Aktuálne informácie záujmových klubov a združení v meste a PK Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci Brezina PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
 Avíza  |  Aktivity  |  Výstavy  |  Výročia  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info-vii  |  Aktuálne informácie :

NAŠE KLUBY :

   Aktuálne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Adresa:
Krúžok výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúz-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

dá sa stiahnuť tu >>>

Po boku...

Po boku vojsk armád
víťaznej protifašistic-
kej koalície 1944-1945

sa dá stiahnuť tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

Informácie o aktivitách našich krúžkov v mesiaci jún 2024 : sú tu >>>

KVH-PFO požičiava výstavy o Slovákoch v zahraničnom odboji (1939-1945)
obr.pajer-06a obr.10136a obr.0812 obr.09120
Klub vojenskej histórie protifašistického odboja disponuje štyrmi putovnými výstavami o účasti našich rodákov v bojoch proti nacistickému Nemecku aj jeho fašistickým vazalom v dobe druhej svetovej vojny po boku vojsk víťazných Spojencov. Výstavy KVH-PFO o vzniku a bojoch čs. zahraničných vojenských jednotiek boli úspešne prezentované na Slovensku aj v zahraničí. Podrobnejšie informácie o výstavách, ako aj o ich bezplatnom požičaní záujemcom sú tu : viac >>>
obr.vystava1 obr.vystava1a2y obr.vystava1a2z obr.vystava2
Po prvom vydaní brožúry Po boku vojsk armád víťaznej protifašistickej koalície 1939 -1945 bola za prostriedky z 2% daní v roku 2021, získaných členmi a sympatizantmi ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1, zhotovená pod rovnakým názvom aj nová putovná výstava. Pre veľký počet jej výstavných listov vo formáte A3 bola rozdelená na dve časti - na čs. západný a na čs. východný odboj. Jej obe časti môžu byť prezentované aj autonómne. Podrobnejšie informácie o výstave sú tu : otvoriť >>>

Výročia významných udalostí v histórii bojov národa za slobodu : otvoriť >>>


>>>  Vrba a Wetzler informovali o situácii v koncentračnom tábore Osvienčim
obr.22452a Z koncentračného tábora Auschwitz Birkenau pri Osvienčime sa podarilo utiecť dvojici slovenských Židov, Alfrédovi Wetzlerovi a Rudolfovi Vrbovi. Ich cieľom bolo informovať kompetentné autority k čomu je tábor určený. Po strastiplnej ceste sa dostali až do Žiliny, kde informovali židovských predstaviteľov o skutočných pomeroch v tábore. Ich výpoveď bola pre svet šokujúcou správou o nacistických vyhladzovacích táborov a hrôzach, ktoré sa v nich dejú. Viac je tu : otvoriť >>>
>>>  Vznik 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR
obr.10138 Keď zajatí vojaci Slovenskej armády, internovaní v Usmani, prijali 29.decembra 1943 "Prevolanie príslušníkov Pluku slovenských dobrovoľníkov", zaradili sa do protihitlerovskej koalície s cieľom bojovať za obnovu nového a demokratického Československa. Ich prevolanie malo veľkú politickú odozvu a príslušníci Pluku slovenských dobrovoľníkov sa stali jadrom 2. čs. paradesantnej brigády, ktorá sa začala v januári 1944 formovať v meste Jefremov. Viac je tu : otvoriť >>>
Obr.nové Výber výročí významných udalostí v druhej svetovej vojne : otvoriť >>>

