Aktuálne informácie záujmových klubov a združení v meste a PK Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci Brezina PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
 Avíza  |  Aktivity  |  Výstavy  |  Výročia  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info-vii  |  Aktuálne informácie :

NAŠE KLUBY :

   Aktuálne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Adresa:
Krúžok výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúz-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

dá sa stiahnuť tu >>>

Po boku...

Po boku vojsk armád
víťaznej protifašistic-
kej koalície 1944-1945

sa dá stiahnuť tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

Informácie o aktivitách našich krúžkov v mesiaci júl 2024 : sú tu >>>

KVH-PFO požičiava výstavy o Slovákoch v zahraničnom odboji (1939-1945)
obr.pajer-06a obr.10136a obr.0812 obr.09120
Klub vojenskej histórie protifašistického odboja disponuje štyrmi putovnými výstavami o účasti našich rodákov v bojoch proti nacistickému Nemecku aj jeho fašistickým vazalom v dobe druhej svetovej vojny po boku vojsk víťazných Spojencov. Výstavy KVH-PFO o vzniku a bojoch čs. zahraničných vojenských jednotiek boli úspešne prezentované na Slovensku aj v zahraničí. Podrobnejšie informácie o výstavách, ako aj o ich bezplatnom požičaní záujemcom sú tu : viac >>>
obr.vystava1 obr.vystava1a2y obr.vystava1a2z obr.vystava2
Po prvom vydaní brožúry Po boku vojsk armád víťaznej protifašistickej koalície 1939 -1945 bola za prostriedky z 2% daní v roku 2021, získaných členmi a sympatizantmi ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1, zhotovená pod rovnakým názvom aj nová putovná výstava. Pre veľký počet jej výstavných listov vo formáte A3 bola rozdelená na dve časti - na čs. západný a na čs. východný odboj. Jej obe časti môžu byť prezentované aj autonómne. Podrobnejšie informácie o výstave sú tu : otvoriť >>>

Výročia významných udalostí v histórii bojov národa za slobodu : otvoriť >>>


>>>  Vrba a Wetzler informovali o situácii v koncentračnom tábore Osvienčim
obr.22452a Z koncentračného tábora Auschwitz Birkenau pri Osvienčime sa podarilo utiecť dvojici slovenských Židov, Alfrédovi Wetzlerovi a Rudolfovi Vrbovi. Ich cieľom bolo informovať kompetentné autority k čomu je tábor určený. Po strastiplnej ceste sa dostali až do Žiliny, kde informovali židovských predstaviteľov o skutočných pomeroch v tábore. Ich výpoveď bola pre svet šokujúcou správou o nacistických vyhladzovacích táborov a hrôzach, ktoré sa v nich dejú. Viac je tu : viac >>>
>>>  Pripomeňme si odkaz mužov odplaty - klip o 70. výročí Operácie Antropoid
obr.atentat Každoročne si pripomíname v Prahe podujatia venované výročiu posledného boja čs. parašutistov po atentáte dňa 27. mája 1942 na zastupujúceho ríšskeho protektora, generála SS a polície SD Reinharda Heydricha. Bola to odplata čs. odboja za jeho zločiny a teror. Klub vojenskej histórie protifašistického odboja z Trenčína vyslal 18. júna 2012 do Prahy dvoch svojich členov, aby zaznamenali priebeh 70. výročia aj na video, ktoré je súčasťou aj našich dejín :  viac >>>
Obr.nové Výber výročí významných udalostí v druhej svetovej vojne : otvoriť >>>

