. Stretnutie k 74. výročiu začiatku deportácií Židov z Trenčína

obr.12230 Koncom marca 1942 vypravila vláda vojnovej Slovenskej republiky prvé transporty Židov do koncentračného tábora Osvienčim. Za poplatok vtedajších 500 ríšskych mariek ich odosielala nacistickému Nemecku na otrocké práce a smrť. KVH PFO - ZO SZPB Trenčín 1 a Židovská obec Kehila si 14. apríla 2015 uctili pamiatku 1573 židovských občanov, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny : viac >>>


335. Trenčianski výsadkoví veteráni hodnotili svoj klub za rok 2015

ob.16335 Dňa 6. februára 2016 sa v Posádkovom klube Trenčín stretli členovia oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR, aby vyhodnotili svoju činnosť v roku 2015. Po otvorení schôdze a privítaní hostí predniesol správu o činnosti klubu jeho predseda Jozef Krajčír. Najaktívnejší členovia klubu boli po vyhodnotení ocenení. Po diskúsii bol schválený Plán činnosti klubu na rok 2016 : viac >>>


334. Nezabúdajme na hrdinov, ktorí bojovali za slobodu

obr. 0835 Pred budovou Veliteľstva Pozemných síl OS SR v Trenčíne sa dňa 26. januára 2016 uskutočnila spomienka na 110. výročie narodenia armádneho generála i.m. Jána Goliana. Dôstojník Golian bol hlavným organizátorom vojenských príprav na SNP, ako aj prvým veliteľom povstaleckej 1. československej armády. Príslušníci VPS OS SR spoločne s delegáciou SZPB položili vence k pamätnej tabuli na budove veliteľstva : viac >>>


333. Pietne stretnutie na záver Roka Ľudovíta Štúra

ob.16333 Na záver "Roka Ľudovíta Štúra" sa 12. januára 2016 na mestskom evanjelickom cintoríne v Trenčíne uskutočnilo spomienkové stretnutie. Zorganizoval ho Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne pred obnoveným náhrobnom pomníku na krypte rodiny Janka Štúra a jeho syna Karola Emila Štúra. Pomník bol opravený na podnet Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne : viac >>>


Informácie o aktivitách klubov v roku 2015 :

331. Činnosť ZO SZPB Trenčín 1 na konci roka 2015

ob.15331 Na členskej schôdzi 19. novembra boli členovia KVH-PFO / ZO SZPB Trenčín - 1 zoznámení so závermi XVI. zjazdu SZPB. V správe o činnosti bolo doložené plnenie uznesenia z januárovej členskej schôdze. Na záver boli prijaté nové úlohy na rok 2016. Výbor usporiadal dňa 3. decembra stretnutie jubilantov a dňa 30. decembra spomienkové stretnutie pri pamätníku na mieste nacistického popraviska v Dušovej doline na Brezine : viac >>>


330. Trenčania vzdali úctu vojnovým obetiam 10. aj 11. novembra

ob.11212 V dňoch 10. a 11. novembra 2015 sa na vojenských cintorínoch v Trenčíne uskutočnili dve pietne stretnutia k ucteniu pamiatky vojakov, ktorí zomreli v meste na zranenia a choroby cez prvú svetovú vojnu. Na "Deň vojnových veteránov" si Trenčania uctili pamiatku obetí vojen na vojenskej časti cintorína v meste. Deň predtým sa pietny akt konal aj na druhom, takmer zabudnutom vojenskom cintoríne v lokalite Trenčín - Záblatie : viac >>>


328. Pripomenuli si štúrovské tradície v obci Uhrovec

Obr.15328 Klub vojenskej histórie - protifašistického odboja ( ZO SZPB Trenčín - 1 ) uskutočnil 19. septembra 2015 zájazd do Uhrovca. Návšteva rodiska Ľudovíta Štúra sa konala pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Cieľom zájazdu bola navšteva rodného domu, dnes spoločného múzea Ľ. Štúra aj A. Dubčeka, ktorý sa v tom dome narodil tiež. Účastníci zájazdu navštívili aj Uhrovské múzeum a obzreli si rozpadajúci sa uhrovský kaštieľ : viac >>>


327. Nezabúdajme na hrdinov - 7. ročník Memoriálu Louisa Crosa

15327 V nedeľu 13. septembra 2015 sa konal 7. ročník "Memoriálu L. Crosa" s podtónom "Nezabúdajme na hrdinov" ako pamiatka na mladého francúzskeho partizána, ktorému sa v marci 1944 podarilo ujsť z pracovného tábora v Dubnici nad Váhom. Viac ako 600 účastníkov memoriálu všetkých vekových kategórií si uctilo pamiatku Francúzov v Slovenskom národnom povstaní. Najmladší účastník mal 4 roky a najstarší 82 rokov : viac >>>