>>>  V roku 1933 získal A. Hitler a jeho nacisti moc v Nemecku
Obr.13272 Po skončení prvej svetovej vojny víťazné Francúzsko presadilo uložiť Nemecku tak vysoké finančné náhrady, ktoré mu znemožnili jeho povojnovú obnovu. Veľké hospodárske problémy podporili v Nemecku nárast nacionalizmu, ale aj túžby po odvete. Na začiatku roka 1933 získal v Nemecku moc A. Hitler a jeho nacistická strana NSDAP. Demagógiou si nacisti vytvorili podmienky na rozpútanie novej vojny s cieľom získať nový životný priestor pre nemecký národ : viac >>>
>>>  Červená armáda zvíťazila nad Wehrmachtom v bitke o Stalingrad
Obr.13273 Dňa 2. februára 1943 sa víťazstvom sovietskej Červenej armády nad vojskami nacistického Nemecka skončila bitka pri Stalingrade. Sovieti tam zničili celú nemeckú 6. armádu. Bola najväčším stretom nemeckých a sovietskych vojsk počas 2. svetovej vojny. Výsledok bitky, ktorú po mesiacoch urputných bojov vyhrala Červená armáda, znamenal zásadný obrat nie len na východnom fronte, ale aj v celosvetovom konflikte Spojencov so štátmi Osi: viac >>>
>>>  Rokovania Spojencov na konferenciách v roku 1943
Obr.13273a Prvá konferencia vedúcich predstaviteľov Veľkej Británie a USA sa začala už 14. januára 1943 v marockej Casablanke. Hlavným bodom rokovania bolo otvorenie druhého frontu v Európe a stanovila ciele pre pokračovanie vojny proti štátom Osi - ich bezpodmienečná a úplná kapitulácia. Určila aj spôsoby vedenia vojny proti nim. Spojenci sa dohodli zvýšiť pomoc pre Sovietsky zväz a poskytnúť protijaponským silám v Číne. viac >>>
Obr.nové Významné výročia ktoré si pripomíname každoročne : otvoriť >>>

>>>  Hlavné mesto Slovenska bolo oslobodené 4. apríla 1945
obr.0987 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava bolo oslobodené v priebehu prvej časti útočnej Bratislavsko-brnianskej operácie v období od 25. marca 1945 do 11. apríla 1945, v ktorom bola oslobodená Bratislava a vybojované predmostie na rieke Morava. Pri oslobodzovaní mesta padlo 742 sovietskych a rumunských vojakov, 470 nemeckých a maďarských vojakov, počas bojov zahynulo aj 121 miestnych civilistov. Viac >>> 
>>>  Maďarsko-slovenský konflikt a "ochranná zmluva" s Nemeckom
obr.0987 "Malá vojna" bol maďarsko-slovenský vojenský konflikt, rozpútaný Maďarskom voči novému Slovenskému štátu. Dňa 23. marca 1939 Maďarsko vtrhlo z Podkarpatskej Rusi na Slovensko, aby získalo časť východného Slovenska s prevážne nemaďarskými obyvateľmi. Na zásah Nemecka sa konflikt skončil, Slovensko prišlo o 10 až 15 km široké územie a podpísalo ochrannú zmluvu s Nemeckom. Viac >>> 
>>>  Nezabudli sme na 75. výročie Mníchovskej zrady
obr.0865 Dňa 23. septembra 1938 reagovala československá vláda na agresívnu politiku Hitlera vyhlásením mobilizácie. Jedna z najmodernejších armád v Európe bola pripravená na boj s Nemeckom, jej spojenci to nedovolili. 29. septembra 1938 podpísali štyri európske veľmoci v Mníchove dohodu, ktorou Nemecko získalo pohraničné oblasti Čiech, Moravy aj Slovenska - spolu cca 30% územia ČSR. Jej okliešte územie bolo pomenované ako "Druhá republika". Viac >>>
>>>  Pripomenieme si výročie Karpatsko-duklianskej operácie
Označenie dobitej štátnej hranice 8. septembra 1944 sa pod Duklianskym priesmykom začal najvýznamnejší útok československých zahraničných jednotiek v II. svetovej vojne. Zväzky sovietskej Červenej armády a jednotky 1. čs. armádneho zboru v ZSSR sa úporne prebíjali k štátnej hranici prvej ČSR, bránenej nemeckými vojakmi. Po mimoriadne ťažkých bojoch prekročili čs. vojaci slovenskú hranicu až 6. októbra 1944. Červená armáda a 1. ČSAZ začali oslobodzovať Slovensko. Viac je tu >>>

  Niektoré tipy na využitie aplikácií dostupných na internete :


 • Zmerajte si rýchlosť pripojenia počítača na používaný internetový server:  otvoriť >>>
 • Tu získate náhľady na vybrané lokality alebo objekty v teréne aj z výšky :  otvoriť >>>
 • Novinky (aj zaujímavosti) v jednotlivých oblastiach informačnej techniky :  otvoriť >>>
 • Prvý IBM PC a jeho MS-DOS spôsobili búrlivý rozvoj osobných počítačov :  otvoriť >>>