>>>  Veľké sovietske ťaženie na východnom fronte v roku 1944 (1) Obr.14303
V novembri 1943 sa uskutočnila v Teheráne vôbec prvá konferencia najvyšších predstaviteľov USA, Veľkej Británie a ZSSR. Stanovili si hlavné zásady pre povojnové usporiadania sveta aj koordináciu vojenských akcií na hlavných bojiskách vojny. Západní Spojenci prisľúbili ZSSR otvoriť druhý front v Európe vylodením v máji 1944 a Stalin veľké ofenzívy Červenej armády na východnom fronte ako podporu invázie vo Francúzsku : viac >>>
>>>  Vylodenie Spojencov v Normandii vo Francúzsku 6. júna 1944 Obr.14300
Ráno 6. júna 1944 sa vylodili invázne vojská západných Spojencov v Normandii na atlantickom pobreží Francúzska. Kombinovaná operácia Overlord je stále najväčšou výsadkovou operáciou v dejinách vojen. Po vylodení na piatich plážach si invázne vojská vytvorili predmostia a keď dobyli Normandiu, začali postupovať na sever územia Francúzska aj Belgicka. Cieľom armád západnych Spojencov bolo preniesť ich bojovú činnosť na územie Nemecka : viac >>>
>>>  Nacistické Nemecko s jeho spojencami napadlo Sovietsky zväz obr.11197
Útok proti bývalému Sovietskemu zväzu sa začal 22. júna 1941 bez vypovedania vojny. Hitler vydal pokyny k jeho príprave už 18. decembra 1940 a vyhlasoval, že to bude ideologický zápas, jeho hlavným cieľom však bolo získať nový životný priestor iba pre nemecký národ. Operácie Barbarossa sa po boku Nemecka a jeho vazalov sa zúčastnili postupne dva zväzky armády vojnovej Slovenskej republiky : viac >>>
>>>  Druhá invázia vojsk Spojencov do Francúzska obr.09110
Za 70 dní po invázii v Normandii sa 15. augusta 1944 vylodili Spojenci aj v južnom Francúzsku. Invázne vojska postupujúce od juhu sa spojili s vojskami vylodenými v Normandii už v polovici septembra a vytvorili jediný front od Lamanšského prielivu až po Švajčiarsko. Juhofrancúzskymi prístavmi prúdila už v októbri tretina zásob z USA, potrebná pre ďalší postup Spojencov v rozhodujúcom údere na Nemecko : viac >>>
Obr.nové Významné výročia ktoré si pripomíname každoročne : otvoriť >>>

>>> 144. výročie narodenia gen. Dr. M. R. Štefánika
obr.10165 Dňa 21. júla 1880 sa narodil v Košariskách pri Brezovej pod Bradlom Dr. Milan Rastislav Štefánik, astronóm, vedec, francúzsky frontový pilot a generál, člen Národnej rady v Paríži, prvý česko-slovenský minister vojny. V rokoch 1914-1918 organizoval čs. zahraničné vojsko, ktoré významne prispelo ku vzniku Česko-Slovenska a záchrane Slovákov pred ich maďarizáciou. Pri návrate do spoločnej vlasti Čechov a Slovákov zahynul pri leteckej katastrofe. Viac je tu >>> 
>>> Rakúsko-Uhorsko vyhlásením vojny Srbsku rozpútalo I. svetovú vojnu
obr.09106 Po atentáte na habsburského následníka trónu a jeho manželku v Sarajeve, ako aj odmietnutí nesplniteľného ulitimáta Srbskom, vyhlásilo mu Rakúsko-Uhorsko 28. júla 1914 vojnu. Konflikt sa veľmi rýchlo rozrástol a už od jeho začiatku sa stal vojnou svetovou. Veľká vojna sa skončila až 11. novenbra 1918 podpisom prímeria medzi vojskami Dohody a Nemeckom. Na bojiskách zahynulo viac ako osem a pol milióna vojakov takmer zo všetkých kontinetov. Viac je tu >>>

  Niektoré tipy na využitie aplikácií dostupných na internete :


 • Zmerajte si rýchlosť pripojenia počítača na používaný internetový server:  otvoriť >>>
 • Tu získate náhľady na vybrané lokality alebo objekty v teréne aj z výšky :  otvoriť >>>
 • Novinky (aj zaujímavosti) v jednotlivých oblastiach informačnej techniky :  otvoriť >>>
 • Prvý IBM PC a jeho MS-DOS spôsobili búrlivý rozvoj osobných počítačov :  otvoriť >>>

 • Obr.nové   Informácie o aktivitách spolupracujúcich klubov : otvoriť >>>

  Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2024 :

  481. Pripomenuli sme si posledný boj Jozefa Gabčíka a čs. parašutistov

  obr.24481 Členovia Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR a Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja / ZO SZPB Trenčín 1 si 18. júna 2024 pod Veľkou Skalkou pripomenuli 82. výročie smrti Jozefa Gabčíka. 18. júna 1944 v Prahe zahynulo v boji sedem čs. parašutistov. Stretnutie sa konalo pri pomníku venovanom Jozefovi Gabčíkovi pred bránou do bývalého armádneho skladu. Viac je tu : otvoriť >>>


  480. V kasárňach SNP sme si pripomenuli 114. výročie Kragujevskej vzbury

  obr.24480b Výbor ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1 a velenie 4. pluku logistiky sa dohovorili usporiadať spomienkové stretnutie pri pamätníku vojakov C.K. pešieho pluku 71. Cieľom stretnutia bolo obnoviť tradíciu spomienkových stretnutí v trenčianskej kasárni SNP. K pamätníku 44 popravených vojakov položili vence delegácie dvoch vojenských jednotiek, mesta Trenčín a tri delegácie občianskych združení. Viac je tu : otvoriť >>>