326. Oslavy 71. výročia SNP sa konali tradične pri pamätníku na Brezine

Obr.15326 Trenčania si 26. augusta 2015 pripomenuli 71. výročie SNP pri pamätníku obetí povraždených cez zimu 1944 -1945 okupantmi. Občania mesta sa zapojili do protifašistického odboja už v roku 1939 a okrem účasti v SNP získali aj niekoľko dôstojníkov, ktorí sa zapojili do jeho plánovania a prípravy. Po skončení pietneho aktu pozval primátor mesta účastníkov protifašistického odboja a delegáciu SZPB na tradičné stretnutie : viac >>>


324. Spomienkové stretnutie na prieskumníka Jozefa Jablonku

Obr.15324 Trenčianska (oblastná) pobočka Klubu vojenských výsadkárov SR zorganizovala spomienkové stretnutie na čs. parašutistu Jozefa Jablonku, rodáka z Drietomy. Stretnutie sa konalo dňa 18. júna 2015 od 18,00 hodiny v Kultúrnom dome. Prieskumník Jozef Jablonka bol od začiatku roka 1945 tri krát vysadený do tyla nepriateľa a vždy sa po splnení úlohy vrátil ku svojej jednotke. Bol asi najúspešnejším čs. parašutistom : viac >>>


323. Deň, kedy vytiekla krv štyridsaťštyri slovenských vojakov

Obr.15323 Z iniciatívy Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja a Posádkového klubu Trenčín sa dňa 8. júna 2015 uskutočnilo v kasárnih bývalého C. a K. pešieho pluku 71 malé spomienkové stretnutie. Uskutočnilo sa pri príležitosti 97. výročia popravy 44 vojakov doplňovacej formácie pluku v Kragujevci pri pamätníku popravených vojakov. Po návrate z ruského zajatia a doplnení mali byť poslaní ku svojmu pluku na taliansky front : viac >>>


322. Trenčania sa aktívne zúčastnili XXI. ročníku Memoriálu Jozefa Gabčíka

Obr.15322 V sobotu 30. mája 2015 sa konal už XXI. ročník populárneho bežeckého podujatia pod názvom “Memoriál Jozefa Gabčíka”. Trať preteku viedla od rodného domu a pamätníka J. Gabčíka z Poluvsia do žilinských kasární. Preteku na 11 kilometrov cross sa zúčastnilo rekordných 244 pretekárov, ktorí boli rozdelení do dvanástich vekových kategórií. Memoriálu sa zúčastnilo aj šesť bežcov a jedna bežkyňa z Trenčína : viac >>>


321. Výsadkoví veteráni na oslavách 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

Obr.15321 Delegácie oblastných pobočiek Klubu vojenských veteránov SR sa 8. mája 2015 zúčastnili na cintoríne 1. čs. armádneho zboru pri Liptovskom Mikuláši celonárodnej oslavy ukončenia 2. svetovej vojny v Európe. Po skončení oficiálnej časti stretnutia sa výsadkoví veteráni poklonili pamiatke 13 príslušníkov 2. čs. paradesantnej brigády, ktorí zahynuli v lietadle na vrchu Slemä počas ich prepravy na pomoc SNP : viac >>>


320. Púť Čs. obce legionárskej do Arrasu a Dunkerque

Obr.15320 V dňoch 6. - 10. mája 2015 uskutočnila delegácia členov ČsOL pri príležitosti 100. výročia bojov "Roty Nazdar" pri Arrase a 70. výročia kapitulácie nemeckých vojsk obkľúčených v Dunkerque. Spoločne s českými vojakmi a delegáciou vedenou ministrom obrany ČR sa zúčastnili stretnutí pri pamätníkoch vojakov "Roty Nazdar" a čs. vojakov z oboch svetových vojen na vojenskom cintoríne v La Targette : viac >>>


319. Oslavy 70. výročia skončenia 2. svetovej vojny v Trenčíne

Obr.15319 Pri pamätnej tabuli venovanej vojakom oslobodzovacích armád, ktorí padli v apríli 1945, umiestnenej na Posádkovom klube Trenčín, sa dňa 6. mája 2015 uskutočnilo slávnostné stretnutie k 70. výročiu skončenia 2. svetovej vojny. Stretnutie pripravil Klub vojenskej histórie "Protifašistický odboj" / ZO SZPB Trenčín - 1 s organizačnou aj technickou podporou PK Trenčín. Po stretnutí bola v PK otvorená výstava k téme výročia : viac >>>