 • Obr.nové   Informácie o aktivitách spolupracujúcich klubov : otvoriť >>>

  Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2024 :

  480. V kasárňach SNP sme si pripomenuli 106. výročie Kragujevskej vzbury

  obr.24480b Výbor ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1 a velenie 4. pluku logistiky sa dohovorili usporiadať spomienkové stretnutie pri pamätníku vojakov C.K. pešieho pluku 71. Cieľom stretnutia bolo obnoviť tradíciu spomienkových stretnutí v trenčianskej kasárni SNP. K pamätníku 44 popravených vojakov položili vence delegácie dvoch vojenských jednotiek, mesta Trenčín a tri delegácie občianskych združení. Viac je tu : otvoriť >>>


  478. Pripomenuli sme si 79. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe

  obr.24478m Výbor ZO SZPB Trenčín 1 a Okresnej organizácie strany Smer-SD v Trenčíne spoločne usporiadali dňa 8. mája 2024 spoločný zájazd na Slavín. Okresný výbor strany Smer-SD objednal autobus do Bratislavy a späť pre účastníkov zájazdu, výbor ZO SZPB Trenčín 1 zabezpečil účasť členov SZPB z Trenčína aj jeho okolia a zorganizoval pre účastníkov zájazdu sprievodný program. Viac je tu : otvoriť >>>


  477. Účasť na oslave oslobodenia obcí na západnom brehu Váhu v Drietome

  obr.24477 Pred 79. výročím oslobodenia obce Drietoma od nemeckých vojsk sa 26. apríla 2024 stretli predstavitelia s občanmi obce aj s pozvanými delegáciami Klubu vojenských výsadkárov SR a dvoch ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov z Trenčína aj občanov okolitých obcí pred dvomi pamätnými tabulami rodákov Drietomy, ktorí bojovali proti okupantom a fašizmu. Viac je tu : otvoriť >>>


  476. Prednáška venovaná pamiatke poručíka pilota Janka Prháčka

  obr.1987a Aprílovú schôdzu členov Klubu letcov a parašutistov v Trenčíne otvoril jeho predseda klubu. Po minúte ticha za členov klubu odišlých na večnosť uviedol, že v Trenčíne sa nachádzajú dve pamätné tabule venované vojenským pilotom. Prvá z nich je venovaná pamiatke na prezentáciu Andreja Kvasa v Trenčíne a druhá pamiatke poručíka Jána Prháčka, ktorý zahynul 24. marca 1939 v tzv. "Malej vojne". Viac je tu : otvoriť >>>


  475. Na Brezine sme si pripomenuli 79. výročie oslobodenia mesta Trenčín

  obr.24475 10. apríla 2024 sme si pri Pamätníku umučených na Brezine pripomenuli 79. výročie oslobodenia mesta Trenčín a vyjadrili vďaku vojakom oslobodzovacích armád za ich hrdinstvo v boji proti nemeckým okupantom. K pamätníku položila veniec aj delegácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na čele s tajomníkom ÚR SZPB. Oslavy sa zúčastnilo aj mnoho občanov a žiakov škôl z Trenčína. Viac je tu : otvoriť >>>


  474. Uctili sme si pamiatku partizánov kapitána Miloša Uhera v Cetuni

  obr.24474b V obci Bzince pod Javorinou - Cetuna sa dňa 25. marca 2024 konala pieta na pamiatku tragických udalostí z pred 79-timi rokmi. Keď vtrhla do obce protiteroristická jednotka Edelweis a POGH, v krvavom boji zahynulo 15 partizánov aj so svojim veliteľom. Piety sa zúčastnila aj delegácia SZPB z Trenčína. Na žiadosť starostu obce prezentovali Trenčania v Kultúrnom dome Cetuna dve putovné výstavy : Viac je tu : otvoriť >>>


  473. Výročná členská schôdza Klubu vojenských výsadkárov SR v Trenčíne

  obr.24473b V posádkovom klube Trenčín sa dňa 10. februára 2024 konala Výročná členská schôdza (VČS) Oblastného KVV SR v Trenčíne. Rokovanie VČS riadil kolega Emil Vestenický. Po schválení programu rokovania a voľbe návrhovej komisie dal slovo predsedovi KVV. Správu o činnosti klubu v roku 2023 predniesol predseda Oblastného KVV SR v Trenčíne Miroslav Pivoluska. Viac je tu : otvoriť >>>