  478. Pripomenuli sme si 79. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe

  obr.24478m Výbor ZO SZPB Trenčín 1 a Okresnej organizácie strany Smer-SD v Trenčíne spoločne usporiadali dňa 8. mája 2024 spoločný zájazd na Slavín. Okresný výbor strany Smer-SD objednal autobus do Bratislavy a späť pre účastníkov zájazdu, výbor ZO SZPB Trenčín 1 zabezpečil účasť členov SZPB z Trenčína aj jeho okolia a zorganizoval pre účastníkov zájazdu sprievodný program. Viac je tu : otvoriť >>>


  477. Účasť na oslave oslobodenia obcí na západnom brehu Váhu v Drietome

  obr.24477 Pred 79. výročím oslobodenia obce Drietoma od nemeckých vojsk sa 26. apríla 2024 stretli predstavitelia s občanmi obce aj s pozvanými delegáciami Klubu vojenských výsadkárov SR a dvoch ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov z Trenčína aj občanov okolitých obcí pred dvomi pamätnými tabulami rodákov Drietomy, ktorí bojovali proti okupantom a fašizmu. Viac je tu : otvoriť >>>


  476. Prednáška venovaná pamiatke poručíka pilota Janka Prháčka

  obr.1987a Aprílovú schôdzu členov Klubu letcov a parašutistov v Trenčíne otvoril jeho predseda klubu. Po minúte ticha za členov klubu odišlých na večnosť uviedol, že v Trenčíne sa nachádzajú dve pamätné tabule venované vojenským pilotom. Prvá z nich je venovaná pamiatke na prezentáciu Andreja Kvasa v Trenčíne a druhá pamiatke poručíka Jána Prháčka, ktorý zahynul 24. marca 1939 v tzv. "Malej vojne". Viac je tu : otvoriť >>>


  475. Na Brezine sme si pripomenuli 79. výročie oslobodenia mesta Trenčín

  obr.24475 10. apríla 2024 sme si pri Pamätníku umučených na Brezine pripomenuli 79. výročie oslobodenia mesta Trenčín a vyjadrili vďaku vojakom oslobodzovacích armád za ich hrdinstvo v boji proti nemeckým okupantom. K pamätníku položila veniec aj delegácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na čele s tajomníkom ÚR SZPB. Oslavy sa zúčastnilo aj mnoho občanov a žiakov škôl z Trenčína. Viac je tu : otvoriť >>>


  474. Uctili sme si pamiatku partizánov kapitána Miloša Uhera v Cetuni

  obr.24474b V obci Bzince pod Javorinou - Cetuna sa dňa 25. marca 2024 konala pieta na pamiatku tragických udalostí z pred 79-timi rokmi. Keď vtrhla do obce protiteroristická jednotka Edelweis a POGH, v krvavom boji zahynulo 15 partizánov aj so svojim veliteľom. Piety sa zúčastnila aj delegácia SZPB z Trenčína. Na žiadosť starostu obce prezentovali Trenčania v Kultúrnom dome Cetuna dve putovné výstavy : Viac je tu : otvoriť >>>


  473. Výročná členská schôdza Klubu vojenských výsadkárov SR v Trenčíne

  obr.24473b V posádkovom klube Trenčín sa dňa 10. februára 2024 konala Výročná členská schôdza (VČS) Oblastného KVV SR v Trenčíne. Rokovanie VČS riadil kolega Emil Vestenický. Po schválení programu rokovania a voľbe návrhovej komisie dal slovo predsedovi KVV. Správu o činnosti klubu v roku 2023 predniesol predseda Oblastného KVV SR v Trenčíne Miroslav Pivoluska. Viac je tu : otvoriť >>>


  472. Vyhodnotenie činnosti Krúžku výpočtovej techniky za rok 2023

  Obr.11201

  Aktivity "Krúžku výpočtovej techniky" v roku 2023 limitovali po presťahovaní stiesnené priestory klubovne a staršie osobné počítače. Činnosť krúžku sa sústredila hlavne na tvorbu nových informácií pre doménu www.klubvtn.info a na aktualizácie videí starších informáciách. Mesačne bol na nej aktualizovaný Plán klubovej činnosti Posádkového klubu Trenčín a informácie pre v ňom pôsobiace kluby. Viac je tu : otvoriť >>>


  Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2023 :