318. Otvorenie výstavy o Karolovi Pajerovi na bruntálskom zámku

Obr.15318 Na zámku v Bruntále otvorili dňa 16. apríla 2015 dva dlhodobo spolupracujúce slovenské kluby výstavu o slovenskom učiteľovi, dobrovoľníkovi čs. 1. pešej divízie vo Francúzsku a jednému zo záchrancov 525 detí vo Francúzsku v rokoch 1940 -1944. Karol Pajer padol ako príslušník jednotky síl francúzskeho domáceho odboja v jednej z najväčších bitiek s nemeckými okupantmi a milíciami domácich kolaborantov pri Mont - Mouchet : viac >>>


317. Trenčania si pripomenuli 70. výročie oslobodenia svojho mesta

Obr.15317 Trenčín bol oslobodený 10. apríla 1945 ráno. Oslavy 70. výročia oslobodenia sa začali 14. apríla 2015 na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja ocenením účastníkov protifašistického odboja z celého regiónu. Mesto Trenčín oslávilo svoje výročie odpoludnia pri Pamätníku umučených na Brezine. Predstaviteľ Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR odovzdal na Mestskom úrade pamätné medaile veteránom odboja : viac >>>


316. Hodnotenie 40. ročníka turistického pochodu "Vojenská 50-ka"

obr.15316 Už 40. ročník turistického pochodu “Vojenská päťdesiatka“ sa konal dňa 11. apríla 2015. Pochod z Trenčína na trase 50 km, z Krásnej Vsi na trase 25 km a od Karolintalu po troch kratších trasách sa končil spoločne na Jankovom vršku. Do Krásnej Vsi a Karolintalu dopravili účastníkov pochodu z Trenčína autobusy, ktoré priviezli účastníkov pochodu z cieľa na Jankovho vršku späť do Trenčína :  viac >>> Nasleduje 1. hodnotenie pochodu


314. Trenčianski výsadkoví veteráni hodnotili činnosť svojho klubu

Obr.15314 Oblastný Klub vojenských výsadkárov v Trenčíne vyhodnotil svoju činnosť v roku 2014. Výročnej členskej schôdze dňa 7. februára 2015 sa zúčastnil aj prezident KVV SR, primátor mesta Trenčín, delegácie KVV Bratislava, Banská Bystrica, Žilina a Zlín. V prednesenej Správe o činnosti boli uvedené aj aktivity členov v iných kluboch a združeniach v Trenčíne a jeho okolí : viac >>> + videoklip z cvičenia " Vltava 1966 "


Informácie o aktivitách klubov v roku 2014 :

312. KVH Protifašistický odboj sa presadzuje vlastnými aktivitami

Obr.14312 V Posádkovom klube Trenčín sa dňa 19. novembra 2014 konala výročná členská schôdza Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB Trenčín 1. Schôdze sa zúčastnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, prezident Zväzu vojakov SR Tomáš Švec, delegácia OblO SZPB Trenčín, ATV a predsedovia troch klubov :  viac >>>


311. Deň vojnových veteránov v Trenčíne bol tradične pri srbskej kaplnke

obr.14311 Spomienkové stretnutie v svetový Deň vojnových veteránov pripravilo mesto Trenčín 11. novembra 2014 v spolupráci s veliteľstvom Pozemných síl Ozbrojených síl SR od 11,00 hodiny na vojenskom cintoríne pri "srbskej kaplnke". Na cintoríne sa nachádzajú aj hroby vojakov z viacerých štátov, bojujúcich v I. svetovej vojne, ktorí zomreli v trenčianskych vojenských nemocniciach :  viac >>> + 2 video


                                                                                                        >>> vzad  na staršie stránky
Aktualizované 4. októbra 2016

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína

W-stránka KVH DP
KVH-DP


1918 - 2008

Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.

Vojny na videách :

2 obludy Smer k druhej
svetovej vojne.

ARCHÍV :
informácie
č. 291 - 310
č. 271 - 290
č. 251 - 270
č. 231 - 250
č. 211 - 230
č. 191 - 210
č. 171 - 190
č. 151 - 170
č. 141 - 150
č. 131 - 140
č. 121 - 130
č. 111 - 120
č. 101 - 110
č. 091 - 100
č. 081 - 090
č. 071 - 080
č. 061 - 070
č. 051 - 060
č. 041 - 050
č. 031 - 040
č. 021 - 030
č. 011 - 020
č. 001 - 020