  472. Vyhodnotenie činnosti Krúžku výpočtovej techniky za rok 2023

  Obr.11201

  Aktivity "Krúžku výpočtovej techniky" v roku 2023 limitovali po presťahovaní stiesnené priestory klubovne a staršie osobné počítače. Činnosť krúžku sa sústredila hlavne na tvorbu nových informácií pre doménu www.klubvtn.info a na aktualizácie videí starších informáciách. Mesačne bol na nej aktualizovaný Plán klubovej činnosti Posádkového klubu Trenčín a informácie pre v ňom pôsobiace kluby. Viac je tu : otvoriť >>>


  Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2023 :

  471. Tradičná pieta pri pomníčku obetí krutovlády v Dušovej doline

  Obr.23471

  Pred pomníčkom v lokalitách vraždenia politických väzňov a účastníkov SNP príslušníkmi nemeckých trestných jednotiek sa 30. decembra 2023 konalo pietne stretnutie. Po troch rokoch tradičné stretnutia obnovil výbor ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1. Stretnutie otvoril predseda ZO a krátko pripomenul tragické udalosti, ktoré sa v neďalekej Vápenici a Dušovej doline odohrávali v zime 1944 -1945. Viac je tu : otvoriť >>>


  470. Výročie Vianočnej dohody časti opozičných strán v roku 1943

  Obr.23470

  Dňa 25. decembra 1943 bola v Bratislave na tajnom rokovaní zástupcov KSS, demokratických a občianskych skupín plus sociálnej demokracie prijatá dohoda, ktorá ustanovila ilegálnu Slovenskú národnú radu. Jej úlohou bolo jednotne a centrálne viesť boj občanov SR s cieľom odstrániť kolaborantský režim na Slovensku. Dohoda slovenského národného frontu začala platiť od začiatku roku 1944. Viac je tu: otvoriť >>>


  469. Premiéra dokumentárneho filmu "Arčibald Rajs" v Trenčíne

  Obr.23469

  Dňa 26. novembra 2023 sa v trenčianskej reštaurácii Koruna konala premiéra srbského dokumentárneho filmu "Arčibald Rajs". Dokument režiséra Gorana Vukčeviča prezentuje prvé zistené dôkazy veľkého švajčiarskeho kriminologa nemeckého pôvodu a priekopníka forenzných vied na zdokumentovaní vojnových zločinov, spáchaných v Srbsku v prvej svetovej vojne vojskami agresorov od roku 1914. Viac je tu: otvoriť >>>


  468. Deň vojnových veteránov sme si pripomenuli 10. a 11. novembra 2023

  Obr.21448aa

  Deň vojnových veteránov sme si v meste Trenčín pripomenuli na dvoch vojenských cintorínoch z I. svetovej vojny netradične 10. novembra aj 11. novembra 2023. V piatok 10. novembra na vojenskom cintoríne v mestskej časti Zábranie. Po hodine sa konala pieta pred srbskou kaplnkou vo vojenskej časti mestského cintorína a na druhý deň, 11. novembra na bývalom cintoríne v mestskej časti Záblatie. Viac je tu : otvoriť >>>


  467. Stretnutie v Trenčíne k 105. výročiu vzniku Československa

  Obr.234657f

  Dva spolupracujúce kluby usporiadali 28. októbra 2023 pre svojich členov a pre občanov Trenčína stretnutie k 105. výročiu vzniku Československa. Stretnutie bolo otvorené na začiatku parku pred pamätníkom Milana R. Štefánika a pokračovalo pri pamätníku československých vojakov, ktorí zomreli v Trenčíne na zranenia v bojoch o Slovensko proti jednotkám Maďarskej republiky v rokoch 1918 -1919. Viac je tu : otvoriť >>>


  466. Zájazd po stopách bojov za našu slobodu pri Žiline

  Obr.234656

  Výbor ZO SZPB Trenčín 1 usporiadal 26. októbra 2023 zájazd po stopách bojov za našu slobodu v 2. svetovej vojny v Žiline a pri Strečne. Cieľom zájazdu bol cintorín vojakov sovietskej armády v Žiline - Bôriku a mohyla Francúzov padlých v SNP pod hradom Strečno. Juraj Drotár, predseda HDK ÚR SZPB predniesol účastníkom zájazdu na oboch pietnych miestach súvisiace informácie. Viac je tu : otvoriť >>>