  471. Tradičná pieta pri pomníčku obetí krutovlády v Dušovej doline

  Obr.23471

  Pred pomníčkom v lokalitách vraždenia politických väzňov a účastníkov SNP príslušníkmi nemeckých trestných jednotiek sa 30. decembra 2023 konalo pietne stretnutie. Po troch rokoch tradičné stretnutia obnovil výbor ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1. Stretnutie otvoril predseda ZO a krátko pripomenul tragické udalosti, ktoré sa v neďalekej Vápenici a Dušovej doline odohrávali v zime 1944 -1945. Viac je tu : otvoriť >>>


  470. Výročie Vianočnej dohody časti opozičných strán v roku 1943

  Obr.23470

  Dňa 25. decembra 1943 bola v Bratislave na tajnom rokovaní zástupcov KSS, demokratických a občianskych skupín plus sociálnej demokracie prijatá dohoda, ktorá ustanovila ilegálnu Slovenskú národnú radu. Jej úlohou bolo jednotne a centrálne viesť boj občanov SR s cieľom odstrániť kolaborantský režim na Slovensku. Dohoda slovenského národného frontu začala platiť od začiatku roku 1944. Viac je tu: otvoriť >>>


  469. Premiéra dokumentárneho filmu "Arčibald Rajs" v Trenčíne

  Obr.23469

  Dňa 26. novembra 2023 sa v trenčianskej reštaurácii Koruna konala premiéra srbského dokumentárneho filmu "Arčibald Rajs". Dokument režiséra Gorana Vukčeviča prezentuje prvé zistené dôkazy veľkého švajčiarskeho kriminologa nemeckého pôvodu a priekopníka forenzných vied na zdokumentovaní vojnových zločinov, spáchaných v Srbsku v prvej svetovej vojne vojskami agresorov od roku 1914. Viac je tu: otvoriť >>>


  468. Deň vojnových veteránov sme si pripomenuli 10. a 11. novembra 2023

  Obr.21448aa

  Deň vojnových veteránov sme si v meste Trenčín pripomenuli na dvoch vojenských cintorínoch z I. svetovej vojny netradične 10. novembra aj 11. novembra 2023. V piatok 10. novembra na vojenskom cintoríne v mestskej časti Zábranie. Po hodine sa konala pieta pred srbskou kaplnkou vo vojenskej časti mestského cintorína a na druhý deň, 11. novembra na bývalom cintoríne v mestskej časti Záblatie. Viac je tu : otvoriť >>>


  467. Stretnutie v Trenčíne k 105. výročiu vzniku Československa

  Obr.234657f

  Dva spolupracujúce kluby usporiadali 28. októbra 2023 pre svojich členov a pre občanov Trenčína stretnutie k 105. výročiu vzniku Československa. Stretnutie bolo otvorené na začiatku parku pred pamätníkom Milana R. Štefánika a pokračovalo pri pamätníku československých vojakov, ktorí zomreli v Trenčíne na zranenia v bojoch o Slovensko proti jednotkám Maďarskej republiky v rokoch 1918 -1919. Viac je tu : otvoriť >>>


  466. Zájazd po stopách bojov za našu slobodu pri Žiline

  Obr.234656

  Výbor ZO SZPB Trenčín 1 usporiadal 26. októbra 2023 zájazd po stopách bojov za našu slobodu v 2. svetovej vojny v Žiline a pri Strečne. Cieľom zájazdu bol cintorín vojakov sovietskej armády v Žiline - Bôriku a mohyla Francúzov padlých v SNP pod hradom Strečno. Juraj Drotár, predseda HDK ÚR SZPB predniesol účastníkom zájazdu na oboch pietnych miestach súvisiace informácie. Viac je tu : otvoriť >>>


  465. Účasť na oslave Dňa Ozbrojených síl SR a 30. výročia ich existencie

  Obr.234655

  Delegácia Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja na pozvanie občianskych združení z Brezovej pod Bradlom prišla 23. septembra 2023 na Deň Ozbrojených sil SR. OS SR v ten deň oslávili aj 30. výročie svojej existencie. Sviatok si OS SR pripomínajú od roku 1998 na výročie víťazstva slovenských dobrovoľníkov v ich prvom boji s protivníkom pri Brezovej pod Bradlom v revolučnom roku 1848. Viac je tu : otvoriť >>>


  464. Trenčania oslávili 79. výročie SNP pri viacerých pamätníkoch

  Obr.23464a2

  Delegácie členov Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja / ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1 sa zúčastnili viacerých osláv 79. výročia SNP na území okresov Trenčín, Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom. Predseda klubu a ZO okrem toho zorganizoval zájazd na celoslovenskú oslavu 79. výročia SNP vo Zvolene, ktorej spoluorganizátorom bola Ústredná rada SZPB. Viac je tu : otvoriť >>>