  465. Účasť na oslave Dňa Ozbrojených síl SR a 30. výročia ich existencie

  Obr.234655

  Delegácia Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja na pozvanie občianskych združení z Brezovej pod Bradlom prišla 23. septembra 2023 na Deň Ozbrojených sil SR. OS SR v ten deň oslávili aj 30. výročie svojej existencie. Sviatok si OS SR pripomínajú od roku 1998 na výročie víťazstva slovenských dobrovoľníkov v ich prvom boji s protivníkom pri Brezovej pod Bradlom v revolučnom roku 1848. Viac je tu : otvoriť >>>


  464. Trenčania oslávili 79. výročie SNP pri viacerých pamätníkoch

  Obr.23464a2

  Delegácie členov Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja / ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1 sa zúčastnili viacerých osláv 79. výročia SNP na území okresov Trenčín, Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom. Predseda klubu a ZO okrem toho zorganizoval zájazd na celoslovenskú oslavu 79. výročia SNP vo Zvolene, ktorej spoluorganizátorom bola Ústredná rada SZPB. Viac je tu : otvoriť >>>


  463. Stretnutie v Hornej Súči - Dúbrave k 105. výročiu popravy ich rodáka

  Obr.234653e

  Základná organizácia JDS a SZPB Horná Súča usporiadali spolu 16. júna 2023 v miestnej časti Dúbrava spomienkové stretnutie k 105. výročiu popravy ich rodáka Jozefa Hoťku, vojaka trenčianskeho C.a K. pešieho pluku 71 za vzburu. Na požiadanie organizátorov stretnutia prezentoval v Základnej škole Horná Súča predseda ZO SZPB Trenčín - 1 aj výstavku s prednáškou o Kragujevskej vzbure. Viac je tu : otvoriť >>>


  462. Vojensko-historická cesta po Taliansku v roku 2023

  obr.23462c1 20. až 26. mája 2023 sa uskutočnila vojensko-historická cesta po Taliansku, ktorú pripravil Klub generálov SR a Spoločnosť M. R. Štefánika. Jej cieľom bolo uctiť si počiny krajanov, ktoré v Taliansku pripomínajú pamiatníky bojov za slobodu Slovákov a Čechov v prvej svetovej vojne, ako aj slovenských vojakov v druhej svetovej vojne. Zájazdu sa zúčastnila aj delegácia ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1. Viac je tu : otvoriť >>>


  461. Stretnutie k 78. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny v Európe

  Obr.23461

  Klub vojenskej histórie protifašistického odboja a ZO SZPB Trenčín - 1 každoročne organizoval pred Posádkovým klubom Trenčín stretnutie k výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Stretnutie k 78. výročiu sa konalo netradične 10. mája 2023 pri pamätníku s delom na Soblahovskej ulici. Dôvodom boli prebiehajúce veľmi hlučné stavebné a výkopové práce na Hviezdoslavovej ulici. Viac je tu : otvoriť >>>


  460. V Trenčíne sa konala vedomostná súťaž „Medzníky 2. svetovej vojny“

  Obr.23460c

  Oblastná organizácia SZPB Trenčín v spolupráci Regionálnym úradom školskej správy Trenčín uskutočnili 20. apríla 2023 v Posádkovom klube Trenčín vedomostnú súťaž Medzníky 2. svetovej vojny. Súťažilo celkom 9 družstiev žiakov 8. a 9. tried z ôsmych škôl v okrese Trenčín a Bánovce nad Bebravou. Na organizácii súťaže sa podielal aj Klub vojenskej histórie protifašistického odboja. Viac je tu : otvoriť >>>


  459. Stretnutie k 78. výročiu oslobodenia Trenčína na Brezine

  Obr.23459d

  K pamätníku na Brezine si 13. apríla 2023 prišla pripomenúť 78. výročie oslobodenia mesta aj delegácia SZPB Trenčín. Po položení vencov delegáciami účastníkov stretnutia k pamätníku obetí nemeckých okupantov vystúpil s príhovorom aj predseda Oblastného výboru SZPB Trenčín Miroslav Malay. Predseda a tajomník KVH - PFO ocenili medailami päť pozvaných hostí za spoluprácu s ich klubom a ZO SZPB. Viac je tu : otvoriť >>>