  463. Stretnutie v Hornej Súči - Dúbrave k 105. výročiu popravy ich rodáka

  Obr.234653e

  Základná organizácia JDS a SZPB Horná Súča usporiadali spolu 16. júna 2023 v miestnej časti Dúbrava spomienkové stretnutie k 105. výročiu popravy ich rodáka Jozefa Hoťku, vojaka trenčianskeho C.a K. pešieho pluku 71 za vzburu. Na požiadanie organizátorov stretnutia prezentoval v Základnej škole Horná Súča predseda ZO SZPB Trenčín - 1 aj výstavku s prednáškou o Kragujevskej vzbure. Viac je tu : otvoriť >>>


  462. Vojensko-historická cesta po Taliansku v roku 2023

  obr.23462c1 20. až 26. mája 2023 sa uskutočnila vojensko-historická cesta po Taliansku, ktorú pripravil Klub generálov SR a Spoločnosť M. R. Štefánika. Jej cieľom bolo uctiť si počiny krajanov, ktoré v Taliansku pripomínajú pamiatníky bojov za slobodu Slovákov a Čechov v prvej svetovej vojne, ako aj slovenských vojakov v druhej svetovej vojne. Zájazdu sa zúčastnila aj delegácia ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1. Viac je tu : otvoriť >>>


  461. Stretnutie k 78. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny v Európe

  Obr.23461

  Klub vojenskej histórie protifašistického odboja a ZO SZPB Trenčín - 1 každoročne organizoval pred Posádkovým klubom Trenčín stretnutie k výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Stretnutie k 78. výročiu sa konalo netradične 10. mája 2023 pri pamätníku s delom na Soblahovskej ulici. Dôvodom boli prebiehajúce veľmi hlučné stavebné a výkopové práce na Hviezdoslavovej ulici. Viac je tu : otvoriť >>>


  Po mnohých rokoch vykonávame postupnú kontrolu, aktualizáciu, opravy a výmeny starších informácií, ako aj spôsob ich prezentácie na našej stránke. Za pochopenie aj trpezlivosť našim návštevníkov ďakujeme.


                                                                                                  >>> vzad na staršie stránky
  Aktualizované 4. júla 2024

  Prepínač na :


  Mesto Trenčín
  Mesto
  Trenčín

  Posádkový klub Trenčín
  Posádkový klub
  Trenčín

  Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
  Múzeum SNP
  Ban. Bystrica

  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
  SZPB

  Spoločnosť M.R.Štefánika
  Spoločnosť
  M.R.Štefánika

  VHÚ Bratislava
  Vojenský
  historiský
  ústav

  W-stránka ZV SR
  Zväz vojakov
  SR

  Logo KGSR
  Klub gene-
  rálov SR

  W-stránka KVV BA
  KVV SR

  W-stránka KVV PV
  KVV v Česku

  W-stránka KST
  OKST TJ Dukla Trenčín

  Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
  Ľudové noviny
  Slovákov v HU

  Mesto Kragujevac
  Mesto
  Kragujevac

  W-stránka pre seniorov
  SENIOR.SK

  W-stránka KST
  Klub slovenských turistov

  W-stránka SCK
  Klub slovenských cykloturistov

  W-stránka ZSF
  Zväz slovenských filatelistov

  TRENČAN
  História
  Trenčína  Vojny na video

  2svinfoa
  Cesty k druhej
  svetovej vojne

  2csinfoa
  Cesty k zániku ČSR v r. 1939

  2svinfod
  Tri štáty na-
  padli Poľsko

  0812 11. čs. ppr
  Východný

  2cskdo1a
  DUKLA 1944:
  brána do ČSR

  Výstava na
  pamiatku
  K. Pajera:
  Karol Pajer
  Slovák Pajer bol
  spoluzáchrancom
  stoviek detí a tiež
  vojakom-hrdinom domáceho odboja
  FFI vo Francúzsku.

  ARCHÍV

  informácie:

  č. 441 - 460
  č. 421 - 440
  č. 401 - 420
  č. 381 - 400
  č. 361 - 380
  č. 341 - 360
  č. 321 - 340
  č. 301 - 320
  č. 281 - 300
  č. 261 - 280
  č. 241 - 260
  č. 221 - 240
  č. 201 - 220
  č. 181 - 200
  č. 161 - 180
  č. 141 - 160
  č. 121 - 140
  č. 101 - 120
  č. 081 - 100
  č. 061 - 080
  č. 041 - 060
  č. 021 - 040
  č. 001 - 020
  1918 - 2008 Pamätník popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
  kov " C.a K. pe-
  šieho pluku 71 "
  v srbskom meste Kragujevac dňa
  8. júna 1918.