  458. Od narodenia Jozefa Gabčíka uplynulo 111 rokov

  Obr.23458

  Dňa 8. apríla 2023 uplynulo 111 rokov od narodenia Jozefa Gabčíka, veliteľa skupiny Anthropoid, ktorá vykonala atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora, SS-Obegruppenführera a generála polície Reinharda Heydricha. Uvedena špeciálna operácia čs. zahraničného vojska vo Veľkej Británii je dodnes najznámejším činom čs. odboja v dobe druhej svetovej vojny. Stručná informácia o Jozefovi Gabčíkovi je tu : otvoriť >>>


  457. Výročie narodenia trenčianskeho Sokola a odbojára Vladimíra Chovana

  obr.10162b

  Aktívny funkcionár trenčianskej organizácie Sokol a významný člen odbojovej skupiny v rokoch 1939 - 1945 Vladimír Chovan sa narodil 31. januára 1913. Keď po vzniku Slovenského štátu bola činnosť organizácie Sokol zakázaná, časť Sokolov v Trenčíne sa zapojilo do formujúceho sa domáceho odboja. Úlohou Vladimíra Chovana bolo kontaktovať sa na vojakov a organizovať trenčiansku mládež. Viac je tu : otvoriť >>>


  Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2022 :

  456. Pietne stretnutia ku Dňu vojnových veteránov v Trenčíne 2022

  Obr.22456i

  V Trenčíne si už od roku 2008 pripomíname "Deň vojnových veteránov" na dvoch vojenských cintorínoch, kde sú pochovaní vojaci, ktorí zomreli v meste počas I. svetovej vojny. Prvý je pri "srbskej" kaplnke, druhý je v Kubre-Zábraní. V októbri 2022 pribudol v parku M. R. Štefánika pamätník československým vojakom, ktorí zahynuli po bojoch o Trenčín v československo-maďarskej vojne 1918 - 1919. Viac je tu : otvoriť >>>


  455. Stretnutie klubov vojenských výsadkárov SR a ČR v Trenčíne

  Obr.22455

  Na letisku v Trenčíne sa 24. septembra 2022 stretli delegácie členov Klubov vojenských výsadkárov SR a Klubov vojenských výsadkových veteránov ČR. Stretnutie zorganizovalo prezídium Klubu vojenských výsadkárov SR v súčinnosti s 5. plukom ŠU Žilina a Veliteľstvom síl pre špeciálne operácie Trenčín. Vedľa bývalého vojenského objektu pri kláštore Veľká skalka odhalili pamätnú tabuľu J. Gabčíkovi. Viac je tu : otvoriť >>>


  454. Účasť delegácií KVH-PFO na oslavách 78. výročia SNP

  Obr.22454

  Výbor trenčianskeho Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja zabezpečil účasť členov výboru aj klubu na viacerých oslavách 78. výročia Slovenského národného povstania na viacerých miestach na Slovensku. Na pozvanie Oblastných výborov SZPB aj klubov sa delegáti KVH-PFO zúčastnili osláv v Senici, na krajských oslavách SNP na Jankovom vŕšku a na vrchu Roh, ako aj v meste Trenčín. Viac je tu : otvoriť >>>


  453. Cesta po stopách generála Rudolfa Viesta vo Francúzsku a Nemecku

  Obr.22453

  RTVS pripravuje dokument o armádnom generálovi R. Viestovi, v ktorom uvedie aj podiel generála na formovaní 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku. K práci na miestach vzniku čs. jednotiek, ktoré tam v lete 1940 bojovali proti nemeckému agresorovi za slobodu aj pre svoju vlasť, RTVS pozval Klub generálov SR. Ich klub vyzval aj KVH PFO vyslať svoju tiež delegáciu. Viac je tu : otvoriť >>>


  451. Aprílové aktivity Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja

  Obr.22451

  Na pozvanie primátora mesta sa 11. apríla stretnutia k 77. výročiu oslobodenia Trenčína od nemeckých okupantov a domácich fašistov zúčastnila aj delegácia KVH - PFO. Predseda klubu 27. apríla blahoželal K. Steklému k 101. narodeninám. 29. apríla bola v gymnáziu M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom otvorená o.i. aj klubová výstava o 1. čs. pešej divízii vo Francúzsku. Viac je tu : otvoriť >>>


  450. Prvá schôdza výboru Klubu letcov a parašutistov Trenčín v roku 2022

  Obr.22450

  Po uvoľnení "opatrení voči nákaze" sa 21. januára 2022 stretol v Posádkovom klube Trenčín výbor Klubu letcov a parašutistov Trenčín. Na začiatku rokovania člen RV SLZ Herman odovzdal darčekový kôš predsedovi klubu Kamenickému, ktorý mu poslal prezident RV SLZ Takács k 85. narodeninám. Darček veľmi milo prekvapil výbor klubu, ako aj oslávenca. Viac je tu : otvoriť >>>


  Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2021 :

  449. Vojnový veterán Štefan Šteflovič oslávil v Trenčíne 100 rokov

  Obr.21449

  Vojnový veterán Štefan Šteflovič mal 12. novembra 2021 sto rokov. Prezidentka Slovenskej republiky mu odovzdala v Trenčíne Rad Ľudovíta Štúra II. stupňa. Vysoké vojenské vyznamenania mu boli odovzdané aj v Posádkovom klube Trenčín od ministra obrany a Náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR. K narodeninám aj k oceneniu svojmu členovi blahoželali delegácie "jeho" klubov. Viac je tu >>>


  448. Dve pietne stretnutia ku Dňu vojnových veteránov v Trenčíne

  Obr.21448

  Dvoch piet k 103. výročiu konca Veľkej vojny sa v Trenčíne zúčastnili o.i. aj delegácie profesijných klubov. Na Deň vojnových veteránov položili veniec na vojenskom cintoríne v Kubre - Zábraní 11. novembra 2021. Na druhý deň sa delegácia KVH-PFO zúčastnila aj piety na mestskom cintoríne pri kaplnke SHS. Na záver bol zasadený strom slovensko-srbského priateľstva. Viac je tu >>>


  447. Účasť delegácie Trenčanov na odhalení sochy čs. legionára v Seredi

  Obr.21447

  26. októbra 2021 bol v Seredi odhalený pomník so sochou čs. legionára na pamiatku čs. legionárov z Talianska, ktorí po vzniku Československého štátu oslobodzovali v zime 1918 - 1919 západné Slovensko. Na pozvanie primátora mesta, aktivistov z Čs. obce legionárskej a Nadácie M. R. Štefánika sa odhalenia pomníka so sochou zúčastnila o.i. aj delegácia dvoch klubov z Trenčína. Viac je tu >>>


  446. Účasť na odhalení pomníka M. R. Štefánika v Dolnom Kubíne

  Obr.21446

  Na pozvanie primátora mesta Dolný Kubín aj mestských občianskych združení zúčastnila sa odhalenia pomníka s bustou generála a čs. diplomata M. R. Štefánika v Dolnom Kubíne o.i. aj delegácia klubov z Trenčína. Pamätník, ktorý vznikol z iniciatívy miestnych o.z., bol odhalený 25. októbra 2021 pred 103. výročím vzniku štátu Československo na ulici M. R. Štefánika. Viac je tu >>>


  445. Povýšenie kpt.v.v. Jozefa Jablonku do hodnosti plukovník i.m.

  Obr.21445

  Na slávnostnom stretnutí 25. augusta 2021 v Drietome bol kpt.v.v. Jozef Jablonka ministrom obrany SR povýšený do hodnosti plukovník i.m. Odhalená mu bola tiež pamätná tabuľa o jeho povýšení. Prieskumník-parašutista Jablonka bol jedným z najúspešnejších účastníkov spravodajských výsadkov v závere druhej svetovej vojny v kompetencii 4. ukrajinského frontu Červenej armády. Viac je tu >>>


  444. Trenčania oslávili 77. výročie SNP pri pamätníku na Brezine

  Obr.21444

  Spomienka na 77. výročie SNP sa v Trenčíne konala až 3. septembra 2021, aby sa jej mohli zúčastniť aj študenti a žiaci škôl. Po otvorení stretnutia položili k pamätníku obetí nemeckých okupantov vence delegácie zástupcov štátnej správy a samosprávy, vojenskej posádky, trenčianskych organizácií SZPB, OZ a klubov aj občanov. Všetci sa prišli pokloniť pamiatke účastníkov SNP. Viac je tu >>>


  443. Minister obrany povýšil vojnového veterána Štefana Štefloviča

  Obr.21443

  V Posádkovom klube Trenčín 28. augusta 2021 minister obrany povýšil Štefana Štefloviča do hodnosti "kapitán vo výslužbe". Po prečítaní rozkazu mu Jaroslav Naď osobne odovzdal dekrét o povýšení a náramenníky kapitána. Už 99 ročný kapitán v.v. je mladší z dvoch ešte na Slovensku žijúcich veliteľov rôt, ktoré útočili od poľskej Dukly v smere na Dukliansky priesmyk. Viac je tu >>>


  441. Náučno-poznávací zájazd do rodného kraja M. R. Štefánika

  Obr.21441

  17. augusta 2021 uskutočnil KVH PFO pri PK Trenčín už druhý náučno-poznávací zájazd v roku 2021. Jeho cieľom bolo navštíviť rodný kraj aj miesto posledného odpočinku generála Milana Rastislava Štefánika. Účastníci zájazdu si prezreli námestie v Brezovej pod Bradlom aj múzeum D. S. Jurkoviča, navštívili mohylu M. R. Štefánika na Bradle a múzeum v Košariskách. Viac je tu >>>

  Po mnohých rokoch vykonávame postupnú kontrolu, aktualizáciu, opravy a výmeny starších informácií, ako aj spôsob ich prezentácie na našej stránke. Za pochopenie aj trpezlivosť našim návštevníkov ďakujeme.


                                                                                                  >>> vzad na staršie stránky
  Aktualizované 15. júna 2024

  Prepínač na :


  Mesto Trenčín
  Mesto
  Trenčín

  Posádkový klub Trenčín
  Posádkový klub
  Trenčín

  Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
  Múzeum SNP
  Ban. Bystrica

  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
  SZPB

  Spoločnosť M.R.Štefánika
  Spoločnosť
  M.R.Štefánika

  VHÚ Bratislava
  Vojenský
  historiský
  ústav

  W-stránka ZV SR
  Zväz vojakov
  SR

  Logo KGSR
  Klub gene-
  rálov SR

  W-stránka KVV BA
  KVV SR

  W-stránka KVV PV
  KVV v Česku

  W-stránka KST
  OKST TJ Dukla Trenčín

  Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
  Ľudové noviny
  Slovákov v HU

  Mesto Kragujevac
  Mesto
  Kragujevac

  W-stránka pre seniorov
  SENIOR.SK

  W-stránka KST
  Klub slovenských turistov

  W-stránka SCK
  Klub slovenských cykloturistov

  W-stránka ZSF
  Zväz slovenských filatelistov

  TRENČAN
  História
  Trenčína  Vojny na video

  2svinfoa
  Cesty k druhej
  svetovej vojne

  2csinfoa
  Cesty k zániku ČSR v r. 1939

  2svinfod
  Tri štáty na-
  padli Poľsko

  0812 11. čs. ppr
  Východný

  2cskdo1a
  DUKLA 1944:
  brána do ČSR

  Výstava na
  pamiatku
  K. Pajera:
  Karol Pajer
  Slovák Pajer bol
  spoluzáchrancom
  stoviek detí a tiež
  vojakom-hrdinom domáceho odboja
  FFI vo Francúzsku.

  ARCHÍV

  informácie:
  č. 421 - 440
  č. 401 - 420
  č. 381 - 400
  č. 361 - 380
  č. 341 - 360
  č. 321 - 340
  č. 301 - 320
  č. 281 - 300
  č. 261 - 280
  č. 241 - 260
  č. 221 - 240
  č. 201 - 220
  č. 181 - 200
  č. 161 - 180
  č. 141 - 160
  č. 121 - 140
  č. 101 - 120
  č. 081 - 100
  č. 061 - 080
  č. 041 - 060
  č. 021 - 040
  č. 001 - 020
  1918 - 2008 Pamätník popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
  kov " C.a K. pe-
  šieho pluku 71 "
  v srbskom meste Kragujevac dňa
  8. júna 1